EN

robe {főnév}

volume_up
She wore a soft, white robe, and there was a large book on the table in front of her.
Lágy esésű, fehér köpeny volt rajta, előtte az asztalon pedig egy kinyitott könyv feküdt.
He wore a green, ermine-trimmed robe and a small gold coronet.
Zöld, hermelinprémmel szegélyezett köpeny és egy kicsi arany korona volt rajta.
It floated round in front of him, inspecting the robe.
Körberepülte Gurgehet, nézegette a köpeny elejét.
It hovered menacingly at the chamber door, an impenetrable, dark, formless robe.
Ijesztően lengett a cella ajtajában egy áthatolhatatlan, sötét, formátlan palást.
'Sometimes we lose sight of the real person lying behind the state robes, Stragen.
Néha hajlamosak vagyunk elfeledkezni a királyi palást mögötti emberről, Stragen.
Robes and a cowl the color of damp ashes were all that could be seen of it.
Csupán a hamuszín palást és a csuklya látszott belőle.
robe (és: gown)
The robe is already off by the time we enter the judge's office.
A talár már lekerült a bíróról, amikor belépünk az irodájába.
Harry unzipped his robe, but did not remove it.
Harry lehúzta a talár cipzárját, de nem bújt ki belőle.
Harry looked at his watch, and zipped his robe.
Harry az órájára pillantott, és felhúzta a talár cipzárját.
The neckline of her robe had parted, revealing deep, smooth, shadowed cleavage.
Nyakán kettényílt a köntös, kivillant mély és sima dekoltázsa.
He was got up as an Arab, keffiyah and striped robe and an old Army coat.
Arabnak volt öltözve, keffiyah és csíkos köntös volt rajta s egy ócska katonai zubbony.
The dark robe rippled as the creature seemed to kneel.
A sötét köntös megereszkedett, mintha a lény letérdelt volna.

Példamondatok a(z) "robe" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt hovered menacingly at the chamber door, an impenetrable, dark, formless robe.
Ijesztően lengett a cella ajtajában egy áthatolhatatlan, sötét, formátlan palást.
EnglishThen she snuggled up in Sephrenia's protective robe and went promptly to sleep.
Aztán befészkelődött Sephrenia védelmet nyújtó köpenyébe, és álomba szenderült.
EnglishKim was in the road headlong, patting the dusty feet beneath the dirty yellow robe.
Kim hanyatt-homlok rohant és cirógatta a poros lábat a piszkos-sárga ruha alatt.
EnglishDrew tugged open Gatto's robe, revealing the obscene mutilation inflicted upon him.
Szétnyitotta Gatto köntösét; förtelmesen megcsonkított test tárult a szemük elé.
EnglishShe was dressed in a stiff flowered robe, and clumsy padded fuzzy pink slippers.
Merevre keményített, virágos ruhát, pufi, bolyhos, rózsaszín papucsot viselt.
EnglishI do not need you to robe me, Loyse turned on Bettris, and the other flushed.
Nem kell segítened az öltözésnél fordult Loyse Bettrishez, mire az elvörösödött.
EnglishHe thought of the white robe he'd worn, a white like the swirling in his mind.
A köntöse ugyanolyan fehér volt, mint az örvénylés, amely most magával ragadja.
EnglishDear Odd, I was beginning to think you'd stepped through a ward-robe into Narnia.
- Kedves Odd, már kezdtem azt hinni, hogy beléptél a tükrön át Tükörországba.
EnglishUnder it were markings on the man's skin, half-hidden by his robe of darkest green.
Alatta jelek borították bőrét, félig elrejtőzve legsötétebb zöld talárja alatt.
EnglishWhen they entered the building, they encountered A rotund man in a black robe.
Az épületbe beérve rögtön belebotlottak egy pocakos, fekete köpenyes férfiba.
EnglishHe reached into his robe and pulled out a slim scroll, bound up in a ribbon.
Benyúlt a köpenyébe, és kihúzott egy vékony, szalaggal átkötött papírtekercset.
EnglishSephrenia nodded and drew up the hood of her white robe so that it covered her face.
Sephrenia bólintott, és még jobban az arcába húzta fehér köpenyének csuklyáját.
EnglishWithout a word the vagrant tugged off his rough brown robe and handed it over.
A csavargó szó nélkül levetette durva barna köpenyét, és átadta a pilótának.
EnglishShe pulled back the sleeve of her robe to reveal a surprisingly girlish arm.
Aztán feltűrte köpenyének bő ujját, hogy szabadabbá tegye gyermekien vékony karját.
EnglishThe machine hesitated, then picked up the robe and quickly left the cabin.
A gép egy ideig habozott, aztán felvette a köpenyt, és gyorsan kiment a kabinból.
EnglishA breeze caught her robe's hood and spilled her heavy, still-wet hair out and down.
Kósza szell kapott köntöse kapucnijába, és kibontotta nedves tincsekbe tapadt haját.
EnglishUnderneath it I wore a long wool robe, and underneath that a thin silk one.
A kabát alatt volt még egy hosszú gyapjúruha, az alatt pedig egy vékony selyeming.
EnglishShe was tying the sash, pulling the front of her robe together almost primly.
Ellen bekötötte a selyemövet, szinte kimért alapossággal eligazítva a köntös elejét.
EnglishShe wore only a large, fluffy robe, but her sword gleamed ready in her hand.
Csupán egy lenge köpenyt viselt, de a kardja ott villogott a kezében, harcra készen.
EnglishThe banshee took another step; the hem of her robe touched the bottom step.
A banshee még egy lépést tett előre, ruhája szegélye súrolta a legalsó lépcsőfokot.

Szinonimák (angolul) a(z) robe szóra:

robe