EN

to rush into {ige}

volume_up
to rush into (és: to invade, to spring in)
beront a szobába
to rush into

Példamondatok a(z) "to rush into" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe latter man also saw the assassin rush toward the watcher's car and shoot him.
Az emberünk azt is látta, amint a gyilkos a megfigyelő kocsijához fut, és lelövi.
EnglishNow I tell myself that I didn't rush into the attack because I found it laughable.
Ma azt gondolom, hogy azért nem tartottam a támadókkal, mert röhöghetnékem volt.
EnglishAlready he imagined his rush down the slope toward the fence and the trees and...
Már el is képzelte, ahogy rohan le a lejtőn, a kerítés felé, a fák közé, és...
EnglishOn the count of three... we rush these fucks and beat the shit out of 'em...
Háromra lerohanjuk a geciket, és lezúzzuk őket, mert szétverve nem forgathatnak.
EnglishOn the contrary, they have helped to encourage the so-called 'rush to court'.
Éppen ellenkezőleg, ezek a különbségek gyakran a "bíróságra rohanáshoz” vezetnek.
EnglishShe put her lips to his ear, and in a noisy rush of warmth, he heard her say:
Ajkát rátapasztotta a fiú fülére, aki forró sustorgás közepette ezt hallotta:
EnglishWhen the Gnomes rush him, we move across the open space as quickly as possible.
Amikor a gnómok rárontanak, olyan sebesen loholunk át a nyílt terepen, ahogy lehet!
EnglishJack Nance stood in the window watching the rush-hour traffic leave downtown.
Jack Nance az ablakban állt és a belvárosból kifelé tartó autóáradatot bámulta.
EnglishI do not think that we can rush into a premature decision about the next step.
Nem gondolom, hogy siettethetnénk a következő lépésről szóló elhamarkodott döntést.
EnglishHe had unlocked the door that led to the deck, and we were through it in a rush.
Aztán kinyitotta a fedélzetre vezető ajtót, és mi egykettőre fent voltunk.
EnglishIf you ain't got the guts ter rush 'im, 'e'll murder you same as he done --'
Ha nincs elég bátorságotok elkergetni, ugyanúgy öl meg benneteket is, mint...
EnglishSeconds of my life went by in a rush as I clamped down on the wheel, spinning it.
Életem másodpercei csak úgy röppentek, kapaszkodtam a kormányba, tekertem.
EnglishElven longbows hummed, and a rush of black arrows cut apart the foremost Demons.
Pengtek az elf íjak, fekete nyílfelhő hasított az élen tolongó démonokba.
EnglishHe rolled off the log into a crouch, almost expecting a rush of something.
Kidugta a fejét az ágak közül, és észrevette, hogy az asszony is éberen figyel.
EnglishThe Borderman cried out helplessly, and everything disappeared in a huge rush of flame.
A határvidéki tehetetlenül feljajdult, aztán minden eltűnt a hatalmas lángfalban.
EnglishHe felt weak and lightheaded, and sweat bathed his body, drying in the rush of the wind.
Gyenge volt, szédült, folyt róla a verejték, amelyet rögtön felszárított a szél.
EnglishIn a rush, I turned it on and aimed its powerful beam at the darkness across from me.
Sietve felkapcsoltam, és erős fényét magam előtt a sötétség felé fordítottam.
EnglishThe brightly lit deli, after the noon-hour rush, was only a quarter full.
A fényesen megvilágított étterem a déli csúcsforgalom elmúltával üresnek tűnt.
EnglishElmin-ster's rush became a smooth trot until he stood in front of the altar.
Elminster rohanása kényelmes sietséggé változott, s az oltár előtt megállt.
EnglishHis cheeks burnt with the rush of blood, the room swam and darkened before his eyes.
Arca égett a feltódult vértől, a szoba ingott, és elsötétült a szeme előtt.

Hasonló fordítások a(z) "to rush into" szóra magyarul

into prepozíció
Hungarian
rush főnév
to get into ige
to pitch into ige
Hungarian