EN

risk {főnév}

volume_up
We talkin' bad credit risk... or a bullet in the ass risk?
Sima kockázat, vagy golyót kapok a seggembe kockázat?
After that first injury, their risk for second injury is exponentially greater.
Az első sérülést követően a másodikra való kockázat exponenciálisan nagyobb.
In my opinion, the most disturbing aspect is the change in the risk profile.
Véleményem szerint a kockázat profiljának a megváltozása legnyugtalanítóbb tényező.
The risk of contamination of every single Member State is a real one.
A veszély, hogy a tagállamok mindegyike megfertőződik, reális veszély.
There is the risk of these street clashes degenerating into civil war.
Az a veszély fenyeget, hogy az utcai összecsapások polgárháborúvá fajulnak.
For if there was, I was going to take a look, risk or no.
Mert ha lettek volna, én veszély ide, veszély oda, megnéztem volna őket.
Y'know, I used to read all those books about you: Kid Risk Stands Alone, Death Card for Billy Risk.
Tudja, olvastam magáról azokat a könyveket: RIZIKÓ KÖLYÖK EGYEDÜL, HALÁLOS ÜZENET RIZIKÓ KÖLYÖKNEK.
Stare Skill finally relented and let Kid Risk lead her out onto the dance floor.
Stare Skill végül beadta a derekát, és hagyta, hogy Rizikó Kölyök a táncparkettre vezesse.
Tilla told me that Kid Risk loved her and left her, a long time ago.
Tilla azt mondta, hogy Rizikó Kölyök valamikor régen szerette, aztán elhagyta.

Példamondatok a(z) "risk" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOf the 78 million citizens who live at risk of poverty, 19 million are children.
A szegénység által veszélyeztetett 78 millió polgár között 19 millió a gyermek.
EnglishTherefore, even at the risk of discomforture I feel myself obliged to kill you.
Ezért aztán, még ha nincs is nagy kedvem hozzá, kénytelen vagyok megölni téged.
EnglishFor it is one I dare not risk falling into other hands, even to save my own life.
Ezt a követ nem merném mások kezébe adni, még azért se, hogy az életemet mentsem.
EnglishMaybe I've jeopardized the rest of us... but it was a risk I was willing to take.
Meglehet, hogy veszélynek tettem ki a többieket, de vállaltam ezt a kockázatot.
EnglishAnd I found myself in one of those breathtaking instants of risk and possibility.
Megint elérkezett a kockázatnak és a lehetőségnek az a lélegzetelállító pillanata.
EnglishThey'd drilled it at Hereford often enough, but never with real lives at risk.
Éppen eleget gyakorolták Herefordban, de soha egyikük élete nem múlt még rajta.
EnglishOtherwise, this is a fig-leaf operation which could even put more people at risk.
Máskülönben az egész művelet értelmét veszti, sőt, még több embert sodorhat bajba.
EnglishIf you spot him, and he can be killed without risk to the globe, you may do so.
Ha úgy látjátok, hogy a gömb veszélyeztetése nélkül megölhetitek őt, tegyétek meg!
EnglishLatvia was at risk of going bankrupt without financial assistance from outside.
Lettországot a csőd fenyegette, ha nem kapott volna külső pénzügyi támogatást.
EnglishOtherwise we risk that country becoming once again prey to outside interests.
Máskülönben azt kockáztatjuk, hogy az ország ismét külső érdekek prédájává lesz.
EnglishOccasionally small batches of them took the risk of slipping across to our lines.
Olykor-olykor kis csapatokban megkockáztatták, hogy átszöknek a frontvonalon.
EnglishNow that I'd processed the lack of immediate risk, I leaned back against the stage.
Most, hogy túl voltam a közvetlen veszély érzésén, hátradőltem a színpad falánál.
EnglishSo it is not helpful to start speculating about countries that may be at risk.
Ezért nem segít, ha találgatásokba bocsátkozunk a veszélyben lévő országokról.
EnglishThis is indisputably a high-risk technology which puts the population in danger.
Ez kétségtelenül nagy kockázatú technológia, ami veszélyezteti a lakosságot.
EnglishAs we all know, complex financial instruments and leverage bring their own risk.
Mint tudjuk, a komplex pénzügyi eszközök és a tőkeáttétel mindig kockázattal járnak.
EnglishThere might be hidden sound and pressure detectors, but need made her take the risk.
Lehettek rejtett hang- és nyomásérzékelők, de ezt a kockázatot vállalni kellett.
EnglishSir, we just put our lives at risk for you, but, okay, don't trust us at all.
Mi csupán az életünket tettük kockára önért, uram, de jól van, ne bízzon bennünk.
EnglishAfter that first injury, their risk for second injury is exponentially greater.
Az első sérülést követően a másodikra való kockázat exponenciálisan nagyobb.
EnglishIt says that, if your friends are obese, your risk of obesity is 45 percent higher.
Azt közli, hogy ha a barátaid kövérek, a kövérségre való esélyed 45%-kal magasabb.
EnglishIt is essential to recognize that we should be on our guard against this risk.
Elengedhetetlen, hogy felismerjük, hogy védekeznünk kell ez ellen a kockázat ellen.