angol-magyar fordítás erre a szóra: safety belt

EN

"safety belt" magyar fordítás

EN

safety belt {főnév}

volume_up
THE SYMBOLS DESCRIBED IN 1.1.3.1 SHALL BE PRECEDED BY THE LETTER Z WHEN THE SAFETY BELT IS PART OF A RESTRAINT SYSTEM .
Az 1.1.3.1. pontban említett szimbólumokat a "Z" betű előzi meg, ha a biztonsági öv egy utasbiztonsági rendszer része.
THE APPLICATION FOR EEC COMPONENT TYPE-APPROVAL OF A TYPE OF SAFETY BELT SHALL BE SUBMITTED BY THE HOLDER OF THE TRADE NAME OR MARK OR BY HIS REPRESENTATIVE .
A biztonsági öv EGK alkatrésztípus-jóváhagyási kérelmét a kereskedelmi név vagy védjegy tulajdonosa vagy annak képviselője nyújtja be.
THE STRAP OF A SAFETY BELT EQUIPPED WITH AN AUTOMATICALLY LOCKING RETRACTOR SHALL NOT MOVE MORE THAN 30 MM BETWEEN THE LOCKING POSITIONS OF THE RETRACTOR .
Az automatikus kioldású övvisszahúzókkal felszerelt biztonsági öv hevedere nem mozdulhat el 30 mm-nél nagyobb mértékben az övvisszahúzó szomszédos reteszelési helyzetei között.

Példamondatok a(z) "safety belt" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe engine stopped, the man unsnapped his safety belt and I helped him out.
A motor megállt, az öreg kikötötte magát, segítettem neki kikászálódni a gépből.
EnglishEVERY SAFETY BELT SHALL BE ACCOMPANIED BY THE INSTRUCTIONS SPECIFIED IN ANNEX X .
Minden biztonsági övhöz a X. mellékletben előírt utasításokat mellékelik.
EnglishMcLanahan was about to unbuckle his safety belt and go downstairs but stopped when Ormack calleL out, Luger, no.
McLanahan kioldozta magát, és elindult lefelé, amikor Ormack felkiáltott.- Luger, ne!
EnglishA COMPLETE SAFETY BELT ASSEMBLY SHALL BE POSITIONED IN A TEST CHAMBER AS PRESCRIBED IN ANNEX XIII .
Egy teljes biztonsági övberendezést helyeznek el a vizsgálókamrában a XIII. mellékletben előírtak szerint.
EnglishThe loadmaster had a safety belt attached to his waist, standing by the door, blocking the way of the Rangers.
A fedélzetmester biztonsági övet csatolt a derekára, s az ajtóban állva elzárta a rangerek útját.
EnglishDiggs particularly liked the four-point safety belt.
Diggs különösen kedvelte a négypontos biztonsági övet.
EnglishIn fact, better put on your safety belt.
Egyébként nem lenne rossz, ha becsatolná a biztonsági övet.
EnglishSafety belt anchorages (number and position)
Biztonsági övek rögzítései (szám és elhelyezés)
EnglishThe crew chief hopped in, buckled his safety belt, and watched the pilot go through the startup sequence.
- A fedélzeti főnök bepattant a gépbe, bekapcsolta biztonsági övét, és nézte a pilótát, aki megkezdte az indítási előkészületeket.
EnglishTHE SYMBOLS DESCRIBED IN 1.1.3.1 SHALL BE PRECEDED BY THE LETTER Z WHEN THE SAFETY BELT IS PART OF A RESTRAINT SYSTEM .
Az 1.1.3.1. pontban említett szimbólumokat a "Z" betű előzi meg, ha a biztonsági öv egy utasbiztonsági rendszer része.
EnglishSAFETY BELT TELL-TALE
EnglishTHE WITHDRAWAL AND RETRACTING FORCES SHALL BE MEASURED WITH THE SAFETY BELT ASSEMBLY FITTED TO A MANIKIN , AS IN THE DYNAMIC TEST PRESCRIBED IN 2.7.8 .
A kihúzási és visszahúzó erőket próbabábuhoz szerelt övberendezéssel mérik, a 2.7.8. pontban előírt dinamikus vizsgálat szerint.
EnglishTHE APPLICATION FOR EEC COMPONENT TYPE-APPROVAL OF A TYPE OF SAFETY BELT SHALL BE SUBMITTED BY THE HOLDER OF THE TRADE NAME OR MARK OR BY HIS REPRESENTATIVE .
A biztonsági öv EGK alkatrésztípus-jóváhagyási kérelmét a kereskedelmi név vagy védjegy tulajdonosa vagy annak képviselője nyújtja be.
EnglishSAFETY BELT TELL-TALE MEANS A SIGNAL WHICH WHEN ALIGHT INDICATES THAT THE BUCKLE OF THE BELT OF AT LEAST ONE OF THE OCCUPIED SEATS IS NOT LOCKED .
"Biztonsági övet ellenőrző lámpa": egy optikai jel, amelynek a kigyulladása azt jelzi, hogy legalább egy elfoglalt ülőhely biztonsági öve nincs becsatolt állapotban.
English( G ) THE NEED TO REPLACE THE SAFETY BELT WHEN IT HAS BEEN IN USE IN A SERIOUS ACCIDENT OR SHOWS SIGNS OF SEVERE FRAYING OR OF HAVING BEEN CUT ;
g) annak a szükségessége, hogy a biztonsági övet kicseréljék, ha korábban súlyos balesetben használták, vagy komolyabb kirojtosodás vagy bevágás jelei mutatkoznak rajta;
EnglishTHE STRAP OF A SAFETY BELT EQUIPPED WITH AN AUTOMATICALLY LOCKING RETRACTOR SHALL NOT MOVE MORE THAN 30 MM BETWEEN THE LOCKING POSITIONS OF THE RETRACTOR .
Az automatikus kioldású övvisszahúzókkal felszerelt biztonsági öv hevedere nem mozdulhat el 30 mm-nél nagyobb mértékben az övvisszahúzó szomszédos reteszelési helyzetei között.
EnglishI sprang to help, unshackled the girl's safety belt, opened the little front-cockpit door for her and showed her where to step so her foot wouldn't go through the wing fabric.
Odaugrottam segíteni, kikötöttem a kislányt, kinyitottam neki az első ülés kis ajtaját, és megmutattam, hová lépjen, nehogy a szárny vászonborítása beszakadjon a lába alatt.

Szinonimák (angolul) a(z) safety belt szóra:

safety belt

Hasonló fordítások a(z) "safety belt" szóra magyarul

safety főnév
Hungarian
belt főnév
to belt ige