EN

runoff {főnév}

volume_up
It's a river that carries with it all the things that rivers tend to carry these days: chemical contaminants, pesticide runoff.
Egy folyó, ami mindent magával hoz, amit a folyók manapság sodornak, kémiai szennyeződések, növényvédőszer túlfolyás.
runoff
volume_up
leugrás {fn} (szíjé)

Példamondatok a(z) "runoff" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe spring runoff had sent his Camaro rolling and tumbling five miles down the wash.
A tavaszi áradás majd tíz kilométernyit sodorta Paul kocsiját a vízmosásban.
EnglishRunoff from them clogged the valleys, making paths between peaks impassable.
A hegyekről legördülő kőlavinák betömték a völgyeket, átjárót teremtve az egyes csúcsok között.
EnglishThe valley broadened, and tributary valleys brought in runoff.
A völgy hamarosan kiszélesedett, és kisebb mellékvölgyek ágaztak bele.
EnglishAgriculture is mainly responsible for that: there is nitrogen and phosphorus runoff from EU fields.
Ezért elsősorban a mezőgazdaság a felelős: uniós szántóföldekről szivárog a tengerbe a nitrogén és foszfor.
EnglishThere's also traces of tanker fuel and storm-water runoff as well.
Nyomokban tankhajó-üzemanyag és csapadékvíz.
EnglishI mean, I'm lucky to catch a little runoff.
Úgy értem, örülök, ha elkapok egy-két morzsát.
EnglishThe spring run-off got rid of that Pomeroy dirty bird, but a car is ever so much heavier than a man, isn't it?
Igaz, attól a csúfpofa Pomeroytól is a tavaszi áradás szabadított meg, de hát a kocsi sokkal súlyosabb, mint egy ember, nem igaz?
EnglishIt's a river that carries with it all the things that rivers tend to carry these days: chemical contaminants, pesticide runoff.
Egy folyó, ami mindent magával hoz, amit a folyók manapság sodornak, kémiai szennyeződések, növényvédőszer túlfolyás.
EnglishI want a first-round win, not a runoff.
EnglishAll talks must be based on the outcome of the 29 March election which the MDC won and not on the sham run-off in June.
Minden tárgyalásnak a március 29-ei választás eredményén kell alapulnia, amit az MDC nyert meg, és nem a júniusi hamis pótválasztásokon.
EnglishWe're going to have a run-off ballot.
EnglishIn particular, overfertilisation and algal blooms caused by excess nutrient run-off are threatening the ecological equilibrium of the Baltic Sea.
A Balti-tenger ökológiai egyensúlyát különösen a túltrágyázás és a mértéktelen tápanyag-beszivárgás által okozott algásodás fenyegeti.
EnglishThe shallow ditches beside the road were full, gullies were forming from the runoff, and mud holes were holding water.
Az út menti sekély árkok tele voltak vízzel, a kifolyásoknál kisebb patakok keletkeztek, és a murvaborítás több helyen besüppedt, ahol a víz kimosta alóla a földet.
EnglishThe tappity-tap of the heavy raindrops hitting the thatch was joined by a steady patter as streams of runoff poured onto the smashed mud and vegetation beneath the cylindrical flying machine.
A fedezék tetejére hulló súlyos cseppek kopogásához hamarosan az űrhajó alatti sárba csurranó patakocskák nesze csatlakozott.
EnglishThe silt was caused by runoff, Juanita knew, by erosion when the rain washed away the soil that the roots of the former majestic forest could no longer protect.
Juanita tisztában volt azzal, hogy a hordalékot az erózió okozza, mivel az eső elmossa a földet, melyet az egykor fenséges erdő gyökerei nem tudtak megvédeni többé.
EnglishDo they, perhaps, include green infrastructure, so that we can take runoff and water that's going out of our houses and clean it and filter it and grow urban street trees?
Használnak-e vajon zöld infrastruktúrát, hogy felfoghassák az elfolyó vizet és a háztartások szennyvizét, megtisztítsák, szűrjék és locsolják az utcai fákat vele?
EnglishI mused about my slip as I drove, wondering about what would have happened if I'd gone into the stream (which, with all that spring runoff, was at least temporarily a small river).
Vezetés közben a megcsúszásomon morfondíroztam, azon töprengve, mi történt volna, ha eltűnök a patakban (amely a tavaszi olvadékvíztől valóságos kis folyóvá duzzadt).

Szinonimák (angolul) a(z) runoff szóra:

runoff