angol-magyar fordítás erre a szóra: sales tax

EN

"sales tax" magyar fordítás

EN

sales tax {főnév}

volume_up
Compared with the USA, our sales tax, or value added tax, is much higher.
Az USA-val összehasonlítva a forgalmi adó vagy a hozzáadottérték-adó nálunk sokkal magasabb.
Sales tax is therefore at least as important as direct taxes.
A forgalmi adó ezért legalább olyan fontos, mint a közvetlen adók.
Goods imported against such credits can be sold on the domestic market (subject to sales tax) or used otherwise.
Az e hitelek ellenében importált áruk a belföldi piacokon adhatók el (forgalmi adó tárgyát képezve), vagy más módon felhasználhatók.

Példamondatok a(z) "sales tax" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishCompared with the USA, our sales tax, or value added tax, is much higher.
Az USA-val összehasonlítva a forgalmi adó vagy a hozzáadottérték-adó nálunk sokkal magasabb.
EnglishIt is equally important to have clear rules for tax-free sales outlets and for travellers themselves.
A világos szabályok egyaránt fontosak az adómentes üzletek és az utazók számára.
EnglishSales tax is therefore at least as important as direct taxes.
A forgalmi adó ezért legalább olyan fontos, mint a közvetlen adók.
EnglishBOOK TOTAL POSTAGE A HAHDUHQ APPUCABLE SALES TAX (CA, NJ. NY, PA) TOTAL AMOUNT DUE PAYABLE IN US FUNDS.
Akár így, akár úgy, mindannyian olyasmiért harcolunk, amiben hiszünk.
EnglishGoods imported against such credits can be sold on the domestic market (subject to sales tax) or used otherwise.
Az e hitelek ellenében importált áruk a belföldi piacokon adhatók el (forgalmi adó tárgyát képezve), vagy más módon felhasználhatók.
EnglishAlongside a uniform retirement age, the proposals for fiscal union require sales tax rates and wage policies to be harmonised.
Az egységes nyugdíjkorhatár mellett a fiskális unióra vonatkozó javaslatok megkövetelik a forgalmi adókulcsok és a bérpolitikák harmonizálását is.
EnglishFirstly, it argued that international trade is per se not subject to sales tax, as already stipulated by the Indian Constitution.
Először vitatta azt, hogy a nemzetközi kereskedelem per se nem tárgya a forgalmi adónak, amint azt korábban az Indiai alkotmány már megállapította.
EnglishIn addition, the GOI has provided no evidence that the general sales tax exemption for export sales covers purchase tax liabilities on input materials as well.
Ezenkívül az IK nem mutatott be bizonyítékot arról, hogy az exporteladások általános forgalmiadó-mentessége kiterjed az input anyagok forgalmi adó kötelezettségeire is.
EnglishMiss Birdie fancies herself as some kind of political analyst, and just as she starts railing against a proposed increase in the sales tax, the pianist attacks the keys.
Miss Birdie szívesen tetszeleg a politikai elemző szerepében, és éppen a tervezett fogyasztóiadó-emelést bírálja éles szavakkal, amikor a nő rácsap a billentyűkre.
EnglishFor most EU Member States and third countries with internationally interlinked markets, VAT (or sales tax) is one of the main sources of financing for the state.
A legtöbb uniós tagállam és a nemzetközi kereskedelembe integrálódott piacú harmadik országok számára a héa (vagy forgalmi adó) az állam finanszírozásának egyik fő forrása.

Szinonimák (angolul) a(z) sales tax szóra:

sales tax

Hasonló fordítások a(z) "sales tax" szóra magyarul

sales melléknév
Hungarian
tax főnév
to tax ige
income tax főnév
value added tax főnév
after tax melléknév