angol-magyar fordítás erre a szóra: running water

EN

"running water" magyar fordítás

EN

running water {főnév}

volume_up
running water
They have a hut that has no electricity, no running water, no wristwatch, no bicycle.
Van egy kunyhójuk, ahol nincs áram, folyóvíz, karóra vagy bicikli.
Áram nincs ugyan, sem folyóvíz.
When he traveled, he slept in the van, and it was not as convenient as a camper; it did not have running water.
Ha úton volt, a furgonban lakott, és ez nem volt olyan kényelmes, mint egy lakókocsi; nem volt benne folyóvíz.

Példamondatok a(z) "running water" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe stood looking down at him, feeling rage drain out of him like running water.
Ahogy ott állt, s lenézett rá, a harag, mint a víz, lassan elszivárgott belőle.
EnglishSomebody left water running, Witt said, following the direction of Grillo's gaze.
- Valaki nyitva hagyta a vizet - mondta Witt, követve Grillo tekintetét.
EnglishHe listened to the sound of the coffee-making: water running, cups being rinsed.
Figyelte a kávékészítés hangjait: a folyóvíz csobogását, az elöblített csészék koccanásait.
EnglishAs he was about to return downstairs Lamar heard water running in the en suite bathroom.
Már indult volna vissza a földszintre, mikor vízcsobogást hallott a háló fürdőjéből.
EnglishThe lack of any sound beneath the steadily running water made her uneasy.
Kényelmetlen érzéssel töltötte el, hogy a víz folyik, de más zajt nem hall.
EnglishJust at the end of this tunnel there's a big smooth rock running with water.
Ennek a járatnak a végénél van egy nagy, sima szikla, víz csorog rá.
EnglishShe was running water into the sink when Miss Blacklock entered.
Éppen kinyitotta a mosogató csapját, amikor Miss Blacklock jelent meg az ajtóban.
EnglishLampposts and trees felled, sidewalks buckled, water running from fractured pipes.
Lámpaoszlopok és fák dőltek ki, járdák vetemedtek meg, víz tört fel a megrepedt csővezetékekből.
EnglishThey have a hut that has no electricity, no running water, no wristwatch, no bicycle.
Van egy kunyhójuk, ahol nincs áram, folyóvíz, karóra vagy bicikli.
EnglishWithin seconds, water was running down his skin and dripping onto the porch.
Néhány másodperc múlva már elkezdett olvadni a jég, és kövér cseppekben csöpögött le a verandára.
EnglishAlways the noise of the running water was on their right hand, and it grew nearer and louder.
Mindvégig vízcsobogást hallottak jobb felől, s az egyre hangosabb lett.
EnglishIn the morning her husband asked her, Did you hear water running, too?
- Reggel a férje megkérdezte: "Hallottad te is a víz csobogást?""
EnglishBob trudged to the bathroom first before he remembered that there was no running water.
Bob vánszorgott ki először a fürdőszobába, aztán hirtelen eszébe jutott, hogy nincs is folyóvizük.
EnglishThe sound of running water reached her, growing stronger with each passing second.
Vízcsobogás hallatszott, hangja percről percre erősödött.
EnglishShe was whining a little now between her yawning and sneezing, and her eyes were running water.
Az ásítozás és tüsszögés közepette most egy kicsit jajgatott is és ömlött a víz a szeméből.
EnglishCandela heard the sound of running water, then Ryan emerged and walked to the refrigerator.
Candela hallotta, hogyan zubog a csapból a víz, majd Ryan újra megjelent és egyenesen a hűtőszekrényhez ment.
EnglishIt was a bath for a palace, this room of painted tiles, and hot water running through a tiny pipe.
Palotába illő fürdő volt ez a kis helyiség, a festett csempékkel és a vékonyka csőből előtörő forró vízzel.
EnglishAnd then a faster dripping, a trickle, a running of water.
Egyre szaporább lett, utóbb csörgedezés, erecske futása.
EnglishWash in running water and then in de-ionized water.
A mintákat csapvízzel, majd ionmentes vízzel le kell mosni.
EnglishI could just barely hear the sound of running water in the kitchen.
A konyhában víz csobogott alig hallhatóan.