EN

rover {melléknév}

volume_up

Példamondatok a(z) "rover" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe Rover girl had carried Amberle the entire way, and her strength was gone.
A romanó lány, aki egész úton a karjában hozta Amberlét, elhasználta minden erejét.
EnglishHe gave Amberle to the Rover girl, who cradled her as if she were a baby.
Odaadta Amberlét a romanó lánynak, aki úgy tartotta a karján, mint egy kisbabát.
EnglishRabo pulled the Rover into the space between the elves' vehicle and a rocky outcrop.
Rabo a tündék kocsija és egy sziklakiszögellés közé parkolta le terepjáróját.
EnglishSlowly he felt through the dead Rover's clothing, searching for the Elfstones.
Wil lehajolt, lassan végigtapogatta a halott romanó ruházatát, kereste a Tündérköveket.
EnglishManning was the other Hainan-class patrol boat acting as rover in Yin's patrol group.
A Manning volt a másik portyázó" Hainan osztályú járőrhajó Jin kötelékében.
EnglishIn Rover tradition, he will select my husband and for a price, turn me over to him.
A romanó hagyomány szerint ő választja a férjemet, és megfelelő ár ellenében átad neki.
EnglishA Rover is welcome nowhere and, like it or not, a Rover is what I am.
Egy romanót sehol sem látnak szívesen, márpedig romanó vagyok, ha tetszik, ha nem.
EnglishClay lies still, but blood's a rover, so I should be called kill-devil all the parish over.
Clay csendben fekszik, de a vér nem nyugszik, ördögűző lesz a nevem parókia-szerte.
EnglishGreerson folded his arms and cocked his head back to survey the roof of the Rover.
Greerson karba fonta a kezét és hátravetett fejjel a terepjáró tetejét kezdte tanulmányozni.
EnglishKham wouldn't be happy until Rabo and the Jap kid arrived with the Rover, however.
Kham viszont csak akkor lesz boldog, ha Rabo és a japán kölyök is megérkezik a terepjáróval.
EnglishWith his captor disarmed, Evazan tried to break away to let Rover finish things.
Miután fogvatartóját lefegyverezte, Evazan szabadulni akart, hogy Roverre hagyja a befejezést.
EnglishMalloy grabbed his bag, stepped down, and walked to the Rover parked just off the pad.
Malloy megmarkolta táskáját, kiszállt, és a leszállópálya melletti várakozó Roverhez ment.
EnglishThanks, Rover, he said, plucking a last clinging streamer of the slime off his shirt.
Kösz, Rover választott le ingéről egy utolsó kocsonyacsíkot a doktor.
EnglishOnce off the small country roads and onto the highway the Rover accelerated with insolent ease.
A kis mellékutcákon, majd az autópályán a Rover nehezen követhetően gyorsított.
EnglishThe Valeman and the Elven girl slept that night within the Rover wagon.
A VÖLGYLAKÓ ÉS AZ ELF LEÁNY a romanó lakókocsiban aludta át az éjszakát.
EnglishHe also was experiencing an unusual drowsiness, though he had drunk little of the Rover ale.
Wilt is szokatlan álmosság kerülgette, holott csak mértékkel ivott a romanók söréből.
EnglishWhen he reached the old man, the Rover's wide-brimmed hat swept down in greeting.
Az öregemberhez lépett és meglengette széles karimájú kalapját.
EnglishHe drank deeply of the dark green Andoan ale within the glass as he watched Rover nervously.
Nagyot húzott a pohárban csillogó sötétzöld andói sörből, és idegesen figyelte Rovert.
EnglishThe Rover jeep took them to what looked like a headquarters building instead of his guest housing.
A Rover dzsip nem a vendégházakhoz vitte őket, hanem a főhadiszállás épületéhez.
EnglishHe knew it well enough, knew it to be Rover, knew it to belong to that rogue Cephelo.
Jól ismerte; tudta, hogy romanó, tudta, hogy azé a lator Cephelóé.

Szinonimák (angolul) a(z) rover szóra:

rover