Példamondatok a(z) "to roll up" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe rocks will tumble down and bounce and roll and pile up on top of each other.
A sziklák lezuhannak, felpattannak, gurulnak, és egyre magasabbra halmozódnak.
EnglishWell, how about instead of doing that, we roll up to the gates something they want.
Mi lenne, ha e helyett valami olyat gördítenénk a kapujuk elé, amit akarnak.
EnglishNow it is time to roll up our sleeves and come up with new solutions.
Most itt az ideje, hogy hozzálássunk ehhez, és új megoldásokkal hozakodjunk elő.
EnglishYou can roll your britches up and take off your shoes or not, that's your business.
Különben a te dolgod, hogy feltűröd-e a nadrágod szárát, és lehúzod-e a cipődet, vagy sem.
EnglishThat we pick them all up, roll up the whole ring, said Harcourt-Smith.
Hogy szedjük össze őket, göngyölítsük föl az egész csoportot mondta Harcourt-Smith.
EnglishLuckily for him, the shed's front roll-up door faced away from the gas-pump.
Szerencséjére a garázs felhúzható ajtaja nem a benzinkút felé nézett.
EnglishWhy is it every time you see me talking to her, you roll up on me?
Miért van az, hogy akárhányszor beszélni látsz vele, nekem ugrasz, mint egy állat?
EnglishI stood at the roll-up door of Shed B, looking through one of the windows at the thermometer.
Megálltam a B garázs felhúzható ajtajánál, az ablakon át ránéztem a hőmérőre.
EnglishTwo steps before blundering into the segmented roll-up garage door, I saw it and halted.
Két lépéssel azelőtt, hogy nekimentem volna a garázsajtónak, megálltam.
EnglishHe stretched out his neck and sniffed the corpse of the thing lying beside the roll-up door.
Kinyújtotta a nyakát, úgy szimatolta az ajtó mellett heverő lény tetemét.
EnglishOne leaps out from beneath the car and fires itself directly at the rear roll-up door.
Az egyik a kocsi alól szökken elő, és nekivágódik a hátsó ajtónak.
EnglishHer eyes appeared to roll up in her head, and then she lay as one unconscious.
Szeme fennakadt, és elnyúlt, mint aki eszméletét vesztette.
EnglishHis gaze was blurred by drink but at least his eyes didn't roll up.
A tekintete elmosódott ugyan a részeg kábulattól, de legalább nem fordította a mennyezetre.
EnglishBettris stood up, a roll of rÈÈ . the floor hÈ- A- ð c green sllk tumblmgt0 , ..vi uark eyes wide.
Bettris felállt, öléből lehullott a finom zöld selyem, és szeme tágra nyílt rémületében.
EnglishIt is now important for all of us to roll up our sleeves and get our economies working again.
Mindannyiunk számára fontos, hogy munkához lássunk, és újra mozgásba lendítsük gazdaságainkat.
EnglishI went around to the back of the truck, which featured a roll-up door on the cargo trailer.
A teherautó végéhez mentem, amelynek gördülő ajtaja volt hátul.
EnglishThe nurse loved to brush it, watching the curls roll up as the brush released them.
A nővér szerette kefélgetni, szerette nézni, ahogy a csigák felpöndörödnek, mihelyt a kefe elengedi őket.
EnglishWell, with test scores like theses, you can roll up anyjoint you want.
Nos, az elért pontjaik alapján bármelyik bulit választhatják.
EnglishFor a moment she stared up into the burning sky, and then her eyes appeared to roll up in her head.
Egy hosszú pillanatig a lángoló égboltra meredt, majd szeme visszafordulni látszott gödrében.
EnglishIt struck the roll-up door and screeched in pain or frustration or both.
Nekiment a felhúzható ajtónak, és felnyikordult fájdalmában vagy kétségbeesésében, vagy mindkettő miatt.

Hasonló fordítások a(z) "to roll up" szóra magyarul

up prepozíció
roll főnév