angol-magyar fordítás erre a szóra: to run over

EN

"to run over" magyar fordítás

EN

to run over {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to run over" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNow the normal legislative procedure must run its course over the coming months.
A következő néhány hónapban le kell futnia a rendes jogalkotási eljárásnak.
EnglishThe halfling nodded and kneeled beside him to run his hands over the stones.
A félszerzet bólintott, majd letérdelt Cale mellé, és ő is megvizsgálta a köveket.
EnglishThen Lin suggested we run over to the Troc for a few drinks and a few dances.
Azután Lin azt ajánlotta, menjünk el a Trocaderóba táncolni és inni valamit.
EnglishI honestly believe he's afraid Drummond will run over me if I'm left alone.
Azt hiszem, Kipler attól fél, hogy Drummond lehengerelne, ha egyedül lennék.
EnglishThat's for Ansel Brewer,' he said, 'run over by a Tiger tank at Aachen.'
- Ezt Ansel Brewerért kapta - mondta -, akit egy Tigris-tank tiport el Aachennél.
EnglishIf he didn't go to Lucerne, have you considered the possibility of his being run over?
Ha egyszer nem érkezett meg Luzernbe, gondoltak arra, hogy esetleg elütötte valami?
EnglishYou cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
Ön egyeseket nagyon erőteljesen szakít félbe, míg másokat nagyon sokáig enged beszélni.
EnglishBut even with a cowboy, about one person a month was killed and run over.
De még egy cowboyjal is, körülbelül havonta egy személy halt meg gázolásban.
EnglishThey crossed Gem Street at a lumbering run, nearly bowling over a watch patrol.
Keresztezték a Gyöngy sort, ahol majdnem feldöntöttek egy városi őrt.
EnglishNow, let me just run over the course of events, and you will contradict me if I go wrong.
És ha hozzám szól, legyen szíves, tegye hozzá mindig, hogy uram", és legyen udvarias.
EnglishI wish to apologise if I run over my allotted two minutes by a few seconds.
Előre is elnézést kérek, ha néhány másodperccel kifutnék a számomra kiszabott két percből.
EnglishBut a big qualifier must be added to this sentence: in the long run and over large areas.
De ez a mondat egy nagyon fontos kiegészítést igényel: hosszú távon és nagy területen".
English'I told each one to run over that SOSUS array for a noise check.
Mindegyiknek megmondtam, hogy fussanak át a SOSUS-jelfogón egy zajellenőrzésre.
EnglishShall we run over there and have an interview with the niece of the dead woman?
Ne szaladjunk át és kérdezzük ki a halott asszony unokahúgát?
EnglishThen he'd run his hand over the rag paper, and the pungent ink and the deckled edges of the pages.
Azután végigsímított kezével az íven, a friss tintán és a papír cakkos szélén.
EnglishA man whose wife got run over by a Texaco truck twelve days ago.
Egy pasas, akinek a feleségét tizenkét nappal ezelőtt elgázolta egy Texaco teherautó.
EnglishAnyway, the warder turned to me and told me to run over to the shed for the turps.
Mindenesetre a börtönőr hozzám fordult, és megparancsolta, hogy szaladjak át a raktárba terpentinért.
EnglishI think what we'll do is have you run over to brief them in person.
Azt hiszem, nem tehetünk egyebet, mint hogy magát küldjük át személyesen a tájékoztatásukra.
English'I guess I can run it over to South Paris while Tad's in his daycamp.
Talán befurikázhatnék vele South Parisbe, amíg Tad a táborban van.
EnglishOn seeing what he'd run over, he called for the yardmaster.
Amikor pedig ellenőrizte, mit gázoltak el, rögtön a tolatásvezetőért ment.

Hasonló fordítások a(z) "to run over" szóra magyarul

over határozószó
over melléknév
run főnév
Hungarian