angol-magyar fordítás erre a szóra: rotten

EN

"rotten" magyar fordítás

EN

rotten {melléknév}

volume_up
And their perfume has the rotten sweetness of a prostitute.
És van valami az illatukban a prostituáltak romlott édességéből.
It wasn't a smell of blood, or rotten food, or BO.
Ez nem a vér, a romlott étel szaga vagy testszag.
It was always wild blood, but it wasn't always rotten blood.
Mindig vad vér volt, de nem mindig volt romlott.
But the others, rotten, I tell you, greedy and rotten every time.
Ám az összes többi mind rohadt, ezt én mondom neked, kapzsi és rohadt eleitől fogva!
That's all a police record means in this rotten crime-ridden country.
Ennyit jelent ebben a rohadt gengszterbirodalomban a rendőrségi priusz.
pod, rotten little peas in rotten little pods.
Rohadt kis borsószemek a rohadt hüvelyben.
We spend our lives turning over dirty underwear and sniffing rotten teeth.
Az életünket piszkos fehérneműk között töltjük, és rothadt fogakat szagolunk.
If he had been either true flesh or a windy ghost, the blow would have burst him like rotten fruit.
Ha igazi hús-vér lény vagy akár csak szélfútta szellem lett volna, a roham szétvetette volna, mint egy rothadt gyümölcsöt.

Példamondatok a(z) "rotten" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI suddenly felt rotten because I had kept the painting alive after Trot had gone.
Nem lett volna szabad erőltetnem a festést, miután Trot elment a családjával.
EnglishThe first patient is in excruciating pain because she has several rotten molars.
Az első betegnek kínzó fájdalmai vannak, mert számos rothadó zápfoga van.
EnglishDismayed, I found that the wood was so rotten that it crumbled under my weight.
Nyögve állapítottam meg, hogy a fa annyira elkorhadt, hogy széthullott a súlyom alatt.
EnglishMade me think of how tomatoes get when they've gone rotten under the skin.
Azok a paradicsomok jutottak az eszembe róluk, amelyek a héjuk alatt megrothadtak.
EnglishWe spend our lives turning over dirty underwear and sniffing rotten teeth.
Az életünket piszkos fehérneműk között töltjük, és rothadt fogakat szagolunk.
EnglishThere was something thoroughly rotten in Henry Stratford and there always'had been.
Valami, ami mindig is jelen volt benne, teljesen elrohasztotta a bensőjét.
EnglishThis will teach you to go after my cows, you no-good, rotten crocodile.
Én majd megtanítlak, hogy ne mászkálj a teheneim után, te haszontalan, krokodil.
EnglishIt's a rotten job because I have to deal with little punks like you.
- Rohadt egy meló ez, mert olyan kis szarjancsikkal kell foglalkoznom, mint te.
English(EL) Mr President, it is a rotten lie that the economic crisis is a crisis caused by debt.
(EL) Elnök úr, ócska hazugság, hogy a gazdasági válság adósság okozta válság.
EnglishThat rotten garrison wear their coats directly over their undershirts.
Ez a rongyos népség egy szál ingre veszi föl a mundért, alul meg nincs rajtuk semmi.
EnglishBlack mustache, curly black hair, black shirt, and black teeth, horribly rotten.
Fekete volt a bajusza, fekete a göndör haja, fekete az inge, és feketék a rémesen odvas fogai.
EnglishAt the other end Janosz still toiled over the terrible painting of Vigo the rotten.
A másik sarokban Janosz még mindig a nyavalyás Vigo borzalmas portréjával foglalatoskodott.
EnglishThat is because I have been running through the woods in terror and hiding under a rotten log.
- Azért, mert rémülten menekültem az erdőben, és sokáig egy faodúban rejtőztem.
EnglishWeston thought to himself: Rotten business - questioning a child about her father.
- Közben azt gondolta magában Weston: Micsoda pocsék feladat: a gyereket vallatni az apjáról.
EnglishThe odor was similar to rotten fish, hence Mitchs reference to kippers.
A szag a rothadó hal szagára emlékeztetett, erre utalt Mitch megjegyzése.
EnglishBut the others, rotten, I tell you, greedy and rotten every time.
Ám az összes többi mind rohadt, ezt én mondom neked, kapzsi és rohadt eleitől fogva!
EnglishThe rest of the Trikkala was probably as rotten as that chain.
A Trikkala többi részét valószínűleg ugyanúgy megette a rozsda, mint azt a láncot.
EnglishThat's all a police record means in this rotten crime-ridden country.
Ennyit jelent ebben a rohadt gengszterbirodalomban a rendőrségi priusz.
EnglishI could have ended his rotten, miserable life right then if I'd only had a gun!
Pontot tehettem volna elvetemült, nyomorúságos élete végére!
EnglishThe three boys went into the forest and fetched armfuls of rotten wood.
A három fiú bement az erdőbe, s egy csomó korhadt fával tért vissza.

Szinonimák (angolul) a(z) rotten szóra:

rotten