angol-magyar fordítás erre a szóra: rotor

EN

"rotor" magyar fordítás

EN

rotor {főnév}

volume_up
The rotor spun, a million times a minute, and the thread drawn unseen and unknown from Blikdak thickened on the bobbin.
A rotor forgott, az orsó megtelt egy cilinder, tele fényes, selyemszerűen ragyogó fonallal.
The pilot swept to leeward, using the wind, as he'd been taught, to mask his rotor noise.
A pilóta, a szelet kihasználva, szél alatt haladt, ahogyan ezt tanították neki, hogy a forgórész zaját elfedhesse.

Példamondatok a(z) "rotor" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe twin turboshaft engines spun up normally and the rotor began its rota- tion.
A turbómotor annak rendje-módja szerint felpörgött, a rotor forogni kezdett.
EnglishThe sub went down when they were inside trying to bring out its four-rotor Enigma.
Amikor bementek, hogy kihozzák a négy tárcsás Enigmát, a németek lemerültek.
EnglishAnd that's about how it's done, people, Malloy told them, when the rotor stopped turning.
- Hát, nagyjából erről van szó, emberek - közölte Malloy, amikor a rotor leállt.
EnglishPokryshkin led the parade to his personal helicopter, whose rotor was already turning.
Pokriskin vezette hát a sort, mely az ő személyi helikopteréhez tartott.
EnglishHe could barely see the turning rotor, but the blinking flying lights told the tale.
A forgó rotort alig látta, de a pislogó helyzetjelző lámpák a helikopteren mindent elárultak.
EnglishOn its port side, a long piece of busted rotor floated in the water like a 'ant's canoe-paddle.
A fara mögött hosszú, törött rotordarab lebegett a vízben, mint egy óriási kenulapát.
EnglishBoth turbo-shaft engines came to life, and presently the four-bladed rotor started turning.
A két turbómotor életre kelt, és a négylapátos rotor forogni kezdett.
EnglishNance jumped out first, ducking under the turning rotor as he ran to the car's right side.
Lehajolt a forgó rotor alatt, úgy futott a kocsi jobb oldala felé.
EnglishKerlin slowed the rotor; Guyal snapped a new bobbin into place, and the unraveling of Blikdak continued.
Guyal új orsót tett a másik helyére, és folytatódott Blikdak szálakra bontása.
EnglishThe rotor spun; the bobbin was fulla cylinder shining with glossy silken sheen.
Kerlin lassított a rotor forgásán, aztán megállította.
EnglishNow then, 'said Kerlin, we cause the rotor to twist, the bobbin to whirl, and we shall observe.
Most akkor motyogta Kerlin megforgatjuk kicsit a rotort, az orsót megpörgetjük, és figyelünk.
English'Not much,' Parsons said, over the sound of the turning rotor.
- A földön robbant, a hatóereje nem lehetett több húsz kilotonnánál.
EnglishThe rotor wash nearly knocked him down, but going to one knee prevented that.
A rotor-szél majdnem felborította, de csak fél térdre kellett ereszkednie, és a probléma máris meg volt oldva.
EnglishThe helicopter sat in the middle of a street, its rotor still turning.
Fogta az ólomvödröt, és visszaindult a helikopterhez.
EnglishAnd now to the bobbin on the rotor, and I wrap the thread, and now with a twist we have the cincture made ...
Most pedig a rotor orsójához kötöm a fonalat, és most egy csavarintás...
EnglishWith the rotor turning, they got on the radio for clearance to lift off.
Profi módon végezték az indulás procedúráját.
EnglishThe pilot swept to leeward, using the wind, as he'd been taught, to mask his rotor noise.
A pilóta, a szelet kihasználva, szél alatt haladt, ahogyan ezt tanították neki, hogy a forgórész zaját elfedhesse.
EnglishIt was a short walk to Marine One, its rotor already turning.
A Marine One már forgó rotorokkal ott állt a közelben.
EnglishThe rotor spun, a million times a minute, and the thread drawn unseen and unknown from Blikdak thickened on the bobbin.
A rotor forgott, az orsó megtelt egy cilinder, tele fényes, selyemszerűen ragyogó fonallal.
EnglishIn the distance, the Night Hawk's rotor started turning and Clark walked back to where the prisoners were sitting.
- A távolban a Night Hawk rotorja forogni kezdett, Clark pedig visszament oda, ahol a foglyok ültek.

Szinonimák (angolul) a(z) rotor szóra:

rotor
English