angol-magyar fordítás erre a szóra: risky

EN

"risky" magyar fordítás

EN

risky {melléknév}

volume_up
Merész és kockázatos vállalkozás ez.
The EU is also characterised at least as much by out-of-control ambition, annoying interference, risky pressure towards economic freedom and a military show of strength.
Az Uniót legalább annyira jellemzi a kontroll nélküli ambíció, a bosszantó beavatkozás, a gazdasági szabadság elleni merész kényszer és a katonai erőmutogatás.
Privatisation of these mains services is undesirable and risky.
Ezeknek a hálózati szolgáltatásoknak a privatizálása nem kívánatos és kockázatos.
These days, workers are at the mercy of frequent and risky employment transitions.
Napjainkban a munkavállalók gyakori és kockázatos foglalkoztatási átmeneteknek vannak kitéve.
We cannot support this unjustified institutionally risky venture.
Nem támogathatjuk ezt az indokolatlan, és intézményi szempontból kockázatos játékot.
It's risky and it's going to be one hell of a ride -- better than Disney.
Veszélyes és egy pokoli jó menet lesz -- jobb mint a Disney.
I told you a long time ago that waylaying travellers was a risky business.'
Már régen megmondtam neked, hogy az utazókat megtámadni veszélyes vállalkozás.
Gambling on a third reading and jeopardising the existing agreement again is too risky, in my view.
Egy esetleges harmadik olvasat és a meglévő megállapodás újbóli kockáztatása szerintem túl veszélyes.
Maybe a couple of risky tax shelters, but nothing illegal.
Talán egy-két rizikós adóügyi manővert, de semmi jogelleneset.

Példamondatok a(z) "risky" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMost people say, why should I be risky when I can get 1,500 dollars for sure?
A többség azt mondja, miért kockáztassak, amikor biztosan kaphatok 1500 dollárt?
EnglishBeing Minister of Defence in Germany is the most risky job in the country.
Németországban védelmi miniszternek lenni a legkockázatosabb munka az országban.
EnglishI told you a long time ago that waylaying travellers was a risky business.'
Már régen megmondtam neked, hogy az utazókat megtámadni veszélyes vállalkozás.
EnglishTo go as a single tourist would be risky; there was protec-tion in groups.
Magányos turistaként odautazni kockázatos lett volna; a csoport védelmet nyújtott.
EnglishAnd Friday night we're trying to decide between risky sex or happiness."
És péntek este megpróbálunk dönteni a kockázatos szex vagy a boldogság között."
EnglishIndeed, the guarantees that have been granted have been too large and too risky.
Valóban, a biztosított garanciák túl nagyok és túl kockázatosak voltak.
EnglishOur own people say that would be extremely risky, replied the Interior Minister.
Az embereink azt állítják, hogy rendkívül kockázatos lenne vetette ellen a belügyminiszter.
EnglishWe have conducted a risky budgetary policy using budgetary deficits to stimulate the economy.
A gazdaság élénkítése érdekében kockázatos költségvetési politikát folytattunk.
EnglishIts an old-fashioned and risky system, mainly intended for use in time of war.
Ez régimódi és kockázatos dolog, jobbára csak háborúban használják.
EnglishThese days, workers are at the mercy of frequent and risky employment transitions.
Napjainkban a munkavállalók gyakori és kockázatos foglalkoztatási átmeneteknek vannak kitéve.
EnglishAlright, it's risky, but a shot in the dark is better than nothing.
Hát akkor, tudom, hogy kockázatos, de lőjünk egyet vaktában, hátha szerencsénk lesz.
EnglishPrivatisation of these mains services is undesirable and risky.
Ezeknek a hálózati szolgáltatásoknak a privatizálása nem kívánatos és kockázatos.
EnglishA risky business, piracy, and I don't take the notion seriously.
Kockázatos foglalkozás a kalózkodás, nem is gondoltam komolyan ezt az ötletet.
EnglishYou're certain this isn't too risky, turning on thisss gravity tank?
Biztos vagy benne, hogy nem volt túl kockázatos bekapcsolni ezt a gravitációs tartályt?
English. . also very risky stuff, At this stage, handling Brookings is like handling blasting caps.
A Brookings céggel vacakolni pillanatnyilag olyan, mintha dinamittal labdázna az ember.
EnglishKinda risky using it, but I couldn't see another way of getting my balloon back.
Kockázatos egy kissé használni, de más módját nemigen láttam, hogyan szerezhetném vissza a ballont.
EnglishWe cannot support this unjustified institutionally risky venture.
Nem támogathatjuk ezt az indokolatlan, és intézményi szempontból kockázatos játékot.
EnglishIncreasing the milk quotas in the current market climate is rash and risky for two reasons.
A tejkvóták emelése a jelenlegi piaci helyzetben elhamarkodott és kockázatos két okból is.
EnglishThe regulators will be able to intervene if too risky a strategy is employed.
A szabályozó hatóságok be fognak tudni avatkozni, ha túlságosan kockázatos stratégiát alkalmaznak.
EnglishBut it's just possible that some part of what they're up to might be, well, risky.'
- Nos, annak alapján, amit olvastunk, sok mindenre készülnek.

Szinonimák (angolul) a(z) risky szóra:

risky
riskiness
English