EN

rumbling {főnév}

volume_up
There was a muted rumbling of distant thunder that seemed to come from all directions.
Az egyelőre tompán hallatszó dörgés meggyőzött, hogy másról van most szó.
It went on and on, a rumbling, rasping noise, and when it finally ceased, the genny out back seemed far too loud.
Egyre csak folytatódott a reszelős moraj, és amikor végre abbamaradt, a kinti generátor hangja túl erősnek tűnt.
Merry waved his hand towards the steaming lake; and as they looked, they heard a distant rumbling and rattling, as if an avalanche was falling from the mountain-side.
- Trufa a gőzölgő tó felé mutatott, ahogy odanéztek, fülüket megütötte a távoli moraj és recsegés, ami a hegyoldalon levonuló kőlavinára emlékeztetett.
rumbling (és: rumble)

Példamondatok a(z) "rumbling" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishStainless steel kitchen, glaring lights, groaning, rumbling, rattling machines.
Rozsdamentes acél konyha, szemszaggató világítás, nyögő, morgó, zörgő gépezetek.
EnglishI'll build a temple there worthy of myself, you shabby old belly-rumbling fraud.
Ott magamhoz méltó templomot építtetek, te kopott, öreg, hasbeszélő kókler.
EnglishAlready we could hear the rumbling of thunder echoing continuously through space.
A körülöttünk elterülő hatalmas térség visszhangzott a hosszan tartó mennydörgésektől.
EnglishAt that moment a rolling and rumbling noise was heard again, louder now and deeper.
Újólag megdördült az ég, s a dübörgő robaj most hangosabb volt és mélyebb.
EnglishI don't know, he told the beast now rumbling like a motor on his chest.
Nem tudom felelte az állatnak, aki most ott dorombolt a mellén, mint egy motor.
EnglishBuster jabbed the button that lowered the rumbling door and stalked from his office.
Buster egy újabb gombnyomással leeresztette a csörömpölő ajtót, és előjött az irodából.
EnglishWell, it's nice to get the facts straight, said Father in a gentle rumbling voice.
Örülök, hogy ilyen szépen sikerült egyeztetnünk a tényeket dünnyögte elégedetten az Atya.
EnglishThere was a muted rumbling of distant thunder that seemed to come from all directions.
Az egyelőre tompán hallatszó dörgés meggyőzött, hogy másról van most szó.
EnglishJoan of Arc floated down the dim, rumbling tunnels of the smoky Mesh.
Jeanne d'Arc lebegve haladt lejjebb, egyre lejjebb a Hálózat félhomályos járatain.
EnglishA bren* spat* and spat and was quiet again before the rumbling stopped.
Golyószóró dörrent egyszer, kétszer és elhallgatott újra, mire a robajlás véget ért.
English'From your tone,' Kabe said, voice rumbling, 'I take it you are not persuaded.'
A hangodból ítélve dörmögte Kabe nem jártam valami nagy sikerrel.
EnglishAt the same time, a sickening, rumbling crunch shook the supertanker's hull.
Ugyanabban a pillanatban iszonyatos lökés rázta meg a tankhajó testét.
English''I must ask the count's permission,' he said grudgingly in a deep, rumbling voice.
Engedélyt kell kérnem a gróftól mondta végül mély, kelletlen hangon.
EnglishHe looked around the circle of dozing, rumbling Councilmen and winked widely at the girl.
Körbenézett a szundikáló, izgő-mozgó tanácsosok körén, és szélesen a lány felé intett.
EnglishThe wagons swung into the familiar circle, rumbling and creaking to a weary halt.
A kocsik fáradt nyiszorgással-zökkenéssel megállapodtak, és fölvették a szokott kör alakzatot.
EnglishThere was a low, sullen rumbling from deep in the ground, and the earth shuddered.
Mély, elnyújtott morajlás hallatszott valahonnan lentről, és a föld megremegett a lábuk alatt.
EnglishWe touched ground with a gentle rumbling crash rolled to the far end of the hay, by road.
Puhán gördülve értünk földet, és a mező túlsó végére, az úthoz gurultunk.
EnglishThen there was a rumbling noise, and just as he hurried up, a bump.
Aztán valami csikorgó robajt hallott, de meg sem állt rá, s máris egy tompa durranást.
EnglishSomething cracked on the asphalt behind him, a shot rumbling from a bluff.
Valami csattant mögötte az aszfalton, lövés dörrent a szirt felől.
English' The wild rumbling and vibrations made it tough to refocus his eyes on the instruments.
- A vad remegés miatt alig tudta szemmel tartani a vibráló számokat.

Szinonimák (angolul) a(z) rumbling szóra:

rumbling
rumble