EN

sap {melléknév}

volume_up
Akkor majd úgy érzem, hogy mégis balek voltam.

Példamondatok a(z) "sap" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe chief of staff pulsed in agitation, its outer sap-rings discoloring with emotion.
A parancsnok megremegett dühében, külső nedvgyűrűi elszíneződtek a feldúltságtól.
EnglishIts leaves were black, and shone not with sap but with the sweat of putrescence.
Levelei feketék voltak, és nem frissesség csillogott rajtuk, hanem a rohadás izzadsága.
EnglishWhy would we think any man would be such a sap as to do what Hench did?
Miért gondolnánk, hogy bárki annyira hülye, hogy megtegye azt, amit Hench megtett?
EnglishThe oration-peak of the pyramidal high priest erupted in a geyser of hot, multi-hued sap.
A piramisforma főpap beszélőcsőréből forró, színes nedvgejzír tört elő.
EnglishArt thought knowing was going to get him a lot of money, poor sap.
Art azt hitte, tud valamit, és egy vagyont kereshet vele, szegény hülye.
EnglishSpade set the edges of his teeth together and said through them: I won't play the sap for you.
Spade összeszorított fogán át szűrte a szavakat: Nem játszom a balekot.
EnglishBut if I wanted to kill a man with a sap, I'd only hit him twice at the most--on the back of the head.
De ha meg akarnék ölni valakit egy fütykössel, legföljebb kettőt ütnék... a tarkójára.
EnglishThem old cops get sap-hungry once in a while, he said.
Ezek a vén hekusok időnként veszettül kiéheznek egy kis gumibotozásra mondta.
EnglishSince the sun didn't sap our strength as much, we worked harder and picked more.
Miután a hőség nem szívta ki annyira az erőnket, élén-ebben dolgoztunk, és többet is szedtünk, mint korábban.
EnglishArms spun free of rudimentary bodies, spouting a kind of pink sap.
Karok szakadtak le a kezdetleges testekről, rózsaszín lét köpve.
English., the German S.A.P., the Left Socialists in France, and so on.
Ugyanez mondható el az angol ILP-ről, a német SAP-ról, a franciaországi baloldali szocialistákról és másokról.
EnglishAfterwards I thought I might have heard the swish of a sap.
Utólag úgy rémlett, mintha hallottam volna a gumibot surranását.
EnglishWhile he was still groaning I knocked him cold with the sap.
Még szűkölt, mikor leütöttem a gumibottal, el is ájult azonmód.
EnglishSee to it that domestic difficulties do not sap your stride.
Ügyeljen rá, hogy a belügyi problémái ne szívják el az erejét!
EnglishThe sap lacquer was a product of another and much smaller tree, which themulefa cultivated for that purpose.
A nedvlakkot egy kisebb, külön e célra nevelt fából nyerték a mulefák.
EnglishYou hit a guy with a sap and he falls down and what have you?
Ráüt egy emberre egy fával, az eldől, de mi öröme van ebből?
EnglishI don't care who loves who I'm not going to play the sap for you.
Mit bánom én, ki kit szeret, én nem leszek a balekod.
EnglishFirstly, the countries of the Western Balkans are part of the Stabilisation and Association Process (SAP).
Először is, a nyugat-balkáni országok a stabilizációs és társulási folyamat (SAP) részét képezik.
EnglishI was a gilt-edged sap come back from a vain adventure.
Aranyozott végű gumibot voltam, amit hiába lendítettek előre.
EnglishSorry about the sap on the head, by the way, and for everything else.
Amúgy bocs a fejbe kúrásért meg minden másért.

Szinonimák (angolul) a(z) sap szóra:

sap