angol-magyar fordítás erre a szóra: to save time

EN

"to save time" magyar fordítás

EN

to save time {ige}

volume_up
to save time

Példamondatok a(z) "to save time" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd he had come just in time to save her from an Ugly encounter with Meleagrant.
És éppen idejében érkezett, hogy kimentse a királynét a Meleagrant-nal való kínos találkozásból.
EnglishHere comes the shrink, just in time to save her favorite patient.
Itt az agyzsugorító, és épp idejében jött, hogy megmentse a kedvenc páciensét.
English'Let's save some time, Wargun of Thalesia,' he said formally, removing his right gauntlet.
Ne húzzuk az időt, thalesiai Wargun mondta, miközben jobb kezéről lehúzta a kesztyűjét.
EnglishA sentry had given himself away just in time to save the highlander from stumbling into him.
Egy őrszem árulta el magát, még idejében, hogy a felföldi ne botoljon bele.
English00:25:05.21,00:25:07.70 Can I interject something just to save time?
00:25:05.21,00:25:07.70 Közbevethetnék valamit, hogy gyorsabban haladjunk?
EnglishIt is certain that such rules will save them time and money.
Bizonyos, hogy ezen szabályok a polgárok számára idő- és pénzmegtakarítással járnak.
English'To save time, gentlemen,' she said, 'yes, I can talk, and no, I didn't want to before.
Csak hogy megtakarítsunk némi időt mondta Furulya , igen, tudok beszélni, és nem, eddig nem akartam.
EnglishWe can even try doing shoot-look-shoot instead of shoot-shoot-took and still save time on the back end.
Ez pedig már magában harminc százalékkal növeli meg a Pk-t közölte Gregory.
EnglishIt was possible that her problem in life was not to save time but to occupy it.
- Emma sürgönye egészen megrémített - jegyezte meg.
EnglishThank God we have our own Ashlar, come back to save us at this time.
Hála Istennek, itt van nekünk a mi Ashlarunk, aki épp idejében jött vissza, hogy megmentsen minket!
EnglishThe tiniest fraction of a second earlier, and he would have been in time to save his wife's life.
Egy másodperc töredékével korábban még időben érkezett volna, hogy a felesége életét megmentse.
EnglishShe had gained two or three seconds, no more than that, not nearly enough time to save herself.
Talán ha két másodpercet nyert, ennyivel nem mentheti a bőrét.
EnglishThat way you save final-assembly time at the launch point.''
Ily módon kilövéskor az ember megtakarítja az összeszerelési időt.
EnglishI wondered how we could possibly use that time, though, save to prepare our souls for death.
Az azonban még kétséges volt, hogy ezt mire fordítsuk, a lelkűnknek a halálra való felkészítésén kívül.
EnglishI have come to save you one last time, Wil Ohmsford.
Azért jöttem, hogy még egyszer utoljára megmentselek, Wil Ohmsford.
EnglishTo save myself time, let me ask those questions for you.
Az idő megtakarítása érdekében hadd vágjak elébe a kérdéseinek.
EnglishDeath was determined that the parents would not reach the cemetery in time to save their son.
Mindent megtett annak érdekében, hogy a szülők ne juthassanak el a temetőbe, és ne tudják megmenteni a fiút.
EnglishIt might save some time, and we're starting to get short on that.'
Megspórolhatunk némi időt, amiből úgysincs túl sok.
EnglishIt was a peaceful time, save in my lady's heart.
Békés, nyugodt időszak volt, a Lady szívében azonban bánat lakozott.
English'You might be able to save me some time, neighbour.
Talán megtakaríthatnál nekem némi időt és fáradságot, barátom.

Hasonló fordítások a(z) "to save time" szóra magyarul

save főnév
time főnév
to have a royal time ige
to have a right royal time ige
to time ige
Hungarian
from that time
Hungarian