EN

rightfully {határozószó}

volume_up
...and take hold of what is rightfully ours: The world!
...és elvegyük azt, ami jogosan minket megillet: A világot!
He will sit rightfully at Cairbra an Meadhan and rule from Evandig.
Jogosan fog a Caibra an Meadhannél ülni és az Evandingról uralkodni.
European citizens rightfully expect us to do our job efficiently and transparently.
Az európai állampolgárok jogosan várják el tőlünk, hogy hatékonyan és átláthatóan végezzük munkánkat.

Példamondatok a(z) "rightfully" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFor rightfully the lordship of Gorm should have rested in Koris' powerful hands.
Jog szerint Koris erős kezében kellett volna nyugodnia Gorm uralkodói pálcájának.
EnglishThe EU budget is small compared to national ones - and rightfully so.
Az uniós költségvetés alacsony a tagállamiakhoz képest, és ez így van jól.
EnglishA good consumer is a consumer aware of his or her rights and how rightfully to enforce them.
A jó fogyasztó tisztában van a jogaival és azok törvényes úton való érvényesítésével.
EnglishTo make sure Balu was not going to cheat him out of the reward that was rightfully his.
Balunak nem szabad kiforgatnia a jutalomból, ami jogosan őt illeti!
EnglishHe had stolen what rightfully belonged to Pop's last living relative, had he?
Kiforgattad a Papa utolsó élő rokonát a törvényes örökségéből?
EnglishEuropean citizens rightfully expect us to do our job efficiently and transparently.
Az európai állampolgárok jogosan várják el tőlünk, hogy hatékonyan és átláthatóan végezzük munkánkat.
EnglishHe will sit rightfully at Cairbra an Meadhan and rule from Evandig.
Jogosan fog a Caibra an Meadhannél ülni és az Evandingról uralkodni.
EnglishIt is thanks to direct universal suffrage that we can rightfully speak on behalf of all Europeans.
A közvetlen választójognak köszönhetően beszélhetünk jogszerűen valamennyi európai nevében.
English...and take hold of what is rightfully ours: The world!
...és elvegyük azt, ami jogosan minket megillet: A világot!
EnglishAnd you are the only one to make it sure that the next High King of Britain can take what is rightfully his.
S te vagy az egyetlen, aki biztosíthatja, hogy Britannia következő nagykirálya elvegye, ami jog szerint az övé.
EnglishThe money you have won is rightfully mine!
- A pénz, amit elnyertél tőle, jog szerint engem illet!
EnglishProbably resented by many at Court, who wanted no stranger seizing power that should rightfully have drifted into their hands.
Ezért talán sokan meg is vetik az udvarban, elvégre senki sem szeretné, ha idegenek kezébe kerülne a hatalom.
EnglishI know how much he wants to prove he is rightfully on the throne, that he is worthy of the post he's held the last two years.
Tudom, mennyire be akarja bizonyítani, hogy méltó a trónra, hogy érdemes arra a rangra, ami az övé immár két éve.
English(HU) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, this House is debating a topic today which rightfully outrages all people of good will.
Képviselőtársaim! Olyan témáról vitatkozik ma a Tisztelt Ház, amely jogosan háborít fel minden jóérzésű embert.
EnglishSometimes it seemed that virtually everyone was against her, scheming to harm her physically or to take money that was rightfully hers.
Néha úgy érezte, mindenki az ő áldott anyja ellen esküdött, vagy arra, hogy fizikailag bántalmazza, vagy azért, hogy elvegye az őt illető pénzt.
EnglishUzbekistan, which was rightfully ostracised following the Andijan massacre, has begun to engage in dialogue on human rights with the EU.
Üzbegisztán, amelyet jogosan ért egyfajta kiközösítés az Andijan-mészárlást követően, emberi jogi párbeszédet kezdeményezett az Európai Unióval.
EnglishThese communities rightfully demand all those things that, in the case of similar-sized populations, the European Union deems to be the right of those who are part of a majority.
Ezek a közösségek joggal tartanak igényt mindarra, amit hasonló lélekszám esetén az Unió jogosnak tart a többségben élők számára.
EnglishIf that had ever been true, those days had begun to pass that Labor Day weekend when he was sixteen, when the snots had cheated him and his friends out of what was rightfully theirs.
Ha látszott annak valaha, szűnni kezdett a látszata is a munka ünnepének hétvégén, amikor Ász a tizenhatot betöltötte, és a takonypócok kicsalták tőle a jogos jussát.
EnglishWhen Quinn is made a vampire, losing all that is rightfully his and gaining an unwanted immortality, his doppelgänger becomes even more vampiric and terrifying than Quinn himself.
Írt halhatatlan, vérivó vámpírokról, akiknek eredetét, őstörténetét és közelmúltbeli cselekedeteit a Vámpírkrónikák és az Új vámpírtörténetek című sorozatokban mutatta be.

Szinonimák (angolul) a(z) rightfully szóra:

rightfully
English
right
rightful
English
rightly