angol-magyar fordítás erre a szóra: saying

EN

"saying" magyar fordítás

HU
HU
HU
EN

saying {főnév}

volume_up
saying (és: maxim, phrase)
There were hundreds of such sayings in Jonesy's storage cartons, perhaps thousands.
Sok száz ilyen mondás volt Jonesy kartondobozaiban, talán sok ezer.
In my country, there is a saying that attack is the best form of defence.
Hazámban létezik egy mondás, miszerint a támadás a legjobb védekezés.
There is a saying in Irish that "its lack of use is to its detriment”.
Van egy mondás ír nyelven: "használatának hiánya kárára van”.

Példamondatok a(z) "saying" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishRoger, all I'm saying is that I wish my sister would learn to read a subway map.
Roger, én csak azt mondom, bárcsak a nővérem megtanulna eligazodni egy térképen.
EnglishYoure saying youve had better nights and the timing wasnt good, not good at all.
Azt mondod, volt már jobb éjszakád is, és az időzítés rossz volt, nagyon rossz.
EnglishKeep your comments to yourself and tell me what they are saying, Leing hissed.
Tartsa meg magának az észrevételeit, és fordítsa amit mondanak! sziszegte Leing.
EnglishHe had made a concession, with obliquely, instead of saying, correctly, oblique.
Ez a rézsűt engedmény volt, mert helyesen ferde szögben-t kellett volna mondania.
EnglishIt goes without saying that Parliament has had to pay a price for this progress.
Vitán felül áll, hogy a Parlamentnek meg kellett fizetnie ezért az előrelépésért.
EnglishIt's amazing how many ways they can say no without ever actually saying the word.
Hihetetlen, hogy hányféleképpen lehet nemet mondani anélkül hogy kiejtenéd: NEM.
English'Saying you know things when you haven't anything to go on!' he'd say and snort.
Mit fecsegsz összevissza, amikor semmi mondandód sincs! mondogatta nekem dühösen.
EnglishThe old saying ‘unity is strength’ is as relevant as ever to today’s Europeans.
A régi szólás, „egységben az erő”, a mai Európaiaknak helytállóbb, mint valaha.
EnglishSo I'm not saying that staying in the workforce is the right thing for everyone.
Tehát nem állítom, hogy a munkaerőpiacon maradni a helyes döntés mindenki számára.
EnglishI'm only saying that when you decide you want it, then the dialogue will begin.
Csak azt mondom, hogy ha úgy döntene, mégis akarja, elkezdhetjük a párbeszédet.
EnglishHe saw Aaron sitting opposite him, Yuri, at the table, saying, I am your friend.
Aaront látta, ahogy ül szemközt az asztalnál, és azt mondja: A barátod vagyok.
EnglishNow, as I was saying, it wasn't you with Mr Ackroyd at nine-thirty this evening?'
Mármost, ahogy az előbb kérdeztem, nem ön volt Mr. Ackroyddal ma este fél tízkor?
EnglishYou keep saying that the core is too big to be affected by anything short of nukes.
Azt mondja, hogy a mag túl nagy ahhoz, hogy hatással legyenek rá a robbanófejek.
EnglishI would like to begin by saying that it is always pleasant to have nice weather.
Azzal szeretném kezdeni mondandómat, hogy mindig kellemes, ha szép időnk van.
English`You understand what I am saying to you, and why you must convey this to her?'
Megérted, mit mondok, és hogy miért kell átadnod Charlotte-nak ezt az üzenetet?
EnglishWe must stop saying the first thing that comes into our minds on this question.
Nem szabad kimondanunk az első gondolatot, ami ezzel kapcsolatban az eszünkbe jut.
EnglishOnce again, the European Parliament is saying a categorical NO to the use of GMOs.
Még egyszer, az Európai Parlament kategorikusan NEM-et mond a GMO-k használatára.
EnglishAt least that is what Mrs Merkel and Mr Sarkozy appeared to be saying last week.
Legalábbis mintha Merkel asszony és Sarkozy úr ezt mondta volna a múlt héten.
EnglishAll I'm saying is, it's getting late, and we're all very tired, Clemenza told him.
Én csak azt mondom, hogy késő van, és nagyon fáradtak vagyunk - felelte Clemenza.
EnglishYou might think that this goes without saying, but it is better that it is said.
Azt gondolhatnák, hogy ez magától értetődő, de jobb, hogy elhangzik ez a kijelentés.

Szinonimák (angolul) a(z) saying szóra:

saying
say