angol-magyar fordítás erre a szóra: ruckus

EN

"ruckus" magyar fordítás

EN

ruckus {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "ruckus" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe kept his back to the ruckus down the hall because he was struggling to keep a straight face.
Hátat fordított a folyosó végén zajló civakodásnak, mert félt, hogy elneveti magát.
EnglishI would have tonight but one guest made such a ruckus, it was useless.
Ma akartam, de az egyik vendég olyan balhét csinált, nem tudtam.
EnglishIt was the sound of a canary, singing, and making a little bit of a metallic ruckus in a cage.
Kanári trillázott, és halkan kocogtatta közben a kalitka rácsait.
EnglishWe ate quickly, the roosters making a ruckus in the side yard.
Gyorsan, céltudatosan ettünk, miközben a kakasok teljes hangerőre kapcsoltak a baromfiudvarban.
EnglishThey say it was all that ruckus over the baby that killed Cortland.
Állítólag az a cirkusz ölte meg, amit a baba körül csaptak.
EnglishHe didn't know what it meant, but he felt sure that it wasn't a result of the ruckus at plaza level.
Nem tudta, ez mit jelenthetett, de biztosra vette, hogy nem a földszinten tomboló harc eredménye.
EnglishSuddenly, from the back of the courtroom came a ruckus.
Hirtelen a tárgyalóterem túlsó végéből rumli zaja hallatszott.
EnglishWe understand there's been a ruckus here, said one in a muffled electronic voice through his white skull-like helmet.
Úgy tudjuk, rendzavarás történt szólt az egyik fojtott elektronikus hangon a fehér sisak alól.
EnglishThe landlord had caused a ruckus at a subsequent City Council meeting which had been lively enough to get coverage in the papers.
A városi tanács soron következő ülésén a háziúr olyan hűhót csapott, hogy még az újságok is írtak róla.
EnglishI raised a ruckus that obviously went right to CINCPAC, but he finally made the call and we got the support we needed.
Olyan lármát csaptam, ami a főparancsnokságig elhallatszott, s a főparancsnok végre intézkedett: megkaptam a szükséges erősítést.
English-Hecaused a ruckus hereearlier.
English-Can you describe this ruckus, sir?
EnglishAt first she kept the headset on, calling Bobby's name, trying to get an answer from him, hearing only the most god awful ruckus from his end.
Eleinte a fején tartotta a fejhallgatót, Bobby nevét ismételte, megpróbált választ kapni tőle, de csak pokoli zenebonát hallott.
EnglishThe ruckus at Urums Lenders?
English-What was that ruckus?
English-I no hear ruckus.
English-I heard a ruckus.
EnglishJo-Beth could hear the back door kicked open downstairs, then a ruckus that sounded as though the contents of the refrigerator was being pitched around the kitchen.
Jo-Beth hallotta, ahogyan a földszinten beszakad a hátsó ajtó, majd az azt követő zenebonát, mely során mintha a hűtőszekrény teljes tartalmát szétszórták volna a konyhában.

Szinonimák (angolul) a(z) ruckus szóra:

ruckus