EN

sample {főnév}

volume_up
Whereas it is appropriate to define the meaning of 'representative sample';
mivel indokolt meghatározni a "reprezentatív minta" jelentését;
The loss of mass is calculated as a percentage by mass of the sample.
A kapott tömegveszteséget a minta tömegének százalékában kell kiszámítani.
Returns the probability of a sample with binomial distribution.
Kiszámítja a binomiális eloszlású minta valószínűségét.

Példamondatok a(z) "sample" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe sample is dissolved in toluene, filtered, and the residue dried and weighed.
A mintát toluolban feloldjuk és szűrjük, majd a szárított maradékot lemérjük.
EnglishA sample so prepared shall be stored in an air-tight and moisture-tight container.
Az így előkészített mintát légmentesen és páramentesen záró edényben kell tárolni.
EnglishAnd I'm going to show you a sample of the piece, "From Conception to Birth."
És most mutatni fogok egy részletet a "Fogantatástól a születésig" című munkából.
EnglishTHE SAMPLE OF STRAP SHALL BE USED FOR TESTING THE BREAKING STRENGTH OF THE STRAP .
A heveder mintadarabját a heveder szakítószilárdsági vizsgálatához kell alkalmazni.
EnglishDennie glimpsed a shinyhard tip as she stuffed the specimen into a sample bag.
Dennie fényes-kemény csúcsot látott, miközben gyűjtőzsákba gyömöszölte a zsákmányt.
EnglishEach sample shall conform to the specifications set forth in section 9 (1).
Valamennyi mintának meg kell felelnie a 9. pontban meghatározott előírásoknak*.
EnglishStantz took a small sample of the psycho-reactive slime out of a small container.
Stantz egy kevés mintát emelt ki az egyik tartály pszichoreaktív nyálkából.
EnglishWith the AutoPilot, you can modify the sample templates to suit your needs.
A tündér segítségével a célnak megfelelően tudja módosítani a példasablonokat.
EnglishAs indicated under recital (12), a sample consisting of five companies was selected.
Mint a (12) preambulumbekezdésben szerepelt, öt vállalatot választottak ki mintának.
EnglishEven the little sample twinge they had given him in the hospital had been excruciating.
Még az a kis ízelítő, amelyet a kórházban kapott, még az is elviselhetetlen volt.
EnglishThe sample taken for the audit included six states and 250 transactions.
Az ellenőrzés alapjául szolgáló minta hat országot és 250 ügyletet tartalmazott.
EnglishI was working in the lab, studying the fresh sample, when I heard a noise.
A laborban dolgoztam, a friss vérmintát vizsgáltam, amikor különös zajt hallottam.
EnglishIf the competent authority deems it to be necessary, it may request a further sample.
Ha az illetékes hatóság szükségesnek tartja, egy további példányt is kérhet.
EnglishThe sample is to be taken from that part of the consignment presenting the highest risk.
A mintát a szállítmány legmagasabb kockázatot jelentő részéből kell vételezni.
EnglishMeasure 2 ml of the sample and dilute to 10 ml with the sodium chloride solution (4.2).
Mérjünk ki 2 ml mintát és hígítsuk 10 ml-re a nátrium-klorid oldattal (4.2.).
EnglishHe opened a bottle of apple juice and sectioned a raisin muffin to sample as he worked.
Kinyitott egy üveg almalét, kettévágott egy mazsolás muffint, majd munkához látott.
EnglishBut I came across only one bedraggled sample of the brand we're shopping for.
De csak egy lehasznált mintát találtam abból a típusból, amit kerestünk.
EnglishYou submitted a sample to the CDC yesterday black Labrador dog you treated, Scully said.
Ön egy labradortól származó vérmintát küldött tegnap a KJK-nak mondta Scully.
EnglishWe're not killing the colony; we're taking a small core sample out of the top.
Nem öljük meg a telepet, csak a tetején átfúrva mintát veszünk belőle.
EnglishIt was just one of those small plastic sample jars they send through the mail, Jessie.
Csak olyan kis plasztik mintadarab volt, amilyet postán küldenek, Jessie.

Szinonimák (angolul) a(z) sample szóra:

sample
sampling