EN

rigidity {főnév}

volume_up
And slowly her mouth began to open, to pull open, the rigidity shifting into a spasm.
Szája nyílni kezdett, széthúzódott, a merevség átváltott görcsbe.
We do not need an oracle to realise that the distinguishing feature of our age is not rigidity but constant change.
Nincs szükségünk jósokra annak felismeréséhez, hogy korunk meghatározó jellemzője nem a merevség, hanem az állandó változás.

Példamondatok a(z) "rigidity" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishInstead of a pragmatic search for a solution, we have had heavy-handed rigidity.
A megoldás pragmatikus keresése helyett vasmarkú szigort alkalmaztunk.
EnglishIt seemed to be of an unnatural color, and to have a strange rigidity about the features.
-Természetellenes volt a színe, és rettenetesen merevek voltak a vonásai.
EnglishBehind him the plant-animal froze to rigidity and a great green moth wafted to the ground.
A növényállat megmerevedett, egy nagy, zöld lepke pedig a földre hullott.
EnglishAnd slowly her mouth began to open, to pull open, the rigidity shifting into a spasm.
Szája nyílni kezdett, széthúzódott, a merevség átváltott görcsbe.
EnglishINCREASE THE RIGIDITY OF THE HIP JOINTS FOR THE PURPOSES OF ADJUSTMENT ;
Meg kell növelni a csípőízület merevségét a beállítás céljából.
EnglishI should say that he has been dead about three hours, judging by the rigidity of the muscles, said I.
-Az izmok merevségéből ítélve körülbelül három órája halhatott meg - mondtam.
EnglishPrivate education initiatives are needed to release the country from its rigidity.
Magánoktatási kezdeményezésekre van az országnak ahhoz szüksége, hogy lerázhassa magáról a merevséget.
EnglishI believe that rigidity and bureaucracy are always lying in wait.
Úgy vélem, a rugalmatlanság és a bürokrácia mindig ugrásra kész.
EnglishHOWEVER , FOR THIS FLOWER , THE RIGIDITY REQUIREMENT DOES NOT APPLY TO THE UPPER ENDS OF THE FLOWER STEMS .
Ennél a virágnál azonban a szilárdsági követelmény nem alkalmazható a virágszár felső végére.
EnglishHe's dying, dying of rigidity, of fear.
Halálán van, képtelen alkalmazkodni, s belehal a rettegésbe.
EnglishThe third element is the rigidity of our budget.
A harmadik elem a költségvetés merevsége.
EnglishI made notes of my patient's pulse and temperature, tested the rigidity of his muscles, and examined his reflexes.
Megmértem a beteg hőmérsékletét, kitapintottam az érverését, megvizsgáltam a merev izmokat, kísérletezgettem a reflexeivel.
EnglishWe do not need an oracle to realise that the distinguishing feature of our age is not rigidity but constant change.
Nincs szükségünk jósokra annak felismeréséhez, hogy korunk meghatározó jellemzője nem a merevség, hanem az állandó változás.
EnglishWe want flexibility, not rigidity!
EnglishIn either case, its evident rigidity must have been a reminder to its wearer of his place in this world, and the next.
Bármiből is volt, elég merevre sikerült ahhoz, hogy viselője egy pillanatra se felejthesse el helyét ebben és az ezután következő életben.
EnglishI would be happy to have this flexibility, and I am sure my fellow Commissioners would be happy to have it because, yes, sometimes this rigidity of the budget leaves us with our hands tied.
Örülnék ennek a rugalmasságnak, és biztos vagyok benne, hogy a biztos kollegáim is örülnének neki, mert igen, néha a költségvetés merevsége megköti a kezünket.

Szinonimák (angolul) a(z) rigidity szóra:

rigidity
rigidly
rigidness
rigid