angol-magyar fordítás erre a szóra: salvation

EN

"salvation" magyar fordítás

EN

salvation {főnév}

volume_up
1. általános
Yonder is the House of Salvation, where I will confine you with my own hands.
Ez az üdvösség háza, ahová saját kezemmel foglak bezárni.
And take unto you the helmet of salvation and the sword of the Spirit (which is the word of God).
Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát.
Break them of that, and salvation would follow.
Meg kell törni őket, és üdvösség lesz osztályrészük.
The original meaning of the word "salvation" in the Bible is about saving the social system.
Az üdvözülés szó eredeti értelme a Bibliában a társadalmi rendszer megmentése.
The mind - the spirit - was the path to salvation.
A tudat - azaz a szellem - az üdvözülés útja.
Let me glimpse through her dying eyes the light through which she sped towards this certain salvation.
Hadd pillantsa meg haldokló szemével a fényt, amelyen át a biztos üdvözülés felé szárnyal!
2. vallás, fennkölt
salvation
volume_up
üdv {fn} [fennk.]
And they cried with a loud voice, saying: Salvation to our God, who sitteth upon the throne and to the Lamb.
Nagy szóval kiáltották és mondták: "Üdv Istenünknek, aki a trónon ül és a Báránynak!"

Példamondatok a(z) "salvation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe second time he shall appear without sin to them that expect him unto salvation.
Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik rá várnak.
EnglishTo give knowledge of salvation to his people, unto the remission of their sins.
Amikor hazament, ismét nagy tömeg gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem maradt idejük.
EnglishWhen they come on an errand, they leave behind the totality of salvation.
Ha eljönnek valamilyen feladattal, maguk mögött hagyják a megváltás teljességét.
EnglishIn that one second, Momaw Nadon's hearts beat wildly and he saw his salvation.
Szívei nagyot dobbantak; most már pontosan tudta, hol keresse a droidokat.
EnglishAnd hath raised up an horn of salvation to us, in the house of David his servant.
Szólt tanítványainak, tartsanak készenlétben egy bárkát, nehogy a tolongó tömeg agyonnyomja.
EnglishThe original meaning of the word "salvation" in the Bible is about saving the social system.
Az üdvözülés szó eredeti értelme a Bibliában a társadalmi rendszer megmentése.
EnglishThe only salvation for the bluefin tuna is an international trade ban.
A kékúszójú tonhalat egyedül a nemzetközi kereskedelmi tilalom mentheti meg.
EnglishYou think it's all an illusion: tribes, and dreams of salvation.
Azt gondolod, az egész csak egy nagy illúzió: a törzsek és az álmok az üdvösségről.
EnglishTo remain true to our calling, we must believe all souls are worthy of salvation.
..hinnünk kell benne, hogy minden lélek érdemes a megváltásra.
EnglishHe and Roger had taken all of Tad's toys to the Salvation Army two Saturdays ago.
Két héttel korábban Roger és Vic összecsomagolta Tad minden játékát, és elvitték az Üdvhadsereghez.
EnglishWe hope you'll keep us informed about your plans for human salvation, Daneel.
Bízunk benne, hogy közben tájékoztatni fogsz az emberiség sorsával kapcsolatos terveidről, Daneel.
EnglishI have spent the last hour of my life arranging for your salvation!
Életem utolsó óráját azzal töltöttem, hogy megszervezzem menekülésedet.
EnglishThere were differences, however, and they were her salvation.
Felfogta önnön akarata erejét, és szembeszegült Vara Lisó bizonytalanságával.
EnglishFor he saith: In an accepted time have I heard thee and in the day of salvation have I helped thee.
Azt mondja ugyanis: A kellő időben meghallgatlak, s az üdvösség napján segítek rajtad.
EnglishYonder is the House of Salvation, where I will confine you with my own hands.
Ez az üdvösség háza, ahová saját kezemmel foglak bezárni.
EnglishNow it was the other way about; to look bourgeois was the one salvation.
Most éppen fordítva: a polgári külső volt az egyedül üdvözítő.
EnglishYes, but for some, he pressed, what is the price of such salvation?
Igen, de milyen árat kell fizetni némelyeknek ezért a megváltásért?
EnglishThe salvation of the soul--in plain English: the world revolves around me.
A lélek üdvössége röviden ennyi: a világ körülöttem forog...
EnglishAnd it had nothing to do, by the way, with salvation or hallelujahs.
Aminek, mellesleg, semmi köze az üdvözüléshez vagy a hallelujához.
EnglishCan you honestly believe that Jesus Christ died for the salvation of these men?
Most mondd meg őszintén, hát elhiszed, hogy Jézus Krisztus ezeknek az embereknek az üdvösségéért halt meg?

Szinonimák (angolul) a(z) salvation szóra:

salvation
English