angol-magyar fordítás erre a szóra: savagery

EN

"savagery" magyar fordítás

EN

savagery {főnév}

volume_up
They were human imitations, but the savagery in them was real.
Ember utánozta hang volt, de a kegyetlenség benne valódi.
There must be an end of all the savagery in the world, the wars, the misunderstandings, the suspicions.
Mert véget kell érjen a világban minden kegyetlenség, a háborúk, félreértések és a gyanakvás.
Greed and savagery unleashed, fear and panic triggering brutality and ruthless indifference.
Kapzsiság és kegyetlenség szabadjára engedve, rettegés és pánik, mely brutalitást és közömbös, kegyetlen gyilkolást von maga után
The Captain talks about a return to savagery.
A kapitány arról beszél, hogy visszatérünk a vadság állapotába.
His mind skated to a consideration of a tamed town where savagery could not set foot.
Képzelete egy szelíd városba röppent, ahol semmiféle vadság már nem tud gyökeret verni.
To revert to savagery, survive as farmers, barbarians, with nothing that makes life worth living?
Hogy visszasüllyedjünk a vadság állapotába, parasztokként, barbárokként éljünk, akiknek semmijük sincs, amiért élni érdemes?!

Példamondatok a(z) "savagery" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI see Nature in Humankind as I see it in the savagery of the seas or the forests.
Úgy látom a természetet az emberiségben, ahogyan látom a tengerek vagy az erdők vadságában.
EnglishHis mind skated to a consideration of a tamed town where savagery could not set foot.
Képzelete egy szelíd városba röppent, ahol semmiféle vadság már nem tud gyökeret verni.
EnglishIf only he could emulate the savagery he had heard in K'tha-Jon's hunt-cry!
Bár utánozni tudná azt a vadságot, ami K'tha-Jon kiáltásában volt!
EnglishTen minutes later they were crossing the frontier that separated civilization from savagery.
Tíz perc múlva már áthaladtak a határ felett, amely a civilizációt a vadságtól elválasztotta.
EnglishHe hunts feroce in the Clone Mountains and it is his delight to derogate their prideful savagery.
A Glone-hegységben vadászik feroce-ra, hogy megnyirbálja kegyetlen fajtájuk büszkeségét.
EnglishHow I'd like to tear it off her, thought Victoria with a reversion to primitive female savagery.
Le szeretném tépni róla gondolta Victoria primitív női kegyetlenséggel.
EnglishIn this civilization, he continued, its citizens were bound to acts of utmost savagery.
Ebben a civilizációban folytatta a férfi a polgárok végtelenül kegyetlen cselekedeteket hajtottak végre.
EnglishThere must be an end of all the savagery in the world, the wars, the misunderstandings, the suspicions.
Mert véget kell érjen a világban minden kegyetlenség, a háborúk, félreértések és a gyanakvás.
EnglishAfter the first charge of Kring's tribesmen, everything disintegrated into a general melee of random savagery.
Kring nomádjainak első rohama után a küzdelem átláthatatlan, kavargó öldökléssé változott.
EnglishHe walked through the devastation and wondered at its savagery.
Bremen végigment a pusztításon, bámult könyörtelenségén.
EnglishThey were human imitations, but the savagery in them was real.
Ember utánozta hang volt, de a kegyetlenség benne valódi.
EnglishOnly then did the utter savagery go out of her expression.
A dühös kifejezés csak ekkor kezdett eltűnni a nő arcáról.
EnglishThey understood only too well the liberation into savagery that the concealing paint brought.
Nagyon is jól értették már, hogy a leplező maszk mennyire szabadjára engedi az emberi természetben lappangó vadságot.
EnglishEven Kalten seemed shocked at his friend's sheer savagery.
Még Kalten is meglepődött barátja könyörtelenségén.
EnglishThe Captain talks about a return to savagery.
A kapitány arról beszél, hogy visszatérünk a vadság állapotába.
EnglishSephrenia, who normally would have viewed such savagery with revulsion, looked on with no change of expression.
Sephreniának, akiben normális esetben visszatetszést keltettek az ilyen kegyetlenségek, arcizma sem rendült.
EnglishTo revert to savagery, survive as farmers, barbarians, with nothing that makes life worth living?
Hogy visszasüllyedjünk a vadság állapotába, parasztokként, barbárokként éljünk, akiknek semmijük sincs, amiért élni érdemes?!
EnglishGreed and savagery unleashed, fear and panic triggering brutality and ruthless indifference.
Kapzsiság és kegyetlenség szabadjára engedve, rettegés és pánik, mely brutalitást és közömbös, kegyetlen gyilkolást von maga után
EnglishThe heat of the Tatooine suns seemed to have long ago baked out of Balu the savagery, the enthusiasms so necessary to a hunter.
A tatuini napok forrósága mintha már rég kiégette volna belőle a vadságot, a vadász lelkesedését.
EnglishLove we need, and love can make us forget and forgive all savagery, as perhaps nothing else can.
Szükségünk van a szeretetre, mert talán semmi sem feledtetheti el és bocsáthatja meg úgy mindezt a barbárságot, mint a szeretet.

Szinonimák (angolul) a(z) savagery szóra:

savagery