EN

sad {melléknév}

volume_up
pathetic, sad-eyed, dimpled, comic-fat pudgy man seemed an unlikely perpetrator of matricide.
Ez a szánalmas, szomorú szemű, köpcös férfi anyagyilkosságot követett el.
But how could she love a sad son of a bitch like you?
S hogyan szerethetett az a lány ilyen szánalmas csibészt, mint te?
Micsoda szánalmas asszociáció!
Paige's face looked sad, deliberately sad and thoughtful.
Szomorú, kimondottan szomorú és elgondolkozó volt az arca.
Very sad, very sad, said the canon, shaking his head.
Milyen szomorú, milyen szomorú mondta a kanonok a fejét csóválva.
Statistics currently available portray a sad and distressing reality.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szomorú és elkeserítő valóságról tanúskodnak.
WE SIT IN THE SHADE, sip more lemonade and talk about how sad he is.
Ülünk az árnyékban, limonádét iszogatunk, és arról beszélünk, milyen szerencsétlen ember Donny Ray.
What did that sad, silly bitch ever do to you?
De mit ártott neked az a szerencsétlen?
Milyen szerencsétlen öregember vagy.
Then she lifted her pipes and began to play a sad song of regret and loss.
A szájához emelte a hangszert, és belekezdett egy bús, gyászoló dallamba.
He gave a little sad smile and a shake of his head.
Bűs kis mosollyal megrázta a fejét.
Bús hírnök s harsona szóljon...
That is very sad and to be regretted and, for that reason, I abstained.
Ez nagyon sajnálatos dolog, és ezért döntöttem úgy, hogy tartózkodom.
It is sad, but the permissible age for drinking alcohol is getting lower and lower in many countries.
Sajnálatos, hogy az alkoholfogyasztás korhatára sok országban egyre alacsonyabb lesz.
He stood there and said it was all a sad mistake, there should have been a parade.
Ott állt és azt mondta, sajnálatos tévedés az egész, úgy volt, hogy katonai díszszemle lesz.

Példamondatok a(z) "sad" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe house was gone now; so was the old woman; and the poor sad beautiful Deirdre.
Most nem volt ház, eltűnt a vénasszony, el a szegény, szomorú, szépséges Deirdre.
Englishdreamlike and slow, and uncertain, but then in a deep sad moment I knew the truth:
És egyszer csak a mélyről jövő bánat pillanatában a szemembe nézett az igazság:
EnglishShe often put her hands on the unicorn when she was sad, or tired, or afraid.
De hát akkor miről beszélnek a legendák, miről szólnak a mesék és a történetek?
EnglishIt is my sad... and solemn duty... to announce... the tragic passing of Simone.
Szomorú... és gyászos kötelességem... bejelenteni, Simone tragikus távozását.
English(DE) Mr President, yesterday we received very sad news from Grozny in Chechnya.
(DE) Elnök Úr! Nagyon szomorú hír érkezett tegnap Groznijból, Csecsenföldről.
EnglishThe crusty raised his sad little message ever so slightly and the thin pet dog whined.
A csöves icipicit megemelte nyomorúságos üzenetét, a vézna kutya meg vinnyogott.
EnglishLucia's reaction to this pantomime was a sad smile and a shake of the head.
Lucia csak szomorú mosollyal válaszolt a tornagyakorlatra, és megrázta a fejét.
English- (SK) Two weeks ago, Mr President, you brought us some very sad and horrific news.
. - (SK) Két évvel ezelőtt, elnök úr, szomorú és elborzasztó híreket hozott nekünk.
EnglishHe was merely gazing at them as I was, his expression unreadable, perhaps sad.
Marius nem szólt, csak nézte őket, mint én, kifürkészhetetlen, talán szomorú arccal.
EnglishIt is sad to see that the Opel/Vauxhall group deems plant closures necessary.
Szomorú azt látni, hogy az Opel/Vauxhall-csoport üzembezárásokat tart szükségesnek.
EnglishIt was with great sadness that I learnt of the deaths in Greece; it is very sad.
Szomorúan hallottam a görögországi halálesetekről; ez borzasztóan szomorú.
EnglishIt's very sad for him because up to then he was a great traveller, I believe.
S ez annál is szomorúbb eset, hiszen, ahogy tudom, a betegsége előtt sokat utazott.
EnglishOne more time, one single further attempt, in the sad hour just before dawn ...
Még egy alkalom, még egy kísérlet kell a szomorú, hajnal előőtti órában...
EnglishI wonder why she's so sad, Will said as he and Lyra climbed the road up to the ridge.
Vajon mi bántja ennyire? tűnődött Will, miközben Lyrával a gerinc felé igyekeztek.
EnglishThey compared it to the day they learned the sad truth about Santa Claus.
Ahhoz a naphoz hasonlították, amikor megtudták a szomorú igazságot a Mikulásról.
EnglishHer eyes were gray and sad, but her mouth was gentle and shaped for laughter.
Emer szeme szürke, szomorú volt, szája azonban lágy vonalú, nevetésre hajló.
EnglishThat makes him sad, they were good friends and played games but never made fun.
Ez elszomorítja, jó barátok voltak, és játszottak vele, sohasem csúfolták.
EnglishThey looked at his sad young face and tried to picture it fifty years later.
Nézték a fiatal arcot, és megpróbálták kitalálni, milyen lesz ötven év múlva.
EnglishI may say that I have been given some information at my request about this sad tragedy.
ha ön és Celia össze akarnak házasodni, semmi okuk arra, hogy ezt ne tegyék meg.
EnglishSAD cypress Peter Lord said slowly, I hope you're not going to suggest that line.
Remélem mondta lassan Peter Lord , hogy nem akarja ezt a módszert követni.