EN

ruddy {melléknév}

volume_up
Petrofsky found himself confronting a ruddy Suffolk face with no hint of guile in it.
Petrovszkijra pirospozsgás suffolki arc nézett minden hamisság nélkül.
Beckoning to a fair-haired, ruddy young man who happened to be passing at the moment.
Odaintett magához egy szőke, pirospozsgás fiatalembert, aki éppen ott haladt el.
This was the curly-haired, ruddy, muscular and human-looking Christ, their Christ.
Ez a fürtös hajú, pirospozsgás, izmos és emberi külsejű Krisztus volt, az ő Krisztusuk.
ruddy (és: foxy, ruddle)
One lowered its nose toward the ruddy liquid but withdrew quickly.
Az egyik már-már beledugta az orrát a vörös lébe, de hirtelen visszakapta.
Megcsillan a halvány fényben: tiszta, vörös arany.
But once the winter really came they had ruddy faces.
De ha igazi tél van, vörös az arcuk.
Egész életüket abban a nyamvadt Islingtonban töltötték.
Már jön is az a nyamvadt vontató!
If we 'ad a sergeant wiv us nah instead of a ruddy Warrant Officer, he'd muck in like any decent bloke would.'
Ha most nem egy ilyen nyamvadt fedélzeti tiszt lenne velünk, hanem egy őrmester, az mellettünk maradna, ahogy tisztességes főnökhöz illik.
He looked up at her, his ruddy face stricken.
Balin felkapta a fejét, piros arcán döbbenet ült.
Arcunk piros volt, bőrünk meleg.
He turned and looked at me, and I could make out the vivid flush of his cheeks, the ruddy glister of his lips.
Megfordult, rám nézett, és én láthattam rózsás arcát, ajkának piros csillogását.

Példamondatok a(z) "ruddy" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut her ruddy-faced companion had bolted out of harm's way behind the helicopter.
De pozsgás arcú kísérője már biztonságba helyezte magát a helikopter mögött.
EnglishBeckoning to a fair-haired, ruddy young man who happened to be passing at the moment.
Odaintett magához egy szőke, pirospozsgás fiatalembert, aki éppen ott haladt el.
EnglishAt the end of the hallway, from behind a half-open door, came ruddy light.
A folyosó végén lévő, félig nyitva hagyott ajtó mögül vöröses fény szivárgott.
EnglishThis was the curly-haired, ruddy, muscular and human-looking Christ, their Christ.
Ez a fürtös hajú, pirospozsgás, izmos és emberi külsejű Krisztus volt, az ő Krisztusuk.
EnglishShe was in her early thirties, with short sun bleached hair and ruddy cheeks.
Harminc múlhatott, keménykötésű volt és pirospozsgás, rövid haját fakóra szívta a nap.
EnglishSome distance towards the south a ruddy glow pulsed up towards the glittering stars.
Nem messze tőlük, dél felé vöröses fényfolt halványította el a csillagokat.
English'alf a million quids' worf of silver -- all ba'nd for the ruddy bottom.'
Meg félmillió fontot érő ezüst, és az egész az átkozott tengerfenék felé tart.
EnglishHer soft, delicate face with its beautiful cheekbones was a bit more ruddy.
Gyönyörű járomcsontú, finom, gyöngéd arca most mintha egy kicsit színesebb lett volna.
EnglishDeep within he seemed to glow, the normal pallor of his skin taking on a ruddy look.
Valahol mélyen a fémember testében valami izzani kezdett, sápadt bőre vöröses színt öltött.
EnglishPetrofsky found himself confronting a ruddy Suffolk face with no hint of guile in it.
Petrovszkijra pirospozsgás suffolki arc nézett minden hamisság nélkül.
EnglishIn Hurtgen they just froze up hard; and it was so cold they froze up with ruddy faces.
Hürtgenben keményre fagytak; és olyan hideg volt, hogy fagyottan is vörös maradt az arcuk.
EnglishTheir heads were long and seemed top-heavy, their leathery skin very ruddy.
Csak úgy duzzadoztak a sok izomtól; bikaszerű, inas nyakuk kidagadt az egyenruha gallérjából.
EnglishThe Valkisian's ruddy cheeks lost several shades of color but he came perforce at Carse's heels.
A valkisi rózsás képe elhalványult valamelyest, de azért a földlakó sarkában maradt.
EnglishOne lowered its nose toward the ruddy liquid but withdrew quickly.
Az egyik már-már beledugta az orrát a vörös lébe, de hirtelen visszakapta.
EnglishThey looked threatening to Kabe, especially in this ruddy glow.
Kabe kifejezetten fenyegetnek találta ket, a hatást csak fokozta a vörösl félhomály.
EnglishAn' even I know where that is -- way up in the ruddy Harctic, that's where.
Annyit még én is tudok, hogy azon az átkozott Északi-sarkon van!
EnglishHe was a big bull of a man with sharp eyes sunk deep in a ruddy face and a little clipped moustache.
Nagydarab, bikanyakú férfi volt, vörös képű, mélyen ülő éles szemű, nyírott bajszú.
EnglishHis complexion did not have that after-the-binge sallowness; he was ruddy and healthy-looking.
Arca nem volt nyúzott és sápadt; egészségesen pirospozsgásnak látszott.
EnglishUnder the vast cloud fingerprint, a ruddy snake divides the blue of a world-girdling ocean.
A hatalmas felhő-ujjnyom alatt vörhenyes kígyó osztja ketté az egész világot elborító óceánt.
EnglishCasmir was florid and seemed to throb with strong and ruddy blood.
Casmir pirospozsgás férfiú volt, és mintha egész teste lüktetett volna sűrű, sötét vérétől.

Szinonimák (angolul) a(z) ruddy szóra:

ruddy