EN

roach {főnév}

volume_up
2. egyéb
Egy voltál azok közül a csótány gyerekek közül?
The bug in the jar was at least twice as big as the Madagascar hissing roach on the wall.
A bogár az üvegben legalább kétszer akkora volt, mint a madagaszkári sziszegő csótány a falon.
- Madagaszkári sziszegő csótány.
A roach scuttled quickly from a baseboard and across a stair in jagging darts.
Egy svábbogár menekült ki az egyik padlódeszka réséből, és szaggatott mozgással átiramodott az egyik lépcsőfokon.
He was entirely preoccupied by the discovery that the roach was no longer a part of the toe of his shoe.
Tökéletesen lekötötte a figyelmét a felfedezés, hogy a svábbogár eltűnt a cipője orráról.
Bobby imagined that he heard one of the shallow drawers sliding open in the case behind him, forced outward by the weight of a vile torrent of giant, squirming Madagascar roaches.
Bobby hallani vélte, hogy egy fiók kinyílik a háta mögött, mert egy hatalmas madagaszkári svábbogár kívánkozik ki belőle.

Példamondatok a(z) "roach" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishCurt was shading his eyes, which were considerably better than Bradley Roach's.
- Curt elárnyékolta a szemét, amely figyelemreméltóan jobb volt Bradley Roachénál.
EnglishEven Bradley Roach knows that, and he's pretty short in the old IQ department.'
Ezt még Bradley Roach is tudja, pedig ugyancsak nem csípte vörösre a szemét az ész.
EnglishThe drunk, Bradley Roach, didn't mean to hurt anyone; drunks so rarely do.
A piás, Bradley Roach, nem akart bántani senkit; ez nem is jellemző a szesznyákokra.
English'If Roach found a ring and nobody claimed it, it would be his,' Ned said.
- Ha Roach talál egy gyűrűt, és senki nem tart rá igényt, akkor az övé lesz - mondta Ned.
EnglishThe Thessalian was away in a flash and as he ran he swung the net across Roach's face.
A thessaliai egy pillanat alatt elugrott, és menekvés közben hálóját a katona arcába vágta.
EnglishMaybe in some way it was as much to blame for what happened to your dad as Bradley Roach was.
Talán valamilyen módon hibás lehet azért, ami a papáddal és Bradley Roachcsal történt.
EnglishBrad Roach said the guy hadn't returned, and we'd simply accepted that.
Brad Roach azt mondta, hogy a fickó nem jött vissza, és mi egyszerűen elfogadtuk az állítását.
EnglishThe bug in the jar was at least twice as big as the Madagascar hissing roach on the wall.
A bogár az üvegben legalább kétszer akkora volt, mint a madagaszkári sziszegő csótány a falon.
EnglishIf so, the less Mr Roach saw now, the less he could talk about later.
Ha így van, akkor minél kevesebbet lát belőlük Mr. Roach, annál kevesebbet beszélhet később.
English'But Roach had reason to believe the owner drowned in the stream behind the gas station!'
- De hát Roachnak volt oka azt hinni, hogy a tulajdonos belefulladt a benzinkút mögötti patakba!
EnglishThe Thessalian tried to make him lose his temper by taunting him, but Roach was not to be drawn.
A thessaliai megpróbálta felmérgesíteni, de a Rája nem hagyta magát.
EnglishRoach stood his ground, while the Thessalian danced around him.
A Rája keményen megállt a lábán, mialatt a thessaliai körültáncolta.
EnglishThe pump-jockey was a high school dropout named Bradley Roach, barely out of his teens.
A benzint egy gimiből kimaradt, Bradley Roach nevű srác csapolta, aki éppen hogy túl volt a tízes évein.
EnglishHe was entirely preoccupied by the discovery that the roach was no longer a part of the toe of his shoe.
Tökéletesen lekötötte a figyelmét a felfedezés, hogy a svábbogár eltűnt a cipője orráról.
EnglishEgon thinks there might even be some kind of big roach-breeding surge.
Egon meg azt mondja, meg fognak szaporodni a csótányok.
EnglishA roach scuttled quickly from a baseboard and across a stair in jagging darts.
Egy svábbogár menekült ki az egyik padlódeszka réséből, és szaggatott mozgással átiramodott az egyik lépcsőfokon.
EnglishEither way, Brad Roach's job was to pump gas.
Neki, Brad Roachnak az a dolga, hogy betöltse a benzint.
EnglishRoach threw himself forward and sideways and caught him in the ribs, as he ran, with the Spiked boss of his shield.
A katona előreugrott, és pajzsával eltalálta a thessaliai bordáját, mire az elesett.
EnglishBy ill-luck a pellet struck Roach in the eye, momentarily blinding him.
A katona szerencsétlenségére a háló egyik kis ólomnehezéke szemen találta, amivel pillanatnyilag megvakította.
EnglishIf a roach were to kill a fisherman that would be a good joke.
De ha egy Rája megölne egy halászt, az kitűnő tréfa lenne.

Szinonimák (angolul) a(z) roach szóra:

roach