angol-magyar fordítás erre a szóra: right word

EN

"right word" magyar fordítás

EN

right word {főnév}

volume_up
He regularly announced a deep commitment — obsessed is the right word — to some new line of research, but after six months or so, he would completely lose interest in it.
Folyton hangoztatta mély elkötelezettségét - megszállottság volna rá a helyes szó - valami új elképzelés iránt, de fél év alatt teljesen elveszítette az érdeklődését.
(Although she knew that sick wasn't exactly the right word.)
(De közben tudta, hogy nem ez a helyes kifejezés.)
Semmiképpen sem ez volt a helyes kifejezés.
- Ez a helyes kifejezés - mondtam.

Példamondatok a(z) "right word" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNow and then he will pause and ask: 'Now which is the right word to use here?
Õ pedig olvas tovább, és közben ilyeneket kérdez: Most álljunk meg egy kicsit.
EnglishIt boots right to WordStar, but you can go to Windows or Lotus 1-2-3 simply enough.
WordStarban indul, de viszonylag egyszerűen átmehetsz Windowsba vagy Lotus 1-2-3-ba.
EnglishSomebody called it a 'breakthrough', and I think that is just the right word.
Valaki "áttörésnek” nevezte, és szerintem is pontosan ez a megfelelő szó.
EnglishWas who the right word... or would it be more accurate to ask what had been searching for him?
A ki a megfelelő szó, vagy szabatosabb volna azt kérdezni, mi keresgélt utána?
English'Right, and the word giant describes Sarak rather well, wouldn't you say?'
Igen, és az óriás szó pontosan ráillik Sarak királyra, nem gondolja?
EnglishAlthough I'm not sure 'merry' is the right word to use around here.
Habár nem vagyok benne biztos, hogy a 'boldog' kifejezés helyénvaló lenne.
EnglishWriting, of course, was hardly the right word for what Uagen was doing.
Persze ez a fajta írás" aligha hasonlítható a hagyományos betvetéshez.
EnglishI don't think complaints would be the right word, Mrs. Goedler.
Azt hiszem, a panasz" kifejezés nem a legszerencsésebb, ha önről van szó, Mrs. Goedler.
EnglishThe fact that you're retarded-- that's not the right word.
Az tény, hogy maga szellemileg visszamaradt... bár ez nem a legjobb szó rá.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, solidarity is the right word to start with.
Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, a szolidaritás a helyénvaló kifejezés, amivel kezdeni kell.
English'I' The man seemed to have difficulty finding the right word.
Én... úgy tűnt, nehezen találja meg a megfelelő szót.
English(Although she knew that sick wasn't exactly the right word.)
(De közben tudta, hogy nem ez a helyes kifejezés.)
EnglishSkilled probably isn't the right word,' she replied.
A képzett erre nem a legjobb szó felelte a varázslónő.
EnglishIn America we play a more physical-is that the right word?-game.
EnglishI've been racking my brains for the right word to describe them, and you've brought it to me from outer space.
Törtem a fejemet kegyetlenül, milyenjelzővel írhatnám le őket, erre jössz te az űrből, és készen hozod a választ.
EnglishEvery word right, whether I like it or not.
- Igen, minden szavad igaz, akár tetszik, akár nem.
EnglishThe others followed without a word, Hendel right at the highlander's heels, Balinor next and the Elven brothers bringing up the rear.
A többiek szó nélkül követték, a felföldi után Hendel, őutána Balinor, leghátul az elf fivérek.
EnglishFormidable was the right word for both of them.
"Lenyűgöző", ez a szó jutott eszébe róluk.
EnglishI guess that isn't the right word, she said.
= Elnézést, ha nem jól mondom mondta Patty.
EnglishThat certainly wasn't the right word.
Semmiképpen sem ez volt a helyes kifejezés.

Hasonló fordítások a(z) "right word" szóra magyarul

word főnév
right határozószó
right melléknév
right főnév
Hungarian