EN

sake {főnév}

volume_up
It's a nightmare, Kimura said after a few seconds' reflection and a deep draft of the sake on the table.
Rémálom szólalt meg Kimura ezúttal alig két másodpercnyi gondolkodás és az asztalon álló szaké meghúzása után.

Példamondatok a(z) "sake" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI'd rather assume for the sake of our friendship that you came just to visit me.
Inkább tegyük föl barátságunk kedvéért, hogy csak engem akartál meglátogatni.
EnglishThat was the way of nature and could not be amended for the sake of her sentiment.
Ez a természet törvénye, amelyen az ő érzelmei kedvéért sem lehet változtatni.
EnglishHowever, for goodness sake, let us at least believe in the plan we are implementing!
De az Isten szerelmére, legalább mi higgyünk abban a tervben, amit végrehajtunk!
EnglishAnd, for the sake of the success of this Union, Europe must make the first move.
És ennek az Uniónak a sikeressége érdekében Európának kell az első lépést megtennie.
EnglishI now had a very good reason to fight that thing, for another's sake, not my own.
Most már jó okom volt harcolni ez ellen a valami ellen, nem magamért, hanem másért.
English'Run,' Becky whispered with a note of greater desperation, 'for God's sake, run.'
Csak feküdt görcsösen rángatózva, tekintetét még mindig a plafonra szegezte.
EnglishWhy in the world didn't they clean up the little one like that, for God's sake?
De az isten szerelmére, a kicsit miért nem tudták ilyen szépen lecsutakolni?
EnglishAckroyd's is not the type of the great lover who can forgive all for love's sake.
Ackroyd nem az a lángoló szerelmes fajta, aki szerelemből mindent meg tud bocsátani.
EnglishI want to speak for the record and for the sake of democracy in this Chamber.
A jegyzőkönyv érdekében és a parlamenti demokrácia kedvéért szeretnék felszólalni.
EnglishI urge you to do this for the sake of the quality of European wine production.
Kérem, hogy most is tegyék meg ezt az európai bortermelés minősége érdekében.
EnglishFor the sake of operational efficiency, I ask the House to support our Amendment 10.
A hatékony működés érdekében arra kérem a Házat, hogy támogassa a 10. módosítást.
English01:31:28.56,01:31:32.69 'and whoever loses his life for my sake, will find it.
01:31:28.56,01:31:32.69 és aki elveszti az ő életét én értem, megtalálja azt.
EnglishFor goodness' sake, control yourself, and try and behave properly in public!
Uralkodj magadon, az istenért és próbálj meg illendően viselkedni mások előtt.
EnglishHowever, for your sake, I hope you can inflict more on the enemy than he does on us.
Mégis remélem, a saját érdekében nagyobb károkat okoz az ellenségnek, mint nekünk.
EnglishFor Melanie's sake, if not her own, she had to maintain control of herself.
Ha nem a maga kedvéért, akkor Melanie érdekében, de uralkodnia kell az érzelmein!
EnglishFor Christ's sake, Lieutenant, you don't think I had anything to do with that.
Jézusom, csak nem hiszi, hadnagy úr, hogy bármi közöm volna a gyilkossághoz?
EnglishI mean, Frye was an upstanding businessman, even a millionaire, for God's sake.
Úgy értem, Frye tekintélyes üzletember, többszörös milliomos, a csudába is!
English'And all for the sake of a white stallion,' said Kim, with a giggle, his eyes aflame.
- És mindezt egy fehér mén kedvéért? - szólt Kim vigyorogva, csillogó szemmel.
EnglishBut its management hung on to the company's original mottofor old time's sake.
A vezetés azonban a régi idők emlékére megőrizte a cég eredeti jelmondatát.
EnglishFor God's sake, and the devil's, use the power of the theater as you will.
Az Isten szerelmére, meg az ördögére, használd a színház erejét kedved szerint.

Szinonimák (angolul) a(z) sake szóra:

sake