angol-magyar fordítás erre a szóra: royal blood

EN

"royal blood" magyar fordítás

EN

royal blood {főnév}

volume_up
royal blood
volume_up
királyi vér {fn}
Royal blood is royal blood, and yours is royal, from the Pendragon and from Avalon.
A királyi vér királyi vér, és a tiéd királyi, a pendragon és Avalon vonalán egyaránt.
He was doubly of royal blood, the blood of the Pendragon and of Avalon ...
Kétszeresen is királyi vér, a pendragon és Avalon ivadéka...
CHOOSE YOUR ENEMIES CAREFULLY Glover couldn't allow that royal blood to feed the monstrosity.
Glover nem engedhette, hogy a királyi vér a szörnyeteget táplálja.

Példamondatok a(z) "royal blood" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishRoyal blood is royal blood, and yours is royal, from the Pendragon and from Avalon.
A királyi vér királyi vér, és a tiéd királyi, a pendragon és Avalon vonalán egyaránt.
EnglishMy parents gave me their best gift, Gwydion said, the royal blood of Avalon.
- A szüleimtől a legkülönb ajándékot kaptam - mondta Gwydion -, Avalon királyi vérét.
EnglishRoyal blood on both sides of his parentage, preferably Russian on one side at least.
- Mindkét szülő ágán királyi vér, lehetőleg legalább az egyik ágon orosz.
EnglishBut she is of the blood royal of Avalon, and she bore the heir to the King Stag.
De Avalon királyi véréből való, és örököst szült a Király Bikának.
EnglishHe was of the royal blood of Athalantar, of the family Aumar, the last of many princes.
Athalantar uralkodói véréből származott, az Aumar családból, a számos herceg közül utolsóként.
EnglishShe is the only one except myself dwelling upon Avalon who is of the old royal blood.
Rajtam kívül egyedül benne csörgedezik Avalonban a régi vérből.
EnglishThe aging Queen of that realm died without a daughter to carry on the royal blood.
A birodalom öregedő királynője úgy halt meg, hogy nem hagyott leányt, aki tovább vigye a királyi vért.
EnglishHe was doubly of royal blood, the blood of the Pendragon and of Avalon ...
Kétszeresen is királyi vér, a pendragon és Avalon ivadéka...
EnglishCHOOSE YOUR ENEMIES CAREFULLY Glover couldn't allow that royal blood to feed the monstrosity.
Glover nem engedhette, hogy a királyi vér a szörnyeteget táplálja.
EnglishYou may not be aware that I have royal blood in my veins.
Például, ha maga jelentkezne, Mr. Wilson, maga előtt megnyílnának az ajtók.
EnglishWeir had us swear fealty to the daughter of Inst, a woman of royal blood.
Weir minket Inst lányára, a királyi vérre esketett fel.
EnglishWe shall make certain of the royal blood, whatever comes of it later.
Biztosítjuk a királyi vért, bármi legyen is belőle később.
EnglishLancelet is of the old royal line of Avalon, and royal, too, in his blood from Ban of Less Britain.
Lancelet Avalon régi királyi véréből való, de királyi vér a kis-britanniai Ban király után is.
EnglishBut you must be worthy-royal blood alone makes not a king, but courage, and wisdom, and farsightedness.
De méltónak kell lenned - a királyi vértől még senki sem király, ahhoz bátorság kell, bölcsesség és messzire látás.
EnglishHe wasnt of royal blood, was he? said John Serpent.
Nem volt királyi vérből való, ugye? kérdezte Kígyó.
EnglishI'm of royal blood, Menion, she responded quietly.
Én királyi vérből származom, Menion felelte halkan.
EnglishMaybe she's got Agoran royal blood in her.
TALÁN MÉGIS AZ AGORAI KIRÁLYOK VÉRE CSÖRGEDEZIK BENNE.
EnglishYou are to be King, Gwydion, because you bear the royal blood of Avalon and because you are the child of the Goddess- Pah!
Azért leszel király, Gwydion, mert Avalon királyi véréből származol, és mert az Istennő gyermeke vagy...
EnglishAnd royal blood is cheap stuff these days.
EnglishAs for that, he has been schooled to war, and to the work of a king's son, Taliesin said, though he knows not that his blood is royal.
- Ami azt illeti, harcra és hercegi munkára nevelték - mondta Taliesin -, noha nem tudja, hogy királyi vérből való.

Hasonló fordítások a(z) "royal blood" szóra magyarul

blood főnév
royal melléknév
to draw blood ige
Hungarian
engorged with blood melléknév