EN

rutted {melléknév}

volume_up

Példamondatok a(z) "rutted" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBulging roots crowded, on either side, the narrow rutted gravel drive.
Dagadó gyökerek torlódtak a keskeny, kátyús, kavicsos bekötőút két oldalán.
EnglishThe road was fringed with tall eucalyptus trees and deeply rutted.
Magas eukaliptuszfák álltak az út szélén, s felületét mély keréknyomok szántották.
EnglishThe travellers passed over and came upon a wide rutted track leading towards the uplands.
Átgázoltak az utazók is, és odaát széles, kerék szántotta utat leltek, amely a felföldre vezetett.
EnglishThey set out at dawn, riding carefully along the rutted road to avoid injury to the horses.
Hajnalban már az úton voltak, óvatosan haladva, nehogy megsérüljenek a lovak a göröngyös talajon.
EnglishA lapse, and the young mans future path awaited him, deep-rutted and inevitable.
Egy apró félrelépés, és a jövő útja máris egyértelművé válik a fiatalember előtt nyílegyenes, mély, el nem ágazó.
EnglishThe rutted footprints of the Red Bull were growing mellow with mallow.
A Vörös Bika földbe vájódó patanyomait benőtte a mályva.
EnglishHe was tempted to crush it, and let its contents drip from his fingers into this foul and rutted street.
Kísértést érzett rá, hogy összezúzza, hogy hagyja elfolyni tartalmát erre a mocskos utcára.
EnglishHe rouses himself only once, as he wheels his old green Chevy into the rutted dirt parking lot beside the Coke plant.
Ugyanolyan színű volt, amilyen a hatodik emeleti folyosó lesz, mire lemegy a nap.
EnglishThe left fork was rutted, narrow and poorly maintained.
A bal oldali út egyenetlen, keskeny és gyengén karbantartott volt.
EnglishA black Renault stood in the open gate of the rutted lane that led from the road toward the house.
Fekete Renault állt a nyitott kapu előtt, a kátyús csapáson, amely az országúttól felvezetett a házig.
EnglishThe road narrowed to a deep-rutted cart trail and turned east.
Az út mély szekérnyommá keskenyedett és keletnek fordult.
EnglishThe grasslands beneath the city were torn and rutted, the earth discolored with blood and littered with death.
Keréknyomok, kátyúk szaggatták a város alatti füves rónát, a vérbe köpült földet ellepték a holttestek.
EnglishAfter about an hour they heard the slow plodding of another horse coming up the rutted road from Emsat.
Körülbelül egy óra múlva egy újabb ló óvatos poroszkálását hallották az Emsatba vezető göröngyös földút felől.
EnglishThey mounted and rode back out to the rutted track.
Lóra szálltak, és visszatértek az egyenetlen útra.
EnglishHolding tight to Amberle's hand, he followed the rutted line of the road as it wound through the tangle of buildings.
Szorosan megfogta Amberle kezét, és nekivágott az össze-vissza házak között tekergőző, kátyús kocsiútnak.
EnglishShe was at the end of a twisting, rutted camp road which split off from Bay Lane two miles south of here.
Egy ide-oda kanyargó, kitaposott földes út végén volt, amely innen délre, két mérföld távolságban tért le az öböl körüli útról.
EnglishNarrow and heavily rutted, it ran through a village of mudbrick houses, uniformly pale in the moonlight.
Keskeny és keréknyomoktól feltört út vezetett a vályogtéglából épült házak közt, melyek a holdvilágban egyformán sápadtnak tűntek.
EnglishThey looked dubiously at the rutted track that led up into the mountains towards Ghasek and ultimately to the seaport at Apalia.
Bizonytalanul méregették a göröngyös utat, amely a hegyeken átvágva Ghasekbe, majd onnan tovább, Apalia kikötővárosába vezetett.
EnglishOn the other side of the common huddled little Ansby, thatched cots and rutted streets, fields green beneath our wan English sky.
A rét másik oldalán húzódott a mi kis városkánk, zsúpfedeles házaival, szekérkerekek, mélyítette utcáival, zöld füvű legelőivel.
EnglishDown a narrow rutted earthen trail the big horse thundered, barely slowing as his sleek body dodged and twisted through the tangle of trunks and heavy brush.
Mennydörgő patákkal robogott egy kátyús földúton, szinte nem is lassítva kerülgette a fatönköket és a bozótot.

Szinonimák (angolul) a(z) rutted szóra:

rutted
English
rut