EN

running in {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "running in" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe tigone's presence sent them running around in circles, shrieking with alarm.
A tigone jelenlététől őrült futkosásba kezdtek, s szinte visítoztak félelmükben.
EnglishThe commissionaire came running to save her, and copped it with a second bullet.
Erre az ajtónálló odarohan, hogy megmentse, és a második golyó őt lyukasztja ki.
EnglishHe held the door handle and cautiously raised himself up by on the running board.
Megkapaszkodott a sofőrülés melletti ajtó fogantyújában, és fellépett a lépcsőre.
EnglishFor the last fifty years I've been running about in human space, and what am I?
Az utóbbi ötven évben keresztül-kasul bejártam az emberi űrt, és mégis mi vagyok?
EnglishHe stood looking down at him, feeling rage drain out of him like running water.
Ahogy ott állt, s lenézett rá, a harag, mint a víz, lassan elszivárgott belőle.
EnglishI'd come running home as soon as I was made to do something I didn't want to do.
Rohanvást jövök én haza, mihelyt olyasmit kell tennem, ami kedvem ellenére vagyon.
EnglishBut Koga got himself kidnapped by the guy who we think is running the whole show.
Kogát azonban elrabolta az a fickó, aki szerintünk az egész showműsort irányítja.
EnglishHaving competed already at running and wrestling, let the final Trial be swimming.
Miután már versenyeztetek futásban és birkózásban, legyen a végső próba az úszás.
EnglishNewcombe's beeper went off, but he was already running for the command center.
Newcombe hívója elhallgatott, de a férfi már rohant is a parancsnoki központba.
EnglishIt could charge, out-running all else, and it could stand seemingly motionless.
Tudott támadni, mindent elsöpörni, és tudott látszólag mozdulatlan is maradni.
EnglishHe wore a loose sweatsuit and thick-soled running shoes, both in muted brown.
Végül laza tréningszerelést és vastagtalpú edzőcipőt kapott, tompa barna színűt.
EnglishIf any other candidate had been in the running, she had obviously dropped out now.
Ha bármely más jelölt lett volna esélyes, Victoria most nyilvánvalóan kiütötte.
EnglishDid you see a man running through here, medium build, dark gray suit, red tie?
Nem láttál egy átlagos magasságú férfit szürke öltönyben és vörös nyakkendővel?
EnglishSecretly, of course, she wanted to stay, she wanted to go on running her school.
A szíve mélyén tudja, hogy maradni akar, tovább akarja vezetni az intézetet.
EnglishI know that you are running another officer here in Tokyo, but not his name.
Tudom, hogy maguk futtatnak itt még egy embert Tokióban, de a nevét nem ismerem.
EnglishI didn't like the idea of running around loose with that much currency on me.
Visszariadtam attól a gondolattól, hogy ennyi pénzzel a zsebemben szaladgálják.
EnglishThey're running another target-geometry simulation, but they don't need me for that.
Egy újabb célgeometriás szimulációt futtatnak, de ahhoz rám már nincs szükségük.
EnglishRunning only for money had driven him straight into the hands of the manipulators.
A csak pénzért való vadászat egyenesen a manipulátorok karjaiba hajtotta őket.
EnglishExplosions ripped the air-and the young Sand People were screaming and running.
Robbanások rázták meg a homokot a fiatal taszkenek rikoltozva szaladtak szét.
EnglishThe little lady is off somewhere, running after a story, Endwraithe said casually.
A kis hölgy nincs itt, valami sztori után rohangál mondta hanyagul Endwraithe.

Hasonló fordítások a(z) "running in" szóra magyarul

in prepozíció