EN

rigging {főnév}

volume_up
Odafent a kötélzet bogain tengerészek nyüzsögtek.
rigging (és: rig)
Any line in the rigging I care to point to: I expect you to tell me its name and what its function is.
Ha rámutatok a vitorlázat valamelyik kötelére, elvárom, hogy megmondja a nevét és hogy mire való.

Példamondatok a(z) "rigging" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOf course, you know that the Florida vote rigging was a CIA and mob operation.
Természetesen tudod, hogy a floridai szavazás a CIA és a maffia akciója volt.
EnglishThe issue, therefore, is not about rigging so-called elections more than usual.
A kérdés tehát nem az, hogy a szokásosnál többet csaltak-e az úgynevezett választásokon.
EnglishShe could just make out the crews, scampering on the foredecks and in the rigging.
Már ki tudta venni a legénységet is a kötélzetek között, a fedélzeteken.
EnglishThe opposition parties maintain that rigging has altered the result by 10-15%.
Az ellenzéki pártok azt hangoztatják, hogy a csalás az eredményt 10-15%-kal másította meg.
EnglishHis hooded eyes were widely spaced and blazed intently from a rigging of mirth wrinkles.
Egymástól távol ülő szemei parázsként izzottak a ráncgyűrűk közepén.
EnglishThey had hung from the rigging and hollered encouragement to one or the other.
Hamar két táborra szakadtak, és személyes szimpátiájuk alapján ki az egyiknek, ki a másiknak szorított.
EnglishWe have a huge volume of specific data on this indicating election rigging.
Hatalmas mennyiségű konkrét adattal rendelkezünk, melyek arra utalnak, hogy a választásokat meghamisították.
EnglishAny line in the rigging I care to point to: I expect you to tell me its name and what its function is.
Ha rámutatok a vitorlázat valamelyik kötelére, elvárom, hogy megmondja a nevét és hogy mire való.
EnglishWe'd trouble rigging the trebuchet to cast em only those few miles.
Honnan is tudhattuk volna, hogy mekkora ereje van?
EnglishAbove them, the sailors in the rigging began to furl the mainsail.
A tengerészek elkezdték leereszteni a fővitorlát.
EnglishDo we currently have the ability to check for computerised rigging in election observation missions?
A választási megfigyelő misszióinknak jelenleg van-e lehetősége arra, hogy ellenőrizze a számítógépes csalást?
EnglishShapes swarmed across the rigging of the lead ship.
A vezérhajó kötélzetében alakok mozogtak.
EnglishOverhead seamen were busy in the rigging.
Odafent a kötélzet bogain tengerészek nyüzsögtek.
EnglishIt lacked the purity of the Matrix or even the more understandable body-control concept of vehicle rigging.
Hiányzott belőle a Mátrixban való mozgás tisztasága és a járműs rigózás viszonylag jól érthető testi-irányítás elképzelése.
EnglishWillie didn't often speak while rigging.
Willie nem nagyon szokott beszélni rigózás közben.
EnglishModern day pirates have no romance; they are not Johnny Depp type characters swinging through the rigging.
A jelenkori kalózok nem romantikus jelenségek, nem Johnny Depphez hasonló személyek, akik egyik árbocról ugrálnak a másikra.
EnglishI was a little surprised by the rigging gear.
English'By the rigging and the slant of her masts.'
A vitorlázatról és az árbocok dőléséről.
EnglishKennebeck stood before one of the display cases, study-ing the minutely detailed rigging of a late-eighteenth-century French frigate.
Kennebeck az egyik vitrin előtt álldogált, és egy XVIII. század végéről származó francia fregattot nézegetett.
EnglishThe air here was dark too, and the creepers dropped their ropes like the rigging of foundered ships.
Itt a levegő is sűrű volt, s a kúszónövények úgy bocsátották le a magasból indáikat, mint a zátonyra futott hajó megroggyant vitorlakötélzetét.

Szinonimák (angolul) a(z) rigging szóra:

rigging
English