EN

scale {főnév}

volume_up
A mérleg nyelve most már feléd billen.
At the trailer, he lifted the straps of his cotton sack and hung them over the hook at the bottom of the scales.
A teherautónál letette a zsákot a válláról, majd a két fülénél fogva felakasztotta a nagy mérleg kampójára.
He moved his shoulders a little and said: Well, a lot of money would have been at least one more item on the other side of the scales.
Spade megrántotta a vállát: Na persze, egy rakás pénz még egy kicsit lejjebb nyomta volna a mérleg másik serpenyőjét.
The scales fell from the eyes of Kilgore Trout.
Kilgore Trout szeméről lehullt a hályog.
Lehullt a hályog a szememről!
The welded surface examined must be well illuminated, and must be free from grease, dust, scale residue or protective coating of any kind.
A vizsgált felületet jól meg kell világítani, és meg kell tisztítani mindenféle zsírtól, portól, salak maradéktól és nem lehet rajta védőréteg.
The tremor had registered 4.8 on the Richter Scale.
A rengést 4.8-as erősségűnek mérték a Richter- skála szerint.
Elsősorban a mérték, a hatalom.
scale (és: ladder)
Siege towers, grappling hooks, scaling ladders-all these were futile attempts to breach that great wall, and the Warlock Lord had to know it.
Ostromtorony, kampós kötél, létra csupa hiábavaló kísérlet a nagy fal ellenében, és ezt a Boszorkánymesternek is tudnia kell.
And that's a picture of me in front of it for scale.
És itt előtte állok, az arány kedvéért.
Huge, glittering gold and silver scales rippling as wings spread wide.
Hatalmas lett, csillogó arany- és ezüstpikkelyei fodrozódtak, ahogy szárnyat bontott.
scale
volume_up
korpa {fn} (fejen)
Their faces were like flowers the scale of mountains, and they kept opening, throat upon throat upon throat.
Pikkely borította hegynyi testüket, egymásból nyíló torkukkal ásítottak felé.
A few scales glinted on the fiend's neck and ankles.
Csak a nyakán és a bokáján csillogott némi pikkely.
There were teeth and claws and razor-sharp spines, hair and scales and bristled fur; they slouched and crawled, burrowed and flew, leaped and slithered; all were things of legend and nightmare.
Voltak fogak, agyarak, beretvaéles tövisek, szőr, pikkely, serte; cammogtak és másztak, furkáltak és repültek, ugráltak és sikamlottak a legendák és a rossz álmok alakjai.
There's a scale paradigm, which is just playing a scale up and down, memorized.
Ez a skála paradigma, amin fel és le egy megjegyzett skálát játszunk.
In addition, I think that it is important to have this A-G scale, which is simple.
Ezenkívül úgy gondolom, az A-tól G-ig terjedő egyszerű skála igen fontos.
Of course it's a logarithmic scale here, but our concept of economy is growth with percent.
Persze ez egy logaritmikus skála, de a gazdaságot a százalékos növekedésként tekintjük.

Példamondatok a(z) "scale" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNot only can they run like blazes, but they can also scale these sharp rocks...
Nemhogy egy szempillantás alatt elfut, de biztosan mozog az éles sziklák között.
EnglishWhen we think of the common agricultural policy, we think of mega-scale farming.
Amikor a közös agrárpolitikára gondolunk, a nagybani gazdálkodás jut eszünkbe.
EnglishThe Solidarity Fund offers a sort of small-scale insurance policy against them.
A Szolidaritási Alap egyfajta kisléptékű biztosítási kötvényt kínál ezek ellen.
EnglishThe EU and Taiwan maintain economic and commercial relations on a large scale.
Az EU és Tajvan jelentős gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat tartanak fenn.
EnglishAnd so, what we're going to have to do at a global scale, is create a new system.
És így, amit világ méretben kell majd tennünk, az egy új rendszer létrehozása.
EnglishHe picked up a large-scale map of the valley and looked to see where things went.
Aztán a völgy nagy léptékű térképét böngészte, hátha rájön, hová vezetnek a sínek.
EnglishLook at the anger of farmers or small-scale fishermen who are in dire straits.
Nézzük a hatalmas nehézségekkel küzdő gazdák vagy kisvállalkozó halászok dühét.
EnglishThe only way to get a good result here is through large-scale diplomatic pressure.
Jó eredményt ebben az ügyben csak széles körű diplomáciai nyomással lehet elérni.
EnglishThe economic crisis: is Europe capable of stimulating growth on a European scale?
A gazdasági válság: képes-e Európa újraindítani az európai szintű növekedést?
EnglishFirstly, the funding proposed is extremely modest for the scale of the project.
Elsőként: a javasolt finanszírozás nagyon szerény a projekt méretéhez képest.
English(FI) Mr President, Taiwan met with human disaster on a huge scale on 8 August.
(FI) Elnök úr! Tajvant augusztus 8-án egy hatalmas méretű emberi katasztrófa érte.
EnglishThat is why there needs to be segmentation and a sliding scale based on weight.
Ezért van szükség a szegmentációra és súly alapján kialakított mozgó skálára.
EnglishIve seen you scale ledges higher than this up on Lookout with scarcely a thought.
Láttalak ennél jóval meredekebb sziklákat megmászni a Kilátón, és oda se gondoltál!
EnglishFirstly, Mr Susta gave us some global figures on the scale of counterfeiting.
Először is, Susta úr néhány globális adatot szolgáltatott a hamisítás mértékéről.
EnglishNo other large-scale weapon detonations detected might suggest counterattacks.
Nem jeleztek nagyobb skálájú detonációkat, ami ellencsapásra engedne következtetni.
EnglishBut we have a full-scale model in storage at the NASA Langley Research Center.
De van egy igazi méretű modell is raktáron a NASA Langley Kutatóközpontjában.
EnglishThe people of the city were roused and told to make ready for a full-scale assault.
Fölébresztették a város lakóit és azt mondták, készüljenek föl egy nagy támadásra.
EnglishThat will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
Ez azt fogja jelenteni, hogy ipari nagyságrendben fog tudni atomfegyvert előállítani.
EnglishIt acted differently in the Spring: large-scale effective action within a few hours.
Tavasszal másképp cselekedett: nagy volumenű hatékony fellépés néhány órán belül.
EnglishIt is actually anti-competitive for the whole single market on a wider scale.
Tágabb értelemben, ez valójában az egész egységes piacra nézve versenyellenes.