EN

satin {főnév}

volume_up
Mrs Dievtakis she have one in electric blue satin.
Dievtakisnak van már egy acélkék atlaszselyem huzatú.
I know where there is some cloth, fine satin.
Tudom, hol van szövet, finom atlaszselyem.
Broad-chested men like cocks in satin coats like feathered wings.
Széles mellű férfiak páváskodtak atlaszselyem kabátban.
His doublet was bright blue, gored and inset with red satin.
A férfi zekéje élénk kék volt, vörös szatén berakásokkal.
Her hair was white silk, her skin was white satin, her nails, her lips and her eyes were coral.
A haja fehér selyem, a bőre fehér szatén, körme, ajka és szeme korallszínű.
Bőre olyan volt, mint az őszibarackszínű szatén.

Példamondatok a(z) "satin" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishVoltaire casually brushed a speck of lint from his embroidered satin waistcoat.
Voltaire közömbös mozdulattal kisimította szaténmellénye egyik gyűrődését.
EnglishIn satin-lined boudoirs we fed, and against the damask cushions of gilded carriages.
Atlasszal kárpitozott budoárokban, aranyhintók damasztpárnáin étkeztünk.
EnglishAnd the face of her mother in the casket, slumbering forever on white satin.
A szavakra gondolt, és az anyja arcára, aki örök álmát alussza a fehér atlaszkoporsóban.
EnglishHe stood wigless, bedraggled, his satin vest bloodstained, his velvet breeches soaked.
Voltaire paróka nélkül, véres, tépett szaténmellényben állt Johanna előtt.
EnglishShe scooped the money into the new satin evening bag she had found here.
Beletömte a pénzt a szatén piperetáskába, amelyet szintén itt fedezett fel.
EnglishHe was smiling, and the girl had turned her face to the satin and was sobbing.
Lestat mosolygott, a lány az atlaszselyembe fúrta arcát, és zokogott.
EnglishCinema vampires glared from their gilt frames on satin-lined walls.
Az atlasszal kárpitozott falakon a mozi vámpírjai vicsorogtak aranyozott keretből.
EnglishHe patted his powdered wig and fussed with the shiny satin ribbon at his throat.
Megpaskolta rizsporos parókáját, és megigazította az álla alatt megkötött fényes szaténszalagot.
EnglishAnd the body of Deirdre, perfect still, shot full of chemicals, cold inside the satin-lined box.
És Deirdre teste, tökéletesre vegyszerezve, hidegen az atasszal bélelt ládában.
EnglishThe double satin stripes down the side of his trousers were wide enough for tire tracks.
A nadrágján végighúzódó, kettős szaténsáv egy autó nyomtávjának is elég széles lett volna.
EnglishHer hair was white silk, her skin was white satin, her nails, her lips and her eyes were coral.
A haja fehér selyem, a bőre fehér szatén, körme, ajka és szeme korallszínű.
EnglishHer gown was of white satin, but brides are almost always gowned in white satin.
Ruhája fehér szaténból készült, de ez a menyasszonyok esetében egyáltalán nem számított ritkaságnak.
EnglishAnd when you leave me again, you'll tie me up with white satin ribbon?
És ha legközelebb itt hagysz, fehér szaténszalaggal fogsz megkötözni?
EnglishThen she fled from them, with her wild, blinding hair hiding her face, and the satin gown hissing.
Aztán elmenekült előlük, vakító haja arcába hullott, selyemruhája suhogott.
EnglishThe light exploded on his satin rags, the pantaloons he wore, the tattered shirt.
Selyemrongyain, nadrágján, rojtos ingén fények robbantak.
EnglishHe liked to see her shining flat belly and her mounded breasts over the gaudy purple satin.
Szerette figyelni fénylően lapos hasát, hetyke melleinek dombocskáit a tarka bíbor szatén alatt.
EnglishHe had helped her with her fine dress of green satin.
A fiú segített neki levetni a halványzöld szaténruhát, majd egy székre terítette.
EnglishA fabulous golden cape descended to the floor behind her to add its weight to her gleaming satin train.
Hosszú, díszes, aranyszínű köpenyének súlya hozzáadódott a csillogó szaténuszályéhoz.
EnglishI could see her fear of it, see her shrink from the narrow boa, its satin no comfort.
Láttam az ijedtséget a szemében, ahogy visszahőkölt a keskeny doboz előtt a szaténbélés sem nyugtatta meg.
EnglishI looked down at the embroidered splendor of my vestments, the green satin and its threads of pure metallic gold.
Lenéztem köntösöm hímzett pompájára, a színarany fonállal áttört, zöld atlaszra.