EN

satisfying {főnév}

volume_up
satisfying (és: rewarding)
This explanation was so satisfying that it stopped their curiosity at once.
A kielégítő válasz hallatán elapadt a kíváncsiságuk.
This text attached to my report should be satisfying for all Members of this Parliament.
A jelentésemhez csatolt szöveg, remélhetőleg, minden parlamenti képviselő számára kielégítő.
Finally, I also welcome the efforts of the Swedish Presidency to reach a satisfying conclusion.
Végül szeretném üdvözölni a svéd elnökségnek a kielégítő megállapodás elérésére irányuló erőfeszítéseit.

Példamondatok a(z) "satisfying" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMrs Jones drew a deep breath and took a long satisfying drink of sweet inky tea.
Mrs. Jones mélyet sóhajtott, és nagyot kortyintott az édes, tintasötétségű teából.
EnglishIt is an unacceptable way of satisfying needs that are based on a certain hierarchy.
Ez egy bizonyos hierarchián alapuló igények kielégítésének elfogadhatatlan módja.
EnglishYou will be pleased to learn that I twisted his nose in a most satisfying style!
- Akkor gondolom örömmel hallod, hogy erősen megcsavartam a herceg orrát!
EnglishTo Victor, creation and destruction were equally satisfying expressions ofpower.
Számára mind a teremtés, mind a pusztítás ugyanazt jelentette: hatalmat.
EnglishMy first satisfying sculpture was made in collaboration with these fishermen.
Az első elfogadható szobromat ezekkel a halászokkal együtt készítettem el.
EnglishFive satisfying minutes after that, Ryan headed for the shower to make room for his wife.
Ryan öt perc alatt eltüntette a reggelit, és a fürdőszoba felé vette az irányt.
EnglishTogether they formed an odd but solid community, with a satisfying sense of belong-ing.
Különös, de szoros közösséget alkottak, amelyben erős volt az összetartozás érzése.
EnglishElise was startled out of a satisfying drowse an hour or so later by a thump on the roof.
Elise egyórányi kellemes szunnyadásból arra riadt, hogy a tetőn valami puffan.
EnglishAt any moment Gordon expected to pay the ultimate price for his deeply satisfying outburst.
Gordon már-már várta, mikor fizet rá csúnyán, amiért ilyen iszonyúan felbőszítette.
EnglishThat left the indirect approach, which was more satisfying to Neko anyway.
Maradt tehát a közvetett megoldás, ami amúgy is jobban feküdt Nekónak.
EnglishI felt the pack's satisfying weight against my back as I climbed the fence.
A kerítésen átmászva éreztem a hátizsák megnyugtató súlyát a hátamon.
EnglishCorbell chopped again, at the neck, and felt the satisfying shock in his shoulders.
Corbell újra dobott, a nyakra, és érezte a vállában a lendületet.
EnglishAdmiring regards and all that, and it was always satisfying to flaunt her qualities.
Elismerő pillantások, külső jegyeit méltató bókok ez rendben volt.
EnglishThis text attached to my report should be satisfying for all Members of this Parliament.
A jelentésemhez csatolt szöveg, remélhetőleg, minden parlamenti képviselő számára kielégítő.
EnglishAll of this has a moore serious purpose than satisfying some obscure personal quirk of mine, though.
Viszont nem csak annyi értelme van, hogy kielégítsem a szeszélyes igényeimet.
EnglishSuccess was just as much about pleasing key figures as it was about satisfying one's own preferences.
Sikerük egyforma mértékben múlik a kulcsfigurák és saját preferenciáik kielégítésén.
EnglishThe mightiest of them surged to make the first and most satisfying strike against her.
A leghatalmasabb mind közül a levegőbe emelkedett, hogy ő mérje az első, és halálos csapást a nőre.
EnglishIt is satisfying to see that the number of people travelling to the European Union has increased.
Örömteli, hogy megnövekedett az Európai Unió területére beutazók száma.
EnglishMichael came round the table to her in a satisfying spontaneous rush.
Michael gyorsan megkerülte az asztalt, és a feleségéhez lépett.
English'I'm sure you find this ironic turn of events to be enormously satisfying,' Boothe said.
- És miközben a tömegek feletti ellenőrzés módszereit kutatták, hirtelen elvesztették az ellenőrzést.

Szinonimák (angolul) a(z) satisfying szóra:

satisfying
satisfied