EN

roll {főnév}

volume_up
On this he rolled out an impression from a cylinder seal that he had with him.
Ezt aztán a nála lévő henger alakú pecséttel lepecsételte.
He turned from the view, leaned against the sill, and extracted a roll of Rolaids from the pocket of his jacket.
Elfordult a panorámától, és az ablakpárkánynak támaszkodott, majd elővett egy kis henger Rolaid-tablettát dzsekije zsebéből.
They were listed as: anorak, 1; turtleneck pullover, 1; canvas gunnysack, 1; thick-knit sweater (rolled), 1; and round tobacco tin, 1.
A listán így szerepeltek: 1 db anorák, 1 db magas nyakú pulóver, 1 db vitorlavászon zsák, 1 db vastag kötésű dzsörzé (feltekerve), 1 db henger alakú fémdoboz.
Immediately afterward, she left a roll of film at a one-hour developing service.
Közvetlenül utána a nő egy tekercs filmet vitt előhívatni egy gyorsfotó-szolgálathoz.
My father reached into his pocket and pulled out a thin roll of bills.
Apám benyúlt a zsebébe, és kihúzott egy vékony tekercs bankjegyet.
He seized a small roll of eight-gauge rubber tubing.
Előszedett egy kis tekercs nyolcas gumicsövet.
Yes, the voice from the borough hall told him, a Mr Charles Harold Calthrop was indeed the tenant of the flat at that address, and was listed on the electoral roll as a voter of that borough.
Charles Harold Calthrop valóban a megadott címen lakik, és a választói névjegyzék is ebben a kerületben tartja nyilván.
roll
volume_up
orsózás {fn} (repülőé)
roll (és: slew, slue)
roll
volume_up
vég {fn} (kelme)
Gray waves rolled endlessly up onto the pebbles, and then sucked them back.
Szürke hullámok mosták vég nélkül a kavicsokat, majd vonultak vissza.
I fell among soft pillows, bolts of fabric, tumbling as the wagon began to roll very slowly down the winding road of the Palatine Hill.
Puha párnák, vég kelmék között zötyögtetett a szekér, miközben nagyon lassan kanyargott velem lefelé a Palatinus-dombról.

Példamondatok a(z) "roll" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe rocks will tumble down and bounce and roll and pile up on top of each other.
A sziklák lezuhannak, felpattannak, gurulnak, és egyre magasabbra halmozódnak.
EnglishEddings tried to roll to the left, and that exposed the right side of his neck.
Megpróbált balra elhajolni, ezzel a mozdulattal azonban föltárta védtelen nyakát.
EnglishAs he did so the car began to roll backwards down the mild incline of the street.
Amint így tett, a kocsi lassan elkezdett visszafelé gurulni az enyhe emelkedőn.
EnglishMy machine then has three buttons that are to be pressed for roll-call votes.
A gépen azután van három gomb, amit név szerinti szavazás esetén kell megnyomni.
EnglishHenri looked down, saw that his fists were clenched, and forced them to roll open.
- Lenézett, látta, hogy a keze ökölbe szorul, és erőszakkal ellazította az ujjait.
EnglishHe took one more sip of Scotch, so smooth, and let his head roll to the side.
Ivott még egy kortyot az italból, és hagyta, hogy feje félrebillenjen a nyakán.
EnglishImmediately afterward, she left a roll of film at a one-hour developing service.
Közvetlenül utána a nő egy tekercs filmet vitt előhívatni egy gyorsfotó-szolgálathoz.
EnglishAt last, he felt the first tremors of atmospheric resistance fight his craft's roll.
Végre megérezte a légkör ellenállása által keltett első remegéseket a hajóban.
EnglishAnd as I bundled the clothes over my arm, he pressed a roll of notes into my hand.
Ahogy a karomra nyaláboltam a ruhákat, Manton úr egy köteg bankót nyomott a kezembe.
EnglishRemember how he'd roll over on his back if anyone said You're under arrest?'
Emlékszel, hogy fordult a hátára, ha valaki rászólt, hogy Le vagy tartóztatva?
EnglishThere’s plenty more I could show you, but I think we probably ought to roll now.
Még rengeteg mindent tudnék mutatni magának, de gondolom, most már mennünk kell.
EnglishHe pulled a roll of ca>^ from his left pants pocket and stood ready to count.
Nadrágja bal zsebéből előhúzott egy köteg bankót, készen arra, hogy elkezdje számolni.
EnglishShe turned the portable radio to VNCH, the rock-and-roll station in North Conway.
Megkereste a hordozható rádión a WNCH-t, a North Conwayben működő rock and roll-adót.
EnglishWell, how about instead of doing that, we roll up to the gates something they want.
Mi lenne, ha e helyett valami olyat gördítenénk a kapujuk elé, amit akarnak.
EnglishMark managed to roll onto his left side and bring his knees to his chest.
Marknak sikerült a bal oldalára fordulnia, és a mellkasához szorítania a térdét.
English(PL) My voting mechanism failed to work on five occasions during the roll-call vote.
(PL) A név szerinti szavazás során a szavazógépem öt alkalommal nem működött.
EnglishParagraph 36, Part 2, and paragraph 37 shall be put to the vote by roll call.
A 36. bekezdés második részéről és a 37. bekezdésről név szerinti szavazást tartunk.
EnglishAnd then you take a moist tissue... roll it in a ball... and toss it in their face.
Aztán veszel egy kis vattát labdát csinálsz belőle... és a pofájukba vágod.
EnglishGrandpa tapped a roll of ash from his cigarette without taking it from his mouth.
Nagyapa levert egy hamukarikát a cigarettájáról, anélkül hogy a szájából kivette volna.
EnglishAfter a full roll was used, he stopped his photography riff and turned to Stantz.
Miután elfogyott a film, lazított fényképészpózán és Stantz felé fordult.