angol-magyar fordítás erre a szóra: ripe

EN

"ripe" magyar fordítás

HU
EN

ripe {melléknév}

volume_up
The ripe seed is kept in sand till spring, when it's sown in pans.
Az érett magot homokban kell tartani, amíg kisarjad, azután cserepekbe ültetjük.
You will note the aroma is that of ripe oobalong fruit.
- Az érett oobalong gyümölcs ízét fedezheti fel benne.
Mr Treves was close on eighty, a very ripe and experienced eighty.
Treves nyolcvanhoz közel járt már igen érett és tapasztalatokban bővelkedő nyolcvanadik évéhez.

Példamondatok a(z) "ripe" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI think that the time is ripe to make fundamental changes in our civilization.
Szerintem civilizációnkban megérett az idő alapvető változások bevezetésére.
EnglishIt was terrible engorged purple, packed with clouds and ripe with lightnings.
Borzalmas, vértolulásos bíbor volt, tele felhőkkel, amelyekből villámok csapkodtak.
EnglishYou know the creatures of the night are ripe for a great leader, she said.
Tudja-e, hogy az éjszaka teremtményei érettek rá, hogy legyen egy hatalmas vezérük?
EnglishHe was just ripe for making a fool of himself over some chit of a girl.
Épp abban a korban volt, amikor legtöbb férfi belebolondul valami kis csitribe.
EnglishThe ripe seed is kept in sand till spring, when it's sown in pans.
Az érett magot homokban kell tartani, amíg kisarjad, azután cserepekbe ültetjük.
EnglishThat is why I consider the time is now ripe to firm up on these proposals.
Ezért tartottam én az időt elérkezettnek ahhoz, hogy megerősítsem ezeket a javaslatokat.
EnglishHe was bleeding again, ripe with stinking gangrene, and one side of his head was pulpy.
Megint vérzett, tele volt bűzlő üszkösödésekkel, és a feje féloldalt megkocsonyásodott.
EnglishShe was as ripe and glowing as any dream-world sacrificial virgin.
Olyan gömbölyű és ragyogó volt, mint akármelyik álombirodalom áldozati szüze.
EnglishShe'd begun to smell, he'd noted; that ripe smell he associated with menstruation.
A lánynak kezdett szaga lenni; az az érett szag, amelyet a menstruációval hozott összefüggésbe.
EnglishShe removed something shiny and black, about the size of a ripe plum, and held it in her fist.
Egy szilva nagyságú, fényes, fekete tárgyat vett elő, és öklébe szorította.
EnglishAnd, of course, there was Brian Rusk, who had eaten a bullet at the ripe old age of eleven.
Clut alig mondhatta végig Lennyról szóló hírét, megszólalt a telefon.
EnglishNo wonder she had no gray hairs yet, at the ripe age of twenty-two.
Nem csoda, hogy élemedett kora - huszonkét esztendeje - ellenére nem volt még ősz hajszála.
EnglishThe Empire's been ripe to fall for decades; it needed a big push, but it could always go.
Nagy lökésre volt szükség, de bármikor le lehetett volna dönteni.
EnglishIt is because you are what you are that I know you are ripe for me.
És éppen azért, mert olyan, amilyen, tudom, hogy maga az én emberem.
EnglishGlossy black ringlets hung beside his pale cheeks; a fine black mustache graced his ripe upper lip.
Sápadt arcát fényes, fekete fürtök keretezték; telt felső ajka fölött csinos bajusz ült.
EnglishRipe, sharp cornstalks leaned together to make a hedge at her breast, but she trampled them down.
Érett, éles búzaszálak tömörödtek össze, és sövényt alkottak marjánál, de ő letaposta őket.
EnglishJukes an' Evans -- the ripe pair o' rotters -- I gave 'em a cabin to themselves.
A két díszpinty, Jukes és Evans külön kabint kapott.
EnglishAll around Garp, now, the city looked ripe with dying.
Lánya Helenre emlékeztette, mégsem merte elképzelni sem, hogy találkát kérjen tőle.
EnglishIt overlooked an orchard, and the warm air carried the smell of ripe apples into tile room.
A szoba ablaka egy gyümölcsöskertre nézett; a langymeleg szél érett almák illatát hozta be magával.
EnglishJenny Fields was getting the education she had waited for; now the time seemed ripe.
Azonban nem csupán a tudnivágyás kapzsisága vezérelte.

Szinonimák (angolul) a(z) ripe szóra:

ripe