angol-magyar fordítás erre a szóra: right and left

EN

"right and left" magyar fordítás

EN

right and left {határozószó}

volume_up
Burning ships were falling out of the sky, right and left.
Lángoló hajók zuhantak le mindenfelé.
right and left (és: from all quarters)
right and left
Hearing rifle shots from his right and left, he shielded his eyes from shale spewing off both rims of the ravine.
Jobbról-balról fegyver dörgött, és Drew eltakarta szemét a vízmosás két pereméről röpködő palaszilánkok elől.
Without waiting for the enemy to strike, he suddenly divided his army and attacked far to the right and left of the Northland columns.
Anélkül, hogy bevárta volna az északi csapást, hirtelen kettéosztotta a seregét és jobbról-balról megtámadta az ellenséges oszlopokat.
right and left
She went into the bedchamber, looking right and left, then into the dressing room.
- Beszaladt a hálóba, jobbra-balra nézett, aztán bekukkantott az öltözőszobába.
The European looked nervously to right and left along the fence.
Az Európai rémülten tekingetett jobbra-balra a kerítés mentén.
The old woman glanced to right and left, to see if she were observed.
Az öregasszony szétnézett jobbra-balra, hogy nem látják-e.

Példamondatok a(z) "right and left" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe went into the bedchamber, looking right and left, then into the dressing room.
- Beszaladt a hálóba, jobbra-balra nézett, aztán bekukkantott az öltözőszobába.
EnglishThe shed had a walkway down the center, with cages off to the right and left.
Az épület közepén vezetett végig a folyosó, jobb és bal oldalán a ketrecekkel.
EnglishThe service brake of the tractor may comprise right and left hand devices.
A traktor fékberendezése állhat egy jobboldali és egy baloldali fékberendezésből.
EnglishVisbhume marched confidently across the meadow, looking neither right nor left.
Visbhume magabiztosan megindult a tisztás közepe felé, nem nézve sem jobbra, sem balra.
EnglishWe should get the big fish, but the smaller would dart right and left out of the net.
Igaz, a nagy halat horogra kerítenénk, de a kisebbek nyomban kiszöknének a hálóból.
EnglishWe've got to get out of here, Kyp shouted, hacking right and left with his lightsaber.
Sajnos most távoznunk kell kiáltotta Kyp jobbra-balra csapva a fénykardjával.
EnglishCan you tell me if the direction of writing is right to left or left to right?
Meg tudják mondani, hogy vajon jobbról balra vagy balról jobbra írhatták?
EnglishSpecifies the length of the right and left guides starting at the dimension line.
Megadja az méretvonaltól induló jobb, és a bal oldali vezetősín hosszát.
EnglishThe text formatted in a complex text layout language is entered from right to left.
A komplex megjelenítésű szövegekben a szövegek bevitele jobbról balra haladva történik.
EnglishThe warlords were falling right and left now, slumping atop each other.
A hadurak már sorra összerogytak, néhányan hörögtek és a torkukat szorongatták.
EnglishI took a closer look: I knew them, of course, from right to left, yod, he, vav, he.
Jobban megnéztem: ismertem mindet, igen, jobbról balra, jód, hé, váv, hé.
EnglishHis right hand left the paper, reached inside his jacket, and pulled out something metallic.
A bal kezével elengedte az újságot, a zakójába nyúlt, és elővett valami fémeset.
EnglishIn all aspects, up and down, right and left, in and out: I am ready.
- Minden tekintetben, fent és lent, jobbra és balra, kint és bent: készen állok!
EnglishLooking neither right nor left the two descended the gangway to the dock.
Nem nézve sem jobbra, sem balra, a királyi pár lassan lesétált a hajóhídon.
EnglishMore streaks cruplcd in the darkness, lines of ycllow- wluie gt'inj; mainly right-to-left.
Egyre több sárgásfehér, többnyire jobbról balra haladó sáv törte meg a sötétséget.
EnglishBut no sound came from the great empty reaches of the desert to right and left.
De nem hallatszott zaj a végtelen sivatagból; se jobbról, se balról.
EnglishThe first guard pointed up at bluffs to the right and left across the road.
A lövések arról jöttek mutatott az első az út jobb és bal oldalán emelkedő szirtek felé.
EnglishHe looked right and left for his assailant, nostrils flaring in anger.
Ulan Dhor jobbra-balra pillantott, kereste a támadóját, orrcimpái remegtek a dühtől.
EnglishThird right, fourth left, answered the assistant promptly, closing the door.
A legtermészetesebbet, vagyis otthon tartja, eltiltja a hasonló korú emberek társaságától.
EnglishTo right and left of the turrets were more modern wings of black granite.
Jobbról és balról már újabb keletű, fekete gránit épületszárnyak csatlakoztak hozzájuk.

Hasonló fordítások a(z) "right and left" szóra magyarul

left melléknév
Hungarian
and kötőszó
Hungarian
right határozószó
right melléknév
right főnév