angol-magyar fordítás erre a szóra: savior

EN

"savior" magyar fordítás

EN

savior {főnév}

volume_up
DíAmour said there was a savior in the vicinity.
- D'Amour azt mondta, van egy megmentő a közelünkben.
If you want to be a savior, destroy the secret.
Ha megmentő akarsz lenni, semmisítsd meg a titkot!
Everything they called him was at least a little bit true: savior and opportunist, ruthless and compassionate.
Minden jellemzésében van valami igazság: egyszerre volt megmentő és haszonleső, irgalmat nem ismerő és könyörületes.

Példamondatok a(z) "savior" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe remembered suddenly what D'Amour had said, about there being a savior rumored.
Tesla hirtelen visszaemlékezett arra, amit D'Amour mondott az állítólagos megváltóról.
EnglishAnd He wasn't the Savior or the Redeemer for sins inscribed on my soul before I was born.
És nem volt Megváltója a bűnöknek, amelyek születésem előtt beírattak a lelkembe.
EnglishBosnians received him as a savior, but he had different plans.
A boszniaiak megmentőként üdvözölték őt, de az elnök más tervekkel érkezett oda.
EnglishMaybe it's something to do with what D'Amour said, about the Savior.
- Talán ez is ahhoz kapcsolódik, amiről D'Amour beszélt: a Megváltóhoz.
EnglishFive minutes later he was shown out, on foot, through a small door in the Savior Gate onto Red Square.
Öt perccel későőbb kikísérték a Kreml kapujába vágott kis ajtón át a Vörös térre.
EnglishOh, yes, my love, my blessed, beautiful love, my savior, He will.
Ó, igen, szerelmem, áldott, szépséges szerelmem, megmentőm, Õ megbocsát!
EnglishAnd a very strong personal sense of my Savior developed in me as it has in Christians always.
Minden idők keresztényeihez hasonlóan én is kialakítottam magamnak egy személyes megváltót.
EnglishOne in particular caught his eye: The Story of the Savior.
Az egyik darab különösen felkeltette a figyelmét: A Megváltó története.
EnglishHe retreated in front of it, evoking the name of the Savior he'd long ago forsaken: Jesus.
Hotchkiss visszahőkölt a látványtól, a Megváltó nevével az ajkán, melyet már nagyon régóta nem ejtett ki.
EnglishHe married her... in a lovely Catholic church-- Saint Savior's.
Feleségül vette... egy bájos katolikus templomban...
EnglishA black man can steal your stereo, but he canŽt be your savior.
Egy fekete csak a tolvajod lehet, a megmentőd soha.
English'You'd hardly pick him as The Savior of His Race if you were casting a miniseries, would you?
- Nem hiszem, hogy őt választaná ki a Fajtája Megmentője szerepére, ha egy minisorozatot indítana, Brandon, igaz?
EnglishBut he had not understood that she was his savior at that moment.
Akkor még nem fogta fel, hogy ez az ő megmentője.
EnglishAccept Jesus as your Savior, son, said one of the women.
- Fiam, fogadd el Megváltódnak Jézust - mondta az egyik.
EnglishHe fought the resurrection, but his Savior was insistent.
Harcolt a feltámadás ellen, de a Megváltó makacs volt.
EnglishOf course—but as a grandfather, not as a savior.
- Persze... de mint nagyapára, és nem mint megmentőre.
EnglishI don't see him as much of a savior, Grillo said.
- Nem az a kimondott megváltó típus - jegyezte meg Grillo.
EnglishSodden sleep, a glimpse of her, my savior Ursula.
Ólmos álom, egy villanás Ursulából, az én megmentőmből.
EnglishThe leader they followed, the god they worshipped, the savior in whom they believed was the Lord Jesus Christ.
Vezérüket, akit követtek, istenüket, akit imádtak, megváltójukat, akiben hittek, Jézus Krisztusnak hívták.
EnglishInstead at that piece of bad news, he tried logic: 'OK, I'm the son of God, but so are we all; I'm the savior, but so are you!
El tudod képzelni Jézust, amint visszamegy fába szögeket kalapálni, hogy megéljen valamiből?

Szinonimák (angolul) a(z) savior szóra:

savior