angol-magyar fordítás erre a szóra: ruinous

EN

"ruinous" magyar fordítás

EN

ruinous {melléknév}

volume_up
It is, however, ruinous to the climate, and so it is important that we do what we can to reduce CO2 emissions.
Az éghajlatra azonban káros, és ezért igen fontos, hogy mindent megtegyünk a CO2-kibocsátások csökkentésére.
The task of conserving biodiversity promises to be just as difficult at Nagoya as at Cancún to reverse the ruinous trend in global warming.
A biológiai sokféleség védelmének feladata Nagojában várhatóan éppen olyan nehéz lesz, mint Cancúnban megfordítani a káros katasztrofális felmelegedési tendenciát.
ruinous (és: baleful)
The ruinous fines being demanded on account of alleged tax evasion are disproportionate and are tantamount to censorship of the media.
Az állítólagos adócsalás miatt kirótt veszedelmes mértékű bírságok aránytalanok és a média cenzúrájával egyenértékűek.
ruinous (és: ruined)
On a ruinous wall I came upon a poster dating from the previous year and announcing that six handsome bulls would be killed in the arena on such and such a date.
Egy romos faldarabon egy előző évi plakátot fedeztem fel: azt hirdette, hogy hat pompás bikát fognak felvezetni valamelyik közeli arénában ezen és ezen a napon.

Példamondatok a(z) "ruinous" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe growing light revealed to them a land already, less barren and ruinous.
Ahogy világosodott, kiderült, hogy a táj már korántsem olyan csupasz és köves.
EnglishIf this Pole returns home, the results could be ruinous to all of us.
Ha ez a pap hazatér Lengyelországba, az mindannyiunk számára végzetes lehet.
EnglishWe had not yet given thought to the fate of the _palantíri_ of Gondor in its ruinous wars.
Egyikük sem gondolt utána, vajon mi is történhetett a palantírokkal, Gondor romlása során.
EnglishThis could be ruinous for us, the worst since those foolish students at Tiananmen Square.
Ez katasztrofális lehet számunkra, a legrosszabb, amióta azok a bolond diákok kimentek a Tienanmen térre.
EnglishJust look at the disastrous, ruinous common fisheries policy.
Vegyük csak a katasztrofális, végzetes közös halászati politikát.
EnglishIt is, however, ruinous to the climate, and so it is important that we do what we can to reduce CO2 emissions.
Az éghajlatra azonban káros, és ezért igen fontos, hogy mindent megtegyünk a CO2-kibocsátások csökkentésére.
EnglishBut you do not help an indebted friend by pressing more loans on him at a ruinous rate of interest.
De az ember nem azzal segít egy eladósodott barátnak, hogy még több kölcsönt tukmál rá, romlásba döntő kamatlábak mellett.
EnglishThe smallest leak would be ruinous to the mission.
Ugyanakkor sok minden dolgozik a mi javunkra.
English'These are the strangest trees that ever I saw,' he said; 'and I have seen many an oak grow from acorn to ruinous age.
Bár volna egy kis szabad időm, hogy elsétálgathatnék közöttük, beszédesek, s előbb-utóbb tán megérteném a gondolataikat.
EnglishThis is very important to avoid a ruinous race to subsidies between Member States which will, in the end, benefit no one.
Nagyon fontos, hogy elkerüljük a tagállamok támogatásért folyó, gyilkos versenyét, ami végül senki hasznát nem szolgálja.
EnglishThey were both afraid that the silence might presage a ruinous outburst and a sudden change of mind on their trip.
Anya és fia rettegtek, hogy a hallgatás nehogy egy dühkitörés előjele legyen, s nehogy visszavonja ígéretét az utazásukkal kapcsolatban.
EnglishThe ruinous fines being demanded on account of alleged tax evasion are disproportionate and are tantamount to censorship of the media.
Az állítólagos adócsalás miatt kirótt veszedelmes mértékű bírságok aránytalanok és a média cenzúrájával egyenértékűek.
EnglishTax competition that drove down VAT rates would be ruinous for countries trying to maintain an acceptable level of public services.
A héa-kulcsokat lehúzó adóverseny romboló hatású lenne az olyan országok számára, amelyek megpróbálják elfogadható szinten tartani a közszolgáltatásokat.
EnglishAnd all about, stone, cracked and splintered into countless jagged shards, was scattered far and wide, or piled in ruinous heaps.
De a kapuszárnyak kidöntve, kicsavarva hevertek a földön, s körös-körül töméntelen törött, számtalan éles szilánkra hasadt kő, szétszórtan vagy törmelékhalomban.
EnglishThe task of conserving biodiversity promises to be just as difficult at Nagoya as at Cancún to reverse the ruinous trend in global warming.
A biológiai sokféleség védelmének feladata Nagojában várhatóan éppen olyan nehéz lesz, mint Cancúnban megfordítani a káros katasztrofális felmelegedési tendenciát.
EnglishBut even if I thought that it was a ruinous matter to accuse someone of being a homosexual, Mrs.
De még ha el is fogadnám, hogy tönkre lehet tenni valakit a homoszexualitás vádjával, apám esetében akkor sem alkalmaznám ezt folytatta Mrs. Page.
EnglishNext, Shen, you will immediately propose an end to hostilities with Russia and America, telling them also that those responsible for this ruinous adventure will be punished.
A következő: Sen azonnali fegyverszünetet javasol Oroszországnak és Amerikának, és megmondja nekik, hogy a felelősök ezért is lakolni fognak.
EnglishOn a ruinous wall I came upon a poster dating from the previous year and announcing that six handsome bulls would be killed in the arena on such and such a date.
Egy romos faldarabon egy előző évi plakátot fedeztem fel: azt hirdette, hogy hat pompás bikát fognak felvezetni valamelyik közeli arénában ezen és ezen a napon.
EnglishGod only knows what Jonathan had already confessed to the priest, but I know for certain that what he intended to tell the priest on his deathbed would have been ruinous.
Hogy mit mondott el a papnak Jonathan, azt legfeljebb találgatni lehet, de afelől biztos vagyok, hogy amit a halálos ágyán elmondani készült, az mindannyiunk számára végzetes lett volna.

Szinonimák (angolul) a(z) ruinous szóra:

ruinous