EN

route {főnév}

volume_up
At the same time, a cocaine-smuggling route passes through the country.
Az országon ugyanakkor kokaincsempész útvonal húzódik keresztül.
One black-lined route was depicted-the attack route of B-113
Az egyetlen feketével jelzett útvonal a B-1B Excaliburok támadási útvonalát jelölte.
Choosing their route of travel was less soul-wrenching, but eq ually troubling.
Az útvonal kiválasztása ugyanannyi gondot okozott.
As a result of our current airspace blocks, there are too many flights, which are too long and have very circuitous routes.
A jelenlegi légtérblokkok miatt túlságosan sok olyan járat van, amely túl hosszú, és kerülőúton közlekedik.

Példamondatok a(z) "route" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBock parked his car a block away and walked an indirect route back to the house.
Bock megállította az autót néhány házzal odébb, és gyalog visszasétált a házhoz.
EnglishEven for a young man, the indirect route into the kitchen would be a nuisance.
Még egy fiatalember számára is kényelmetlen volna a konyhába vezető közvetett út.
EnglishThere is Omona Gap, which is the shortest and best route, though there is no trail.
Az ott az Omona-hágó, amely a legrövidebb és legjobb útvonal, habár nincs ösvény.
EnglishWe have millions of mines, and the route the Chinese will take is easily predicted.
Milliószámra van belőlük, és nem lesz nehéz megjósolni, merre vonulnak a kínaiak.
EnglishThis is a parking lot in Elko, Nevada off of Route 80 at 8:01 p.m. on August 19th.
Ez a parkoló Elkoban, Nevadában a 80-as út mellett, augusztus 19-én, este 8:01-kor.
EnglishThat is why Europe cannot be allowed to go down a Socialist route this June.
Ezért nem engedhetjük meg, hogy Európa most júniusban a szocialista utat járja be.
EnglishHe went ahead, searching out the easiest route. showing her where to set her feet.
Előrement, hogy megmutassa a lánynak a legkönnyebb utat, ahová bátran teheti a lábát.
EnglishIn my view, that is the right way forward and it is important that we take that route.
Véleményem szerint ez az előre vezető út, és fontos, hogy rátérjünk erre az útra.
EnglishI live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Egy fontos vasútvonal, a Brenner és Verona közötti vasútvonal mellett lakom.
EnglishIf they take a direct route at top speed they should arrive in a little over a day.
Ha egyenes úton jönnek teljes sebességgel, alig több mint egy nap múlva megérkeznek.
EnglishHe had been right about there being more places along the route to gather ghosts.
Jó ítélte meg, hogy útközben lesznek olyan helyek, ahol további kísérteteket gyűjthet.
EnglishI'll hold the pen against the map, and maybe Danny can draw the route for us.
A térkép fölött tartom a tollat, és Danny talán megrajzolja nekünk az utat.
EnglishHis file was en route from the other prison, and they couldn't do much without it.
Az anyaga épp úton van a másik börtönből, anélkül nem sokat tudnak tenni.
EnglishAs I said, you have our support en route to a sound common External Action Service.
Amint azt említettem, támogatjuk Önt egy erős közös külügyi szolgálat megalakításában.
EnglishOf course, no one would argue that the legislative route is always the best.
Természetesen senki sem állíthatja, hogy mindig a jogalkotási út a legjobb.
EnglishThere was a rest area on Route 5 about half a mile from Fuzzy Martin's property.
Volt az 5-ös úton egy autóspihenő, úgy félmérföldnyire Piás birtokától.
EnglishIt did tell me that this route maybe missing sidewalks or pedestrian paths, though.
De mondta, hogy lehetséges, hogy ezen az útvonalon nincs mindenütt gyalogút vagy járda.
EnglishThe route was not a long one, and Ivran-bold and eager-was moving swiftly.
Az út nem volt hosszú és Ivran - tekintetében mohó kegyetlenséggel - gyorsan haladt.
EnglishMaybe her best escape route was to throw herself into the darkness, and trust to fate.
Talán az a legjobb, ha beleveti magát a sötétségbe, és a sorsra bízza magát.
EnglishEn route, he tossed the garbage bag full of bloody paper towels in a convenient Dumpster.
Útközben bedobta a véres papírtörülközőket tartalmazó zsákot egy utcai szemetesbe.

Szinonimák (angolul) a(z) route szóra:

route
rout
en route
English