EN

rubbish {főnév}

volume_up
There seemed to be a heap of rubbish piled up just within, recently disturbed.
Bent nagy kupac szemét látszott, amit mintha nemrég megmozdítottak volna.
A crime is a crime on the Internet, and in the same way rubbish is rubbish on the Internet too.
A bűntett, bűntett az interneten is, és ugyanígy a szemét, az szemét az interneten is.
The narrow bridge of offal and rubbish expanded where it met the golem.
Az emberi belsőségek és szemét alkotta sáv kiszélesedett ott, ahol találkozott a lénnyel.

Példamondatok a(z) "rubbish" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishRubbish is often found strewn around the streets and backyards in these districts.
E kerületekben az utcákon és a hátsó udvarokban gyakran látni elszórt szemetet.
EnglishThere seemed to be a heap of rubbish piled up just within, recently disturbed.
Bent nagy kupac szemét látszott, amit mintha nemrég megmozdítottak volna.
EnglishMr President, that was not a point of order and most of it was rubbish.
Elnök úr, ez nem volt ügyrendi hozzászólás, ráadásul a nagy része marhaság volt.
EnglishAll that about its being wrapped round a stone and thrown through the window is rubbish.
...hogy követ csomagoltak bele, és úgy dobták be az ablakon... hát ez marhaság.
EnglishThe dirt, to start with, the piles of rubbish, the dust, the dogs, the flies.
Először is piszok volt mindenütt, szemétdombok, por, kutyák és legyek.
EnglishWe cannot allow our rubbish to cause great problems elsewhere in the world.
Nem hagyhatjuk, hogy a mi szemetünk máshol okozzon hatalmas problémákat.
EnglishIt assumed that God had no idea what sorts of rubbish His auditors were talking.
Feltételezte, hogy Istennek fogalma sincs róla, micsoda marhaságot beszélnek össze a revizorai.
EnglishPoubelles full of foul rubbish opposite a house of undefined period, Taverne Nicolas Flamel.
Bűzös hulladékkal teli kukák egy bizonytalan korú ház előtt, Taverne Nicolas Flamel.
EnglishExcept, whenever one of these people straggles in, I wonder if all of it was rubbish.
De ha néha bevetődik ide egy ilyenvalaki, tanakodni kezdek, hogy vajon az egész marhaság-e.
EnglishWhen I'm living here I shall take all the rubbish out and just leave one or two good pieces.
Ha majd én lakom itt, minden vacakot kidobok, csak egy-két rendes darabot tartok meg.
EnglishThe narrow bridge of offal and rubbish expanded where it met the golem.
Az emberi belsőségek és szemét alkotta sáv kiszélesedett ott, ahol találkozott a lénnyel.
EnglishAnimal feed is a classic case; it is a mishmash, a load of rubbish.
A takarmány klasszikus eset; nagy zagyvalék, egy csomó összehordott dolog.
EnglishCertainly not, although on that particular subject a great deal of rubbish is in circulation.
Persze hogy nem, bár e tárgyban sok az össze-vissza, komolytalan fecsegés.
EnglishMost people seem to confuse a beach with a public rubbish dump!
- A legtöbb ember összetéveszti a tengerpartot a nyilvános szemétlerakodó hellyel.
EnglishThis, naturally, has caused pile-ups of rubbish, because there is no storage space.
Ez természetesen szemétkupacokat jelent, mivel nincs tárolóhely.
EnglishOh, this was rubbish, the Captain was old enough to be Camilla's father.
Ó, micsoda ostobaság ez, hiszen a kapitány olyan öreg, hogy bízvást Camilla apja is lehetne!
EnglishThere were two more stools than there had been, retrieved by Bugg from a rubbish heap.
Kettővel több hokedli állt a szobában, mint korábban Poloska egy szemétkupacban bukkant rájuk.
EnglishAnd anyway, if the stylo fell into the rubbish and muck of the neck, he'd never find it.
Különben is, ha a formázó belepottyan a nyaktagban felgylt ganéjba, sosem találja meg többet.
EnglishA crime is a crime on the Internet, and in the same way rubbish is rubbish on the Internet too.
A bűntett, bűntett az interneten is, és ugyanígy a szemét, az szemét az interneten is.
EnglishWe saw many illegal dumping sites and burning piles of rubbish.
Számos további illegális hulladéklerakót és égő szeméthalmokat is láttunk.