angol-magyar fordítás erre a szóra: to rob

EN

"to rob" magyar fordítás

EN to rob
volume_up
[robbed|robbed] {ige}

Mr President, tax fraud is a crime that not only robs governments, but also robs every single taxpayer - every single citizen who does pay their tax on time.
. - Elnök úr, az adócsalás olyan bűncselekmény, ami nem csak a kormányokat, de minden egyes adófizetőt is kirabol - minden egyes állampolgárt, aki időben befizeti az adóját.
to rob (és: to harry, to pillage, to rifle)
If he hasn't been robbing banks, there's only one way he could get hold of that kind of cash.
Ha nem bankokat rabol, csak egyféleképpen juthat ennyi pénzhez.
Néhány buggyant sírokat rabol ki.
After all one reads about the increase in crime, she added, all those dreadful young men and girls holding up banks and robbing trains and ambushing people.
Azok után, hogy az ember miket olvas a bűnözés terjedéséről tette hozzá , rémes, hogy ez a sok fiatal fiú és lány bankokat és vonatokat rabol, és megtámadják az embereket az utcán.
to rob

Példamondatok a(z) "to rob" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIf you'd let me rob Jabba's town house, I'd give them some real stuff to fence.
Ha kipakolhatnám Jabba városi házát, akkor aztán tényleg lenne mivel villognunk.
EnglishNo, Captain Rob's seven feet tall, wears an eye-patch, - got a hook for a hand.
Nem, Rob kapitány hét láb magas, és egy monoklit visel, egy kampót a keze helyén.
English`Use your organisation to rob a few banks,' suggested the Englishman lightly.
Raboltassanak ki a szervezetükkel egypár bankot javasolta az angol könnyedén.
EnglishAnd rob thyself of the chance to get in some really good rudenesses to me, first?
- És megfosztanád magad attól az élménytől, hogy nyers legyél velem?
English' 'Rob, a lot of good guys never get the chance to screen for command of a squadron.
Egy csomó rendes fickó sosem kapott esélyt, hogy felterjesszék egy raj parancsnokának, Rob.
EnglishHe'd kept it there ever since that numb fuck Ace Merrill had tried to rob him a few years back.
Azóta tartja ott, hogy Merrill, az Ász megpróbálta a Tigrist kirámolni pár éve.
EnglishWell, you don't wanna rob 'em of the opportunity of, you know... demonstrating their gratitude.
Csak nem akarod megfosztani őket a lehetőségtől,...hogy kimutassák a hálájukat?
EnglishWhen I saved you from the mob out there my only idea was to rob you.
- Mikor megmentettelek a tömegtől odakint, egyetlencélom az volt, hogy kiraboljalak.
EnglishThat was simply the year in which sea pirates began to cheat and rob and kill them.
A tanítók azt mondták a gyermekeknek, hogy a földrészüket ekkor fedezték föl az emberi lények.
EnglishScouts and sentinels are blinded by the mist, and bandits rob only when the weather is fine.
Az őrszemek nem látnak a ködben, és a rablók is csak szép időben dolgoznak.
EnglishYou accomplished all that, and then you used it to rob ships and bury the evidence.
Véghezvitte mindezt, és arra használta, hogy hajókat raboljon, és eltüntesse a bizonyítékokat.
EnglishThere's a real, live person on the other end of this sheet of paper, Rob, Jack pointed out.
Ennek a láncnak a végén egy élő, hús-vér ember van, Bob emlékeztette Jack.
EnglishA marvellous spell, thought Ulan Dhor grimly, thus to rob a man of his footing; how soon would the
Csodálatos varázslat, gondolta elkeseredetten, így felemelni az embert a lábáról!
EnglishI could not conceive of trying to rob the Talamasca of anything just now.
Most nem tudtam elképzelni, hogy bármit ellophassak a Talamascától.
EnglishIf we do we rob them of victories that have cost them too much!
Ha ezt tesszük, megraboljuk őket a győzelmektől, amelyekért oly drágán megfizettek!
EnglishIt was not love she planned with him, it was to rob and to murder.
Ó nem a szerelmet beszélte azzal a fiúval, hanem rablást és gyilkosságot.
EnglishRob looked at him, seemed about to speak, then shook his head.
Rob ránézett, szóra nyitotta a száját, aztán elhallgatott és a fejét rázta.
EnglishThey are cruel to them, they frighten them, they rob them, but they don't kill them.
Kegyetlenek vele, megfélemlítik, kirabolják, de nem ölik meg.
EnglishNever steal or rob objects of value, especially if they are green!
- Soha ne lopj és rabolj értékes tárgyakat, különösen, ha azok zöldek!
EnglishBut there was a promise in them that his confusion couldn't rob them of.
De ígéret volt bennük, s ezt zavarodottsága sem rombolhatta le.