EN

rounded {melléknév}

volume_up
Draws rectangles and squares with rounded corners
Kerekített sarkú téglalapok és négyzetek rajzolása
Specifies whether to make calculations using the rounded values displayed in the sheet.
Megadja, hogy a számításokat a munkalapon megjelenített, kerekített értékekkel végezze-e el.
Returns the value of PI (rounded value 3.14159).
A PI értékét adja eredményül (a kerekített érték 3,14159).
Draws a rounded square with a fill where you drag in the current document.
Lekerekített sarkú, kitöltött négyzetet rajzol a dokumentumban.
Draws a rounded rectangle with a fill where you drag in the current document.
Lekerekített sarkú, kitöltött téglalapot rajzol az aktuális dokumentumban.
The buildings were square or rectangular, with slightly rounded corners.
Az épületek kocka alakúak voltak, kissé lekerekített sarkokkal.

Példamondatok a(z) "rounded" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThen Gabrielle sat down on the rounded top of a boulder that was warm in the sun.
Leült egy felül gömbölyűre csiszolódott, a naptól meleg kőtömbre és azt kérdezte:
EnglishI rounded a curve, its slope protecting me from the flames above me on my right.
Befordultam egy kanyarulatnál, a lejtő megóvott a jobbra, fölöttem lobogó lángoktól.
EnglishAs soon as the ATT man and his bodyguard had left the club, Sam rounded on Dodger.
Amikor az ATT-s férfi és testőre elhagyták a klubot, Sam rátámadt Svindlerre.
EnglishThe surviving guards and staff were rounded up and herded into the kitchen.
Az életben maradt őröket és a személyzetet összeszedték és a konyhába terelték.
EnglishFractions of a kilogram shall be rounded up to the next complete kilogram.
Minden megkezdett kilogrammot a következő egész kilogrammra kell felkerekíteni.
EnglishToo breathless to reply, Carys nodded, and rounded the corner into the kitchen.
Carys a lihegéstől nem tudott felelni, de bólintott és fordult a konyhába.
EnglishThe concrete lip was rounded off on the inside, so no hook could find a grip.
A betonpárkány belső peremét lekerekítették, még egy horog sem akadhatott meg benne.
EnglishPlatime's rounded up just about everybody in town who's the least bit suspect.'
Platime mindenkit összeszedett a városban, aki egy kicsit is gyanús volt.
EnglishShe did not like the flickering of the torch; the evil light on the rounded ceiling.
Nem tetszett neki a fáklya hunyorgása; a mennyezeten táncoló gonosz fények.
EnglishDraws a rounded rectangle with a fill where you drag in the current document.
Lekerekített sarkú, kitöltött téglalapot rajzol az aktuális dokumentumban.
EnglishThat thought and intention in mind he took a deep breath, and rounded the corner.
E gondolattal és a szándékkal a fejében vett egy mély lélegzetet, és megkerülte a sarkot.
EnglishThe droid's body was low and rounded, similar to the streamlined contours of R2 units.
A droid teste alacsony és lekerekített volt, hasonló az új, áramvonalas R2-esekéhez.
EnglishHis nose had become slightly narrower, too, more rounded at the tip, more fine.
Az orra is vékonyodott egy keveset, a vége legömbölyödött, kifinomult.
EnglishHe got her away in disguise, but they were rounded up and imprisoned.
Inst megpróbálta álruhában elszöktetni, de észrevették és börtönbe zártáik őket.
EnglishThere was a matched pair of transparent phone booths, glass cylinders with rounded tops.
Egy pár átlátszó telefonfülkét" is látott, két üveghengert, gömbölyű tetővel.
EnglishThe contribution shall be rounded up to the nearest multiple of one guilder.
A járulék összegét a legközelebbi egész gulden összegre kell kerekíteni.
EnglishShot glasses, placemats, playing cards, and key rounded out the assortment.
A választékot kulcstartók, kártyacsomagok, poháralátétek tették teljessé.
EnglishThen, one owl-less autumn evening, they rounded a ridge and saw the castle.
Aztán egy bagolytalan őszi estén megkerültek egy hegyhátat, és megpillantották a várat.
EnglishShe spread her fingers out over the rounded swelling, feeling the tiny movements within.
Szétnyitotta ujjait, hogy érezze a kerek bucka alatt a parányi mozdulatokat.
EnglishThe reduced rate should in each stage be rounded off to the first decimal.
A csökkentett tarifát minden szakaszban az első tizedesig kell kerekíteni.