angol-magyar fordítás erre a szóra: rival

EN

"rival" magyar fordítás

EN

rival {főnév}

volume_up
We have a large railway station, a small post office, and two rival 'General Stores.'
Van egy nagy vasútállomásunk, egy kis postahivatalunk és két, egymással versengő vegyeskereskedésünk.
Shildo serves a rival whose power isn't great enough for open challenges yet.
Shildo az egyik rivális varázslónak dolgozik, akinek még nincs elegendő hatalma a nyílt kihíváshoz.
Such a person, not born of his sainted mother, was a rival, a threat, an enemy.
Az ilyen személy, ha nem az ő szent emlékű anyja szülte, rivális, fenyegetés, ellenség.
He said it was given to him by a rival camp, Governor Tarry's.
Azt mondta, egy rivális stábtól kapta, Tarry kormányzó csapatától.

Példamondatok a(z) "rival" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMrs Rival succeeded in finding the keyhole, turned the key in it and entered.
Mrs. Rival sikeresen megtalálta a kulcsokat, így kinyitotta az ajtót és belépett.
EnglishWe have a large railway station, a small post office, and two rival 'General Stores.'
Én igen szerencsétlen lennék, ha nem tudnék dolgozni, és megkeresni a kenyeremet".
EnglishSuch a person, not born of his sainted mother, was a rival, a threat, an enemy.
Az ilyen személy, ha nem az ő szent emlékű anyja szülte, rivális, fenyegetés, ellenség.
EnglishI think you'd better think over that statement of yours very carefully, Mrs Rival.
- Azt hiszem, jól tenné, Mrs. Rival, ha alaposan végiggondolná még egyszer a vallomását.
EnglishYou can spend a little while longer with your roomie there-my electronic rival.
Egy kicsit még maradhatsz nála, az én kis elektronikus vetélytársamnál.
EnglishIt's always unlucky to be a May bride, so they say, said Mrs Rival gloomily.
- Azt tartják, nem szerencsés májusi menyasszonynak lenni - mondta Mrs. Rival borongva.
Englishasked Mrs Rival with less finesse than she would normally have shown.
- Mit akar? - kérdezte az asszony kissé nyersebben, mint máskor tette volna.
EnglishThen I asked him ironically whether he was offering himself as a rival candidate.
Megkérdeztem ezután ironikusan, vajon ő is uralkodó szeretne-e lenni?
EnglishHe didn't so much leave me as I turned him out, said Mrs Rival with dignity.
Nem annyira otthagyott, inkább én adtam ki az útját - mondta Mrs. Rival méltóságteljesen.
EnglishNekal Bara, Trates resident sorceress, whose power was a near rival to the Cedas own.
Nekal Bara volt, Alku mágusa, akinek hatalma csaknem felért a Krédáéval.
EnglishThat would make me feel I had one foot in the grave, said Mrs Rival.
Mert úgy érezném magam, mint aki fél lábbal máris a sírban van - mondta Mrs. Rival.
English'Kadishev is a potential political rival to Narmonov,' Fowler noted speculatively.
- Kagyisev a szovjet elnök potenciális riválisa - merengett Fowler.
EnglishElandorr must be an even more vicious rival than Symrustar had thought.
Talán Elandorr sokkalta kegyetlenebb ellenfél volt, mint amilyennek Symrustar gondolta.
EnglishTomad Sengar was once a rival of Hannan Mosags for the throne, he muttered.
Tomad Szengár egykor riválisa volt Hannan Moszangnak a trónért folytatott harcban motyogta.
EnglishMrs Rival said, He was very particular at ways about his clothes and everything.
- Mindig sok gondot fordított az öltözékére - mondta Mrs. Rival.
EnglishThey had to walk along to the ferry and hire a boat from one of the rival boatmen there.
Le kellett sétálniuk a komphoz, és ott bérelni hajót valamelyik konkurrens kölcsönzőtől.
EnglishA rival drug dealer was butchered and mutilated... on 39th street.
Egy rivális drog-dealer-t lemészároltak és megcsonkítottak... a 39-ik utcán.
EnglishMrs Rival slipped down from her high seat and went not too unsteadily towards the door.
Mrs. Rival végre lecsúszott a magas székről és nem túl biztos léptekkel az ajtó felé indult.
EnglishDespite all rival claims, pawnbroking is still the oldest profession.
Minden egyéb vélekedés ellenére a pénzkölcsönzés a legősibb foglalkozás.
EnglishCertainly a new world economic powerhouse, a rival to America in all categories of power.
A világgazdaság új energiaforrását és Amerika riválisát mindegyik energiatípusban, biztosan.

Szinonimák (angolul) a(z) rival szóra:

rival