EN

rod {főnév}

volume_up
He was still thinking that when a long wooden rod slid into his peripheral vision.
Még mindig ezen rágódott, amikor hosszú rúd siklott be a periferiális látóterébe.
That rod will fit exactly into the two-inch hole in the center of this ball.
Az a rúd pontosan beleillik az ennek a golyónak a közepében levő, két hüvelyk átmérőjű lyukba.
Az egyik olyan volt, mint egy kihegyezett, függönyhúzó rúd.
A horgászbot vége meggörbült.
Olyan, mint egy horgászbot darabja.
-A horgászbot a magáé.
She felt the rod twitched from her half-open fingers.
Érezte, hogy a pálca kicsúszik félig nyitott tenyeréből.
He had two more scepters he could call to him after that, if the rod failed.
Ezután még két jogart is tud hívni, ha esetleg a pálca is elromlana.
He removed it from the cleaning rod, then put a new one on the tip, and repeated the motion six times until the last patch came through totally clean.
Johnston levette a tisztítópálcáról, majd új kendőt tett a pálca hegyére, és hatszor is megismételte a dolgot, míg végül az utolsó kendő tökéletesen tiszta nem volt.

Példamondatok a(z) "rod" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishDoctor told her cure could be effected by a red-hot rod being drawn down the arm.
Az orvos azt mondta neki, ha a karján végighúznak egy tüzes pálcikát, meggyógyul.
EnglishAnd she brought forth a man child, who was to rule all nations with an iron rod.
Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket.
EnglishHe was still thinking that when a long wooden rod slid into his peripheral vision.
Még mindig ezen rágódott, amikor hosszú rúd siklott be a periferiális látóterébe.
EnglishThe doctor dipped a glass rod in cold water and drew it down the inside of her arm.
Az orvos hideg vízbe mártott egy üvegpálcát, és végighúzta a lány karja belsején.
EnglishWhen it was finished and he was refolding the rod, he said as much, wryly:
Amikor végeztek, MacAran visszacsukta a rudat, s kelletlenül csak ennyit mondott:
EnglishHe knelt and so discovered a tall gray book with a golden rod engaged in the web.
Egy hosszú, szürke könyvet talált, amelynek gerincében egy aranyrúd volt.
EnglishJust the best damned lake-and-stream fishing rod in the world, that was all.
Mert a Bazunnál jobb botot se folyó-, se állóvízre nem találtak ki, punktum.
EnglishHalthor, his thick fingers slicked with blood, fumbled with the teleportation rod.
Halthor vértől lucskos ujjai még mindig a teleportáló pálcával babráltak.
EnglishPheldemar got to his knees then up, took two unsteady steps, and saw his rod.
Pheldemar nagy nehezen felállt, tett két tétova lépést, majd megkereste a varázsbotját.
EnglishWordlessly she slipped the metal rod from the keyhole and returned it to her boot.
Némán kihúzta a pálcikát a kulcslyukból, és visszarejtette a csizmájába.
EnglishI fastened the rod on end, marked out the direction of the shadow, and measured it.
Letűztem a botot, megjelöltem az árnyék irányát, és megmértem a hosszát.
EnglishThe slaad with the tree held in its other hand the brass teleportation rod.
Ösztönösen tudta, hogy az egész a fa miatt történt szóval ez a Szövetfaló.
EnglishAt the same moment he raised his knee and snapped the fishing rod over it.
De azon pillanatban már emelte is a térdét, és kettébe törte rajta a botot.
EnglishShe went to the hearth and picked up the iron rod that was used to poke the fire.
A tűzhelynél felkapott egy piszkavasat, és távolról megbökdöste vele.
EnglishAt one of the front windows, I twisted the control rod to open the Levolor.
Átmentem a szobába, az ablakhoz léptem, és megtekertem a redőnyhúzó kart.
EnglishHalthor fumbled with the teleportation rod, still grinning like a jester.
Halthor továbbra is a pálcával bajlódott, és vigyorgott, mint egy félnótás.
EnglishI touched the rod sticking out of it and it retracted into a hole on top.
Megérintettem a rudat, mire visszacsúszott a szerkezet tetején levő lyukba.
EnglishIt's Rod Lane bringing Lantz down... just three yards from the goal line!
És Rod Lane ledönti Lantz-et... mindössze három yarddal a gólvonal előtt!
EnglishAre you saying that the cord will act as some kind of dowsing rod leading us to the abbey?
Azt akarja mondani, hogy a kötél varázsvesszőként fog elvezetni minket az apátsághoz?
EnglishThe mage grabbed an iron rod from an inner pocket of his cloak and began to incant.
A mágus előhúzott egy vaspálcát a köpenye alól, és kántálni kezdett.

Szinonimák (angolul) a(z) rod szóra:

rod