angol-magyar fordítás erre a szóra: salient

EN

"salient" magyar fordítás

EN

salient {főnév}

volume_up
salient (és: projecting)
The Fascist trenches were more than a hundred and fifty yards away, but they were on higher ground and were on two sides of us, our line forming a right-angle salient.
A fasiszta lövészárkok körülbelül százötven méternyire voltak tőlünk, de magasabban feküdtek, és két oldalról is fenyegették derékszögben kiugró állásainkat.
The subject of market access is a salient issue for both camps.
A piacra jutás mindkét tábor számára kiemelkedő jelentőségű probléma.
I would just like to highlight a few salient points.
Én csak néhány kiemelkedő pontra szeretnék rávilágítani.
salient (és: spur, toe)
The corner of the salient was a dangerous spot; there had always been a toll of sniper casualties there.
A kiszögellés csúcsa veszélyes terület volt; ott minduntalan eltaláltak valakit az orvlövészek.
I wish to emphasise what I feel are a number of salient points within this problem.
Szeretnék e problémán belül kiemelni számomra több szembeötlő pontot is.
The most salient of these, in my opinion, is that, even so, it is better to err through excess than through omission.
Véleményem szerint a leginkább szembeötlő ezek közül az, hogy jobb túlzásba esni, és úgy hibázni, mint megfeledkezni valamiről.

Példamondatok a(z) "salient" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs soon as he retailed the conversation to her, she seized on the salient point.
Mikor Tommy beszámolt neki a beszélgetésről, rögtön rátapintott a lényegre.
EnglishI wish to emphasise what I feel are a number of salient points within this problem.
Szeretnék e problémán belül kiemelni számomra több szembeötlő pontot is.
EnglishI will try to highlight what I believe to be the salient considerations for each report.
Szeretném az egyes jelentésekből a legfontosabb elképzeléseket kiemelni.
EnglishHe seized at once on what were, for his purposes, the salient points.
Azonnal kiszűrt mindent, ami a saját szempontjából fontos volt.
EnglishThe subject of market access is a salient issue for both camps.
A piacra jutás mindkét tábor számára kiemelkedő jelentőségű probléma.
EnglishBarring a few salient truths so painfully gleaned from the chaos.
Kivéve pár igazságot, ami olyan nyilvánvalóan tornyosul előttünk.
EnglishThe salient point for me is that the European Union is unable to come up with a common position on the issue.
Nekem az tűnt fel, hogy az Európai Unió nem képes közös álláspontra jutni az ügyben.
EnglishTangled and overgrown shrubbery was its most salient point together with a strong catty smell of ammonia.
Összegubancolódott és túlburjánzott növényzet uralta a kertet, valamint enyhe ammóniaszag.
EnglishFinally, of course, the salient point that led us to conciliation: Amendment 138.
Végül természetesen ott van az a kiugróan fontos szempont, amely elvezetett minket a megegyezéshez: a 138. módosítás.
EnglishThe corner of the salient was a dangerous spot; there had always been a toll of sniper casualties there.
A kiszögellés csúcsa veszélyes terület volt; ott minduntalan eltaláltak valakit az orvlövészek.
EnglishI would just like to highlight a few salient points.
Én csak néhány kiemelkedő pontra szeretnék rávilágítani.
EnglishThey selected the ground with care and took concealment in a north-thrusting salient of the great forest.
Nagy gonddal választották ki a terepet, és elrejtőztek az észak felé nyúló hatalmas erdő kiszögellése mögött.
EnglishWhat was more, though the names changed the salient facts were the same from one account to the next.
Sőt, mi több, a lényeges részletek változatlanul ismétlődtek, míg a nevek az egyik beszámolótól a másikig változtak.
EnglishI've jotted down all the salient facts here.
EnglishThe most salient of these, in my opinion, is that, even so, it is better to err through excess than through omission.
Véleményem szerint a leginkább szembeötlő ezek közül az, hogy jobb túlzásba esni, és úgy hibázni, mint megfeledkezni valamiről.
EnglishBoth parties had agreed to hold a Great Debate between two verbal duelists, to frame the salient question.
A pártok megegyeztek, hogy nagy szóviadalt, nyilvános vitát rendeznek, ahol egy-egy képviselőjük fogja megtárgyalni a legfontosabb kérdéseket.
Englishmost lay people would describe as the most salient feature of Native Australian societies their seeming backwardness.
A legtöbb kívülálló az ausztrál bennszülött társadalmak legszembetűnőbb sajátosságaként szemmel látható visszamaradottságukat" említené meg.
EnglishTalk, conjecture, reminiscences, repetitions of things said and done, out of it all she would pick the salient facts.
Szóbeszéd, spekuláció, emlékek, én ezt hallottam, ő azt látta, ez-meg-ez amazt gondolta... és ebből aztán kibontakozhatnak a valóságos tények.
EnglishThey spread, not via starship, but by electromag-netically broadcasting their salient aspects into other computer-based societies.
Vakon tántorognak a részletek mellett, és nem veszik észre, annak szépségét, az univerzum hogyan készített helyet önnön részleteinek.
EnglishKing Aillas of Troicinet had attacked from the rear, and so had dislodged the Ska from what had been their deepest salient into Hybras.
Aillas, Troicinet királya hátulról ostromolta meg az erődöt, és ki is űzte a skákat Hybras legtávolabbi pontján lévő állásukból.

Szinonimák (angolul) a(z) salient szóra:

salient