angol-magyar fordítás erre a szóra: to root out

EN

"to root out" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to root out" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTo root out the undeclared workforce we can use both a stick and a carrot.
A feketemunka felszámolásánál mind a mézesmadzagot, mind a furkósbotot használnunk kell.
EnglishI want to know which of them have turned mercenary, so that we can root all of them out.
Tudni akarom, melyikükből lett zsoldos, hogy kigyomlálhassuk őket.
EnglishThe doctor's quest to root out the monster in Boon had been bound to fail.
A doktor kísérlete, hogy gyökerestül kiirtsa Boone-ból a szörnyeteget, eleve bukásra volt ítélve.
EnglishIf they were to survive, he had to root out Mamoulian's secret life, because that knowledge was power.
Ha túl akarják élni, ki kell nyomoznia Mamoulian titkait, mert a tudás hatalom.
EnglishIts going to take time to root out all the magic in these islands.
Időbe telik majd kiirtani az összes mágiát a szigetekről.
EnglishIt is no easy task to root out the extremists who seek to create sectarian tensions through acts of barbarity.
A szekták közötti feszültségeket barbár cselekedetekkel kiélező szélsőségesek felszámolása nem könnyű feladat.
EnglishWill you commit to action that will root out supermarket abuse of their monopoly positions?
Elköteleződnek-e egy olyan fellépés mellett, amely gyökerestől megszünteti az élelmiszer-áruházak monopolhelyzetükkel való visszaélését?
EnglishSomething as simple as a fall over a tree root out here could kill him, with no one but the wolves and buzzards to know about it.
A tél is vándorlás közben lelhet rá - vagy már csak a csontjait találja majd leszopogatva a vadon közepén.
EnglishAll matter, when seen at its root, arises out of a base web that has all the characteristics of thought waves.
Minden anyag, ha mélységében vizsgáljuk, egy alaphálóból nő ki, amely a gondolathullámok összes jellegzetes tulajdonságát magán viseli.
EnglishWe must also remember that all of this began with a terror attack, and now we have to root out the terror element.
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy mindez egy terrortámadással kezdődött, és most egyszer és mindenkorra véget kell vetnünk a terrornak.
EnglishBut this does not sort out the root of the problem, in that this is a policy that deserves to be consigned to the rubbish bin.
Ez azonban nem szünteti meg a probléma gyökerét, amennyiben ez egy olyan politika, amely megérdemelné, hogy a szemétbe dobjuk.
EnglishWe are well aware that a proper upbringing and education is the best way to root out discrimination and violence against women.
Pontosan tudjuk, hogy a megfelelő neveltetés és oktatás a megkülönböztetés és a nők elleni erőszak kiirtásának a legjobb módja.
EnglishWe are becoming the centre for combating drug trafficking in the Mediterranean - a disgrace that we must root out.
A Földközi-tenger térségében mi lettünk a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem központja - gyalázatos dolog, amit gyökerestől ki kell irtanunk.
EnglishWe must therefore do everything possible to root out these religious fanatics and to marginalise them in their respective societies.
Ezért mindent meg kell tennünk, hogy megszabaduljunk ezekről a vallási fanatikusoktól és háttérbe szorítsuk őket társadalmaikban.
English'I, Ulesim, his most favoured disciple, have taken it upon myself to root out these false prophets and send them to the stake.
Én, Ulesim, az ő legmegbecsültebb szolgája vállaltam magamra a feladatot, hogy kigyomláljam, és máglyára küldjem ezeket a hamis prófétákat.
EnglishNow, in spite of Halloway's assurances that Seth and Icicle would root out the source of the Night and Fog, no reports of success had arrived.
Bár Halloway erősködött, hogy Széth és Jégcsap mindenestül elfújja az Éjszakát és Ködöt, egyelőre nem érkezett győzelmi jelentés.
EnglishThe Valeman was barely conscious, numbed through by the painkilling root, drifting in and out of coherence as if wandering directionless through a deep mist.
A völgylakót félájultra bódította a fájdalomcsillapító gyökér; hol elborult, hol kitisztult, mintha sűrű ködben tévelyegne.
EnglishJane, I realise this is an unusual request, but if there is something illegal going on in this company, I need to know about it, so we can root it out.
Jane, tudom, hogy kicsit furcsán hangzik, de ha valami törvényellenes folyik a cégen belül, akkor tudnom kell róla, hogy gyökerestül kiírtsuk.
EnglishWe have had a great deal of contact with them, and they themselves are pushing for the European Union to swing into action to root out the rotten apples.
Számottevő eszmecserét folytattunk velük, és ők maguk is arra ösztökélik az Európai Uniót, hogy lépjen akcióba, számolja fel gyökerestől a problémát.
EnglishThe key reforms must be to tackle overcapacity with respect to fishing vessels and more effective monitoring to root out illegal fishing.
A következő kulcsreformokra van szükség: a túlzott kapacitás kezelése a halászhajók tekintetében és hatékony ellenőrzés az illegális halászat felszámolása érdekében.

Hasonló fordítások a(z) "to root out" szóra magyarul

out határozószó
Hungarian
root főnév
to put out ige
to pull out ige
to work out ige
Hungarian