EN

rustling {főnév}

volume_up
Halk zörgés riasztotta fel.
Just a rustling now, a scraping, but it was steady; and then slowly the round tramping of a foot began to distinguish itself.
Még csak zörgés volt, távoli, de szüntelen recsegés, majd lassan lépések hangja lett felismerhető.
rustling (és: crack, crackle)
rustling (és: rattling)
Ropogó, zizegő hangot hallott.
rustling (és: rattling)
Only I heard the rustling, impish laughter everywhere.
Csak én hallottam a zörgő, lidérces kacarászást.
Egy zörgő lépés előre.
She spoke at some length in Styric, and with a soft rustling sound, the goblet was suddenly filled with a powder that looked much like lavender sand.
Halk suhogás hallatszott, és a következő pillanatban a kupa hirtelen teli lett valami porral, ami leginkább levendulaszínű homokra hasonlított.
An immense and musical rustling filled the air, a singing sound, as if a great flock of tiny golden-throated birds had awakened and rushed upwards from the branches of their sun-filled trees.
Hatalmas, dallamos suhogás töltötte meg a szobát, mintha aranytorkú madárkák raja röppenne fel a fák napfényben fürdő ágairól.
Hirtelen távoli suhogó hang hallatszott.
Suhogó hangot hallottam.
The Chosen nodded again before moving back up the pathway, his white robes rustling softly as he disappeared into the night.
A Választott még egyszer bólintott, majd nekivágott halkan suhogó fehér köntösében az ösvénynek, és hamarosan eltűnt az éjszakában.
It was nothing like Helga's laugh, which was a rustling thing.
Nem is hasonlított Helga nevetésére, amely susogó volt.
In the same way that when I see tree moves, then I imagine that tree making a rustling sound.
Hasonlóképpen, amikor látom a fákat hajladozni, elképzelem, hogy susogó hangokat hallatnak.
They crouched down among the rustling saplings and peered back along the road leading down to the city.
Lekuporodtak az enyhe szélben halkan susogó facsemeték közé, és némán kémlelték a városból kivezető utat.

Példamondatok a(z) "rustling" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishGordon walked up Malkin Hill, rustling instep-deep through the dry, drifted leaves.
Gordon fölsétált a Malkin Hillre, bokáig gázolt a száraz, örvénylő levelekben.
EnglishShe rose from Hobart Floyt's couch, the stiff pleats of her cloak of office rustling.
Felállt Hobart Floyt kanapéjáról, hivatali köpenyének ráncai szárazon zizegtek.
EnglishIn a few minutes, he began to hear rustling sounds in the dark, soft scurrying noises.
Néhány perc múlva surrogást hallott a sötétben, valami csendesen szöszmötölt.
EnglishHe keeps four associates out there beating the bushes, rustling up injury cases.
Négy ügyvédet tart arra, hogy állandóan szaglásszanak és felhajtsák a biztosítási ügyeket.
EnglishSome of the third-floor chambermaids say they have heard rustling noises.
Néhány harmadik emeleti szobalány állítja, hogy zizegést hallott odafentről.
EnglishShe heard the rustling chuckle at her back, and turned to see the king.
A háta mögül reszelős nevetést hallott, és megfordult, hogy a király lássa.
EnglishThe echoes of the sudden noise were engulfed by the rustling of the shaman's accoutrements.
A visszaverődő visszhangokat azonban elnyomta sámán felszerelésének csörgése-zörgése.
EnglishAnd the caterers were 'rustling up something' in the kitchen for the New York Gradys.
A szállítók összecsaptak valamit a konyhában a New York-i Gradyknek.
EnglishThe chilly breeze suddenly became a chillier wind, rustling the leaves of the laurel overhead.
A fagyos szél hirtelen még hidegebb lett, ahogy megzörgette a borostyánfa leveleit.
EnglishA breeze stirred the branches of the ground trees and set their leaves rustling pleasantly.
Könnyed szell kapott a kúszónövények ágaiba, leveleik lágyan sustorogtak.
EnglishNow the vampire withdrew across the table with a soft rustling of garments.
A vámpír az asztal túloldalára húzódott, ruhája halkan megzizzent.
EnglishVery distinctly, I heard a rustling noise behind me, or was it ahead of me?
Tisztán hallottam valami surrogást magam mögött vagy előttem volt?
EnglishBats rus-tling secretly, disturbed by the flashlights and the candles.
Erről Susannak a denevérek jutottak eszébe, s hirtelen libabőrös lett.
EnglishIt had been a creak of the boards underfoot, or the rustling of dry leaves in the grass.
Nem szólt hozzám senki, csak a deszkák recsegtek a lábam alatt, vagy a falevelek zizegtek...
EnglishPigeons nested in the bridge superstructure above, cooing and rustling.
Galambok fészkeltek a hídszerkezet alján, burukkoltak, tollászkodtak.
EnglishTatzel looked off down the gully where a nocturnal beast had caused a rustling among the leaves.
Tatzel lenézett a vízmosásba, ahol egy éjszakai állat zörgette a leveleket.
EnglishFlere-Imsaho floated over, making a noise like rustling paper.
Flere-Imsaho odalebegett Gurgehhez, és a zizegő papírhoz hasonlatos hangot adott ki.
EnglishIn the same way that when I see tree moves, then I imagine that tree making a rustling sound.
Hasonlóképpen, amikor látom a fákat hajladozni, elképzelem, hogy susogó hangokat hallatnak.
EnglishThere were no sounds except the natural ones; breezes rustling overhead, animals cropping.
Odafönt a lombok susogásán és a legelő állatok fogainak harsogásán kívül nesz sem hallatszott.
EnglishThen it seemed the rustling was a conversation between a man and a woman and someone arguing.
Aztán úgy rémlett, hogy nem is surrogás, egy férfi és egy nő beszélget, valaki vitatkozik...

Szinonimák (angolul) a(z) rustling szóra:

rustling
rustle
Más szótárak
English

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.