angol-magyar fordítás erre a szóra: riverbank

EN

"riverbank" magyar fordítás

EN

riverbank {főnév}

volume_up
All of the riverbank in this area is private property.
A folyópart ebben a körzetben végig magánterület.

Példamondatok a(z) "riverbank" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe buried Floriel by the river-bank and tried to forget her in intense study.
A folyóágyban temette el Florielt, és intenzív munkával próbált elfeledkezni róla.
EnglishMy father had been given an old gun that could not even reach the opposite riverbank.
Az apámnak egy régi puskát adtak, ami még a folyó másik partját sem tudta elérni.
EnglishThe company gathered on the riverbank and ate their dinner staring out into the night.
A vándorok letelepedtek a parton, és az éjszakába bámulva elköltötték vacsorájukat.
English'We don't have enough men to keep the Rendors away from the river-bank.'
Nincs elég emberünk hozzá, hogy távol tartsuk a rendoriakat a folyóparttól.
EnglishAillas gathered fresh willow shoots with thick bark from the riverbank.
Aillas friss fűzfagallyakat és vastag kéregdarabokat gyűjtött a folyóparton.
EnglishThe sun and his watch gave him due north, away from the riverbank, which faced south.
A nap és az órája segítségével észak felé indult, egyre távolodva a délre nézőő folyóparttól.
EnglishDespard was about two hundred yards ahead of them, striding along the riverbank.
Despard úgy kétszáz méterrel andalgott előttük a folyóparton.
EnglishFor ten miles the wole ran along the riverbank, with open plains to the south.
A wole tíz mérfölden keresztül a folyóparton futott, amelytől déli irányban hatalmas síkság terült el.
EnglishThe first thing that caught his eye was the boat pulled up onto the riverbank and tied to a low bush.
Az első, amit észrevett, a csónak volt, a folyópartra kihúzva, egy alacsony bokorhoz kötve.
EnglishShe and Lyra were on the riverbank, Lyra to wash, and Mary to look, surreptitiously, for the man's footprints.
Lyrával a folyóparton álltak; Lyra mosakodni jött, Mary titkon a férfi lába nyomát kutatta.
EnglishArtaq gathered himself and sprang clear of the riverbank, Wil and Amberle clinging to his back.
Artaq hatalmas lendülettel vetette alá magát a partról, vitte magával a nyakába kapaszkodó Wilt és Amberlét.
EnglishMazirian stood on the riverbank, tall and commanding, a light breeze ruffling the cloak around his legs.
Mazirian a folyómederbe lépett, egyenes tartással, parancsolóan, könnyű szél fodrozta köpenyét a lába körül.
EnglishAll of the riverbank in this area is private property.
A folyópart ebben a körzetben végig magánterület.
EnglishAnd a crocodile walks up a riverbank toward its den.
És egy krokodil sétál a folyóparton a fészke felé.
EnglishWho the hell was the gook we nailed on the riverbank?
Ki volt az a viet, akit lelőttem a folyóparton?
EnglishHe and they had trampled the letters in the riverbank.
Õk taposták a betűket az iszapba az atyával.
EnglishSo Mary left the other two by the riverbank, where they sat to watch the tide flooding in, and went to join Atal by the cooking fire.
Mary a fiút és a lányt a parton hagyta, hadd szemléljék a dagályt, megkereste Atalt a tűznél.
EnglishThen he caught sight of a small skiff pulled up on the riverbank and partially concealed within the brush just a dozen yards away.
Aztán alig tíz méterre észrevett egy partra húzott, apró, együléses csónakot, amelyet félig eltakartak a bokrok.
EnglishSerafina put the child down on the riverbank, seeing that it was in no danger from the Specters, and they retreated to the air again.
Serafina látta, hogy a Fantomok nem fenyegetik a gyereket, letette a folyópartra, s ő megint a magasba röppent.
EnglishThey hastened along the riverbank.

Szinonimák (angolul) a(z) riverbank szóra:

riverbank
English